Числата в немски

Числата в немски

Правопис и произношение на числата на немски

Числата в немски

Числата в немски, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите немски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите немски числа за много кратко време!

Числата в немски и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение немски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в немски са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
Null
нула
1
Eins
едно
2
Zwei
две
3
Drei
три
4
Vier
четири
5
Fünf
пет
6
Sechs
шест
7
Sieben
седем
8
Acht
осем
9
Neun
девет
10
Zehn
десет
11
Elf
единайсет
12
Zwölf
дванайсет
13
Dreizehn
тринайсет
14
Vierzehn
четиринайсет
15
Fünfzehn
петнайсет
16
Sechzehn
шестнайсет
17
Siebzehn
седемнайсет
18
Achtzehn
осемнайсет
19
Neunzehn
деветнайсет
20
Zwanzig
двайсет
21
Einundzwanzig
двайсет и едно
22
Zweiundzwanzig
двайсет и две
23
Dreiundzwanzig
двайсет и три
24
Vierundzwanzig
двайсет и четири
25
Fϋnfundzwanzig
двайсет и пет
26
Sechsundzwanzig
двайсет и шест
27
Siebenundzwanzig
двайсет и седем
28
Achtundzwanzig
двайсет и осем
29
Neunundzwanzig
двайсет и девет
30
Dreißig
трийсет
31
Einunddreißig
трийсет и едно
32
Zweiunddreißig
трийсет и две
33
Dreiunddreißig
трийсет и три
34
Vierunddreißig
трийсет и четири
35
Fϋnfunddreißig
трийсет и пет
36
Sechsunddreißig
трийсет и шест
37
Siebenunddreißig
трийсет и седем
38
Achtunddreißig
трийсет и осем
39
Neununddreißig
трийсет и девет
40
Vierzig
четирийсет
41
Einundvierzig
четирийсет и едно
42
Zweiundvierzig
четирийсет и две
43
Dreiundvierzig
четирийсет и три
44
Vierundvierzig
четирийсет и четири
45
Fϋnfundvierzig
четирийсет и пет
46
Sechsundvierzig
четирийсет и шест
47
Siebenundvierzig
четирийсет и седем
48
Achtundvierzig
четирийсет и осем
49
Neunundvierzig
четирийсет и девет
50
Fϋnfzig
петдесет
51
Einundfϋnfzig
петдесет и едно
52
Zweiundfϋnfzig
петдесет и две
53
Dreiundfϋnfzig
петдесет и три
54
Vierundfϋnfzig
петдесет и четири
55
Fϋnfundfϋnfzig
петдесет и пет
56
Sechsundfϋnfzig
петдесет и шест
57
Siebenundfϋnfzig
петдесет и седем
58
Achtundfϋnfzig
петдесет и осем
59
Neunundfünfzig
петдесет и девет
60
Sechzig
шейсет
61
Einundsechzig
шейсет и едно
62
Zweiundsechzig
шейсет и две
63
Dreiundsechzig
шейсет и три
64
Vierundsechzig
шейсет и четири
65
Fϋnfundsechzig
шейсет и пет
66
Sechsundsechzig
шейсет и шест
67
Siebenundsechzig
шейсет и седем
68
Achtundsechzig
шейсет и осем
69
Neunundsechzig
шейсет и девет
70
Siebzig
седемдесет
71
Einundsiebzig
седемдесет и едно
72
Zweiundsiebzig
седемдесет и две
73
Dreiundsiebzig
седемдесет и три
74
Vierundsiebzig
седемдесет и четири
75
Fϋnfundsiebzig
седемдесет и пет
76
Sechsundsiebzig
седемдесет и шест
77
Siebenundsiebzig
седемдесет и седем
78
Achtundsiebzig
седемдесет и осем
79
Neunundsiebzig
седемдесет и девет
80
Achtzig
осемдесет
81
Einundachtzig
осемдесет и едно
82
Zweiundachtzig
осемдесет и две
83
Dreiundachtzig
осемдесет и три
84
Vierundachtzig
осемдесет и четири
85
Fϋnfundachtzig
осемдесет и пет
86
Sechsundachtzig
осемдесет и шест
87
Siebenundachtzig
осемдесет и седем
88
Achtundachtzig
осемдесет и осем
89
Neunundachtzig
осемдесет и девет
90
Neunzig
деветдесет
91
Einundneunzig
деветдесет и едно
92
Zweiundneunzig
деветдесет и две
93
Dreiundneunzig
деветдесет и три
94
Vierundneunzig
деветдесет и четири
95
Fϋnfundneunzig
деветдесет и пет
96
Sechsundneunzig
деветдесет и шест
97
Siebenundneunzig
деветдесет и седем
98
Achtundneunzig
деветдесет и осем
99
Neunundneunzig
деветдесет и девет
100
Hundert
сто