Числата в латиница

Числата в латиница

Правопис и произношение на числата на латински

Числата в латиница, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите латински числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите латински числа за много кратко време!

Числата в латиница и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение латински. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в латиница са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
nihil
нула
1
ūnus
едно
2
duo
две
3
trēs
три
4
quattuor
четири
5
quīnque
пет
6
sex
шест
7
septem
седем
8
octō
осем
9
novem
девет
10
decem
десет
11
ūndecim
единайсет
12
duodēcim
дванайсет
13
trēdecim
тринайсет
14
quattuordecim
четиринайсет
15
quīndecim
петнайсет
16
sēdecim
шестнайсет
17
septendecim
седемнайсет
18
duodēvīgintī
осемнайсет
19
ūndēvīgintī
деветнайсет
20
vīgintī
двайсет
21
vīgintī ūnus
двайсет и едно
22
vīgintī duo
двайсет и две
23
vīgintī trēs
двайсет и три
24
vīgintī quattuor
двайсет и четири
25
vīgintī quīnque
двайсет и пет
26
vīgintī sex
двайсет и шест
27
vīgintī septem
двайсет и седем
28
vīgintī octō
двайсет и осем
29
vīgintī novem
двайсет и девет
30
trīgintā
трийсет
31
trīgintā ūnus
трийсет и едно
32
trīgintā duo
трийсет и две
33
trīgintā trēs
трийсет и три
34
trīgintā quattuor
трийсет и четири
35
trīgintā quīnque
трийсет и пет
36
trīgintā sex
трийсет и шест
37
trīgintā septem
трийсет и седем
38
trīgintā octō
трийсет и осем
39
trīgintā novem
трийсет и девет
40
quadrāgintā
четирийсет
41
quadrāgintā ūnus
четирийсет и едно
42
quadrāgintā duo
четирийсет и две
43
quadrāgintā trēs
четирийсет и три
44
quadrāgintā quattuor
четирийсет и четири
45
quadrāgintā quīnque
четирийсет и пет
46
quadrāgintā sex
четирийсет и шест
47
quadrāgintā septem
четирийсет и седем
48
quadrāgintā octō
четирийсет и осем
49
quadrāgintā novem
четирийсет и девет
50
quīnquāgintā
петдесет
51
quīnquāgintā ūnus
петдесет и едно
52
quīnquāgintā duo
петдесет и две
53
quīnquāgintā trēs
петдесет и три
54
quīnquāgintā quattuor
петдесет и четири
55
quīnquāgintā quīnque
петдесет и пет
56
quīnquāgintā sex
петдесет и шест
57
quīnquāgintā septem
петдесет и седем
58
quīnquāgintā octō
петдесет и осем
59
quīnquāgintā novem
петдесет и девет
60
sexāgintā
шейсет
61
sexāgintā ūnus
шейсет и едно
62
sexāgintā duo
шейсет и две
63
sexāgintā trēs
шейсет и три
64
sexāgintā quattuor
шейсет и четири
65
sexāgintā quīnque
шейсет и пет
66
sexāgintā sex
шейсет и шест
67
sexāgintā septem
шейсет и седем
68
sexāgintā octō
шейсет и осем
69
sexāgintā novem
шейсет и девет
70
septuāgintā
седемдесет
71
septuāgintā ūnus
седемдесет и едно
72
septuāgintā duo
седемдесет и две
73
septuāgintā trēs
седемдесет и три
74
septuāgintā quattuor
седемдесет и четири
75
septuāgintā quīnque
седемдесет и пет
76
septuāgintā sex
седемдесет и шест
77
septuāgintā septem
седемдесет и седем
78
septuāgintā octō
седемдесет и осем
79
septuāgintā novem
седемдесет и девет
80
octōgintā
осемдесет
81
octōgintā ūnus
осемдесет и едно
82
octōgintā duo
осемдесет и две
83
octōgintā trēs
осемдесет и три
84
octōgintā quattuor
осемдесет и четири
85
octōgintā quīnque
осемдесет и пет
86
octōgintā sex
осемдесет и шест
87
octōgintā septem
осемдесет и седем
88
octōgintā octo
осемдесет и осем
89
octōgintā novem
осемдесет и девет
90
nōnāgintā
деветдесет
91
nōnāgintā ūnus
деветдесет и едно
92
nōnāgintā duo
деветдесет и две
93
nōnāgintā trēs
деветдесет и три
94
nōnāgintā quattuor
деветдесет и четири
95
nōnāgintā quīnque
деветдесет и пет
96
nōnāgintā sex
деветдесет и шест
97
nōnāgintā septem
деветдесет и седем
98
nōnāgintā octō
деветдесет и осем
99
nōnāgintā novem
деветдесет и девет
100
centum
сто