Числата в датски

Числата в датски

Правопис и произношение на числата на датски

Числата в датски

Числата в датски, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите датски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите датски числа за много кратко време!

Числата в датски и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение датски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в датски са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
nul
нула
1
et
едно
2
to
две
3
tre
три
4
fire
четири
5
fem
пет
6
seks
шест
7
syv
седем
8
otte
осем
9
ni
девет
10
ti
десет
11
elleve
единайсет
12
tolv
дванайсет
13
tretten
тринайсет
14
fjorten
четиринайсет
15
femten
петнайсет
16
seksten
шестнайсет
17
sytten
седемнайсет
18
atten
осемнайсет
19
nitten
деветнайсет
20
tyve
двайсет
21
enogtyve
двайсет и едно
22
toogtyve
двайсет и две
23
treogtyve
двайсет и три
24
fireogtyve
двайсет и четири
25
femogtyve
двайсет и пет
26
seksogtyve
двайсет и шест
27
syvogtyve
двайсет и седем
28
otteogtyve
двайсет и осем
29
niogtyve
двайсет и девет
30
tredive
трийсет
31
enogtredive
трийсет и едно
32
toogtredive
трийсет и две
33
treogtredive
трийсет и три
34
fireogtredive
трийсет и четири
35
femogtredive
трийсет и пет
36
seksogtredive
трийсет и шест
37
syvogtredive
трийсет и седем
38
otteogtredive
трийсет и осем
39
niogtredive
трийсет и девет
40
fyrre
четирийсет
41
enogfyrre
четирийсет и едно
42
toogfyrre
четирийсет и две
43
treogfyrre
четирийсет и три
44
fireogfyrre
четирийсет и четири
45
femogfyrre
четирийсет и пет
46
seksogfyrre
четирийсет и шест
47
syvogfyrre
четирийсет и седем
48
otteogfyrre
четирийсет и осем
49
niogfyrre
четирийсет и девет
50
halvtreds
петдесет
51
enoghalvtreds
петдесет и едно
52
tooghalvtreds
петдесет и две
53
treoghalvtreds
петдесет и три
54
fireoghalvtreds
петдесет и четири
55
femoghalvtreds
петдесет и пет
56
seksoghalvtreds
петдесет и шест
57
syvoghalvtreds
петдесет и седем
58
otteoghalvtreds
петдесет и осем
59
nioghalvtreds
петдесет и девет
60
tres
шейсет
61
enogtres
шейсет и едно
62
toogtres
шейсет и две
63
treogtres
шейсет и три
64
fireogtres
шейсет и четири
65
femogtres
шейсет и пет
66
seksogtres
шейсет и шест
67
syvogtres
шейсет и седем
68
otteogtres
шейсет и осем
69
niogtres
шейсет и девет
70
halvfjerds
седемдесет
71
enoghalvfjerds
седемдесет и едно
72
tooghalvfjerds
седемдесет и две
73
treoghalvfjerds
седемдесет и три
74
fireoghalvfjerds
седемдесет и четири
75
femoghalvfjerds
седемдесет и пет
76
seksoghalvfjerds
седемдесет и шест
77
syvoghalvfjerds
седемдесет и седем
78
otteoghalvfjerds
седемдесет и осем
79
nioghalvfjerds
седемдесет и девет
80
firs
осемдесет
81
enogfirs
осемдесет и едно
82
toogfirs
осемдесет и две
83
treogfirs
осемдесет и три
84
fireogfirs
осемдесет и четири
85
femogfirs
осемдесет и пет
86
seksogfirs
осемдесет и шест
87
syvogfirs
осемдесет и седем
88
otteogfirs
осемдесет и осем
89
niogfirs
осемдесет и девет
90
halvfems
деветдесет
91
enoghalvfems
деветдесет и едно
92
tooghalvfems
деветдесет и две
93
treoghalvfems
деветдесет и три
94
fireoghalvfems
деветдесет и четири
95
femoghalvfems
деветдесет и пет
96
seksoghalvfems
деветдесет и шест
97
syvoghalvfems
деветдесет и седем
98
otteoghalvfems
деветдесет и осем
99
nioghalvfems
деветдесет и девет
100
hundrede
сто