Числата в гръцки

Числата в гръцки

Правопис и произношение на числата на гръцки

Числата в гръцки

Числата в гръцки, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите гръцки числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите гръцки числа за много кратко време!

Числата в гръцки и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение гръцки. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в гръцки са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
μηδέν
нула
1
ένα
едно
2
δύο
две
3
τρία
три
4
τέσσερα
четири
5
πέντε
пет
6
έξι
шест
7
εφτά
седем
8
οχτώ
осем
9
εννέα
девет
10
δέκα
десет
11
ένδεκα
единайсет
12
δώδεκα
дванайсет
13
δεκατρία
тринайсет
14
δεκατέσσερα
четиринайсет
15
δεκαπέντε
петнайсет
16
δεκαέξι
шестнайсет
17
δεκαεπτά
седемнайсет
18
δεκαοκτώ
осемнайсет
19
δεκαεννιά
деветнайсет
20
είκοσι
двайсет
21
Είκοσι ένα
двайсет и едно
22
Είκοσι δύο
двайсет и две
23
Είκοσι τρία
двайсет и три
24
Είκοσι τέσσερα
двайсет и четири
25
Είκοσι πέντε
двайсет и пет
26
Είκοσι έξι
двайсет и шест
27
Είκοσι επτά
двайсет и седем
28
Είκοσι οκτώ
двайсет и осем
29
Είκοσι εννέα
двайсет и девет
30
τριάντα
трийсет
31
Τριάντα ένα
трийсет и едно
32
Τριάντα δύο
трийсет и две
33
Τριάντα τρία
трийсет и три
34
Τριάντα τέσσερα
трийсет и четири
35
Τριάντα πέντε
трийсет и пет
36
Τριάντα έξι
трийсет и шест
37
Τριάντα επτά
трийсет и седем
38
Τριάντα οκτώ
трийсет и осем
39
Τριάντα εννέα
трийсет и девет
40
σαράντα
четирийсет
41
Σαράντα ένα
четирийсет и едно
42
Σαράντα δύο
четирийсет и две
43
Σαράντα τρεις
четирийсет и три
44
Σαράντα τέσσερα
четирийсет и четири
45
Σαράντα πέντε
четирийсет и пет
46
Σαράντα έξι
четирийсет и шест
47
Σαράντα επτά
четирийсет и седем
48
Σαράντα οκτώ
четирийсет и осем
49
Σαράντα εννέα
четирийсет и девет
50
πενήντα
петдесет
51
Πενήντα ένα
петдесет и едно
52
Πενήντα δύο
петдесет и две
53
Πενήντα τρία
петдесет и три
54
Πενήντα τέσσερις
петдесет и четири
55
Πενήντα πέντε
петдесет и пет
56
Πενήντα έξι
петдесет и шест
57
Πενήντα επτά
петдесет и седем
58
Πενήντα οκτώ
петдесет и осем
59
Πενήντα εννέα
петдесет и девет
60
εξήντα
шейсет
61
Εξήντα ένα
шейсет и едно
62
Εξήντα δύο
шейсет и две
63
Εξήντα τρεις
шейсет и три
64
Εξήντα τέσσερις
шейсет и четири
65
Εξήντα πέντε
шейсет и пет
66
Εξήντα έξι
шейсет и шест
67
Εξήντα επτά
шейсет и седем
68
Εξήντα οκτώ
шейсет и осем
69
Εξήντα εννέα
шейсет и девет
70
εβδομήντα
седемдесет
71
Εβδομήντα ένα
седемдесет и едно
72
Εβδομήντα δύο
седемдесет и две
73
Εβδομήντα τρία
седемдесет и три
74
Εβδομήντα τέσσερα
седемдесет и четири
75
Εβδομήντα πέντε
седемдесет и пет
76
Εβδομήντα έξι
седемдесет и шест
77
Εβδομήντα επτά
седемдесет и седем
78
Εβδομήντα οκτώ
седемдесет и осем
79
Εβδομήντα εννέα
седемдесет и девет
80
ογδόντα
осемдесет
81
Ογδόντα ένα
осемдесет и едно
82
Ογδόντα δύο
осемдесет и две
83
Ογδόντα τρεις
осемдесет и три
84
Ογδόντα τέσσερις
осемдесет и четири
85
ογδόντα πέντε
осемдесет и пет
86
Ογδόντα έξι
осемдесет и шест
87
Ογδόντα επτά
осемдесет и седем
88
Ογδόντα οκτώ
осемдесет и осем
89
Ογδόντα εννέα
осемдесет и девет
90
ενενήντα
деветдесет
91
Ενενήντα ένας
деветдесет и едно
92
Ενενήντα δύο
деветдесет и две
93
Ενενήντα τρία
деветдесет и три
94
Ενενήντα τέσσερα
деветдесет и четири
95
Ενενήντα πέντε
деветдесет и пет
96
Ενενήντα έξι
деветдесет и шест
97
Ενενήντα επτά
деветдесет и седем
98
Ενενήντα οκτώ
деветдесет и осем
99
Ενενήντα εννέα
деветдесет и девет
100
εκατό
сто