Nummer på holländska

Nummer på holländska

Stavning och uttal av siffror på nederländska

Nummer på holländska

Nummer på holländska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig nederländska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig nederländska siffror på mycket kort tid!

Nummer på holländska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för nederländska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på holländska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
nul
noll
1
een
ett
2
twee
två
3
drie
tre
4
vier
fyra
5
vijf
fem
6
zes
sex
7
zeven
sju
8
acht
åtta
9
negen
nio
10
tien
tio
11
elf
elva
12
twaalf
tolv
13
dertien
tretton
14
veertien
fjorton
15
vijftien
femton
16
zestien
sexton
17
zeventien
sjutton
18
achttien
arton
19
negentien
nitton
20
twintig
tjugo
21
eenentwintig
tjugoett
22
tweeëntwintig
tjugotvå
23
drieëntwintig
tjugotre
24
vierentwintig
tjugofyra
25
vijfentwintig
tjugofem
26
zesentwintig
tjugosex
27
zevenentwintig
tjugosju
28
achtentwintig
tjugoåtta
29
negenentwintig
tjugonio
30
dertig
trettio
31
eenendertig
trettioett
32
tweeëndertig
trettiotvå
33
drieëndertig
trettiotre
34
vierendertig
trettiofyra
35
vijfendertig
trettiofem
36
zesendertig
trettiosex
37
zevenendertig
trettiosju
38
achtendertig
trettioåtta
39
negenendertig
trettionio
40
veertig
fyrtio
41
eenenveertig
fyrtioett
42
tweeënveertig
fyrtiotvå
43
drieënveertig
fyrtiotre
44
vierenveertig
fyrtiofyra
45
vijfenveertig
fyrtiofem
46
zesenveertig
fyrtiosex
47
zevenenveertig
fyrtiosju
48
achtenveertig
fyrtiåtta
49
negenenveertig
fyrtionio
50
vijftig
femtio
51
eenenvijftig
femtioett
52
tweeënvijftig
femtiotvå
53
drieënvijftig
femtiotre
54
vierenvijftig
femtiofyra
55
vijfenvijftig
femtiofem
56
zesenvijftig
femtiosex
57
zevenenvijftig
femtiosju
58
achtenvijftig
femtioåtta
59
negenenvijftig
femtionio
60
zestig
sextio
61
eenenzestig
sextioett
62
tweeënzestig
sextiotvå
63
drieënzestig
sextiotre
64
vierenzestig
sextiofyra
65
vijfenzestig
sextiofem
66
zesenzestig
sextiosex
67
zevenenzestig
sextiosju
68
achtenzestig
sextioåtta
69
negenenzestig
sextionio
70
zeventig
sjuttio
71
eenenzeventig
sjuttioett
72
tweeënzeventig
sjuttiotvå
73
drieënzeventig
sjuttiotre
74
vierenzeventig
sjuttiofyra
75
vijfenzeventig
sjuttiofem
76
zesenzeventig
sjuttiosex
77
zevenenzeventig
sjuttiosju
78
achtenzeventig
sjuttioåtta
79
negenenzeventig
sjuttionio
80
tachtig
åttio
81
eenentachtig
åttoiett
82
tweeëntachtig
åttiotvå
83
drieëntachtig
åttiotre
84
vierentachtig
åttiofyra
85
vijfentachtig
åttiofem
86
zesentachtig
åttiosex
87
zevenentachtig
åttiosju
88
achtentachtig
åttioåtta
89
negenentachtig
åttionio
90
negentig
nittio
91
eenennegentig
nittioett
92
tweeënnegentig
nittiotvå
93
drieënnegentig
nittiotre
94
vierennegentig
nittiofyra
95
vijfennegentig
nittiofem
96
zesennegentig
nittiosex
97
zevenennegentig
nittiosju
98
achtennegentig
nittioåtta
99
negenennegentig
nittionio
100
honderd
hundra