Числата в Гуджарати

Числата в Гуджарати

Правопис и произношение на числата на гуджарати

Числата в Гуджарати, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите гуджарати числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите гуджарати числа за много кратко време!

Числата в Гуджарати и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение гуджарати. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в Гуджарати са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
શૂન્ય
нула
1
એક
едно
2
બે
две
3
ત્રણ
три
4
ચાર
четири
5
પાંચ
пет
6
шест
7
સાત
седем
8
આઠ
осем
9
નવ
девет
10
દસ
десет
11
અગિયાર
единайсет
12
બાર
дванайсет
13
તેર
тринайсет
14
ચૌદ
четиринайсет
15
પંદર
петнайсет
16
સોળ
шестнайсет
17
સત્તર
седемнайсет
18
અઢાર
осемнайсет
19
ઓગણિસ
деветнайсет
20
વીસ
двайсет
21
એકવીસ
двайсет и едно
22
બાવીસ
двайсет и две
23
તેવીસ
двайсет и три
24
ચોવીસ
двайсет и четири
25
પચ્ચીસ
двайсет и пет
26
છવીસ
двайсет и шест
27
સત્તાવીસ
двайсет и седем
28
અઠ્ઠાવીસ
двайсет и осем
29
ઓગણત્રીસ
двайсет и девет
30
ત્રીસ
трийсет
31
એકત્રીસ
трийсет и едно
32
બત્રીસ
трийсет и две
33
તેત્રીસ
трийсет и три
34
ચોત્રીસ
трийсет и четири
35
પાંત્રીસ
трийсет и пет
36
છત્રીસ
трийсет и шест
37
સડત્રીસ
трийсет и седем
38
અડત્રીસ
трийсет и осем
39
ઓગણચાલીસ
трийсет и девет
40
ચાલીસ
четирийсет
41
એકતાલીસ
четирийсет и едно
42
બેતાલીસ
четирийсет и две
43
ત્રેતાલીસ
четирийсет и три
44
ચુંમાલીસ
четирийсет и четири
45
પિસ્તાલીસ
четирийсет и пет
46
છેતાલીસ
четирийсет и шест
47
સુડતાલીસ
четирийсет и седем
48
અડતાલીસ
четирийсет и осем
49
ઓગણપચાસ
четирийсет и девет
50
પચાસ
петдесет
51
એકાવન
петдесет и едно
52
બાવન
петдесет и две
53
ત્રેપન
петдесет и три
54
ચોપન
петдесет и четири
55
પંચાવન
петдесет и пет
56
છપ્પન
петдесет и шест
57
સત્તાવન
петдесет и седем
58
અઠ્ઠાવન
петдесет и осем
59
ઓગણસાઠ
петдесет и девет
60
સાઈઠ
шейсет
61
એકસઠ
шейсет и едно
62
બાસઠ
шейсет и две
63
ત્રેસઠ
шейсет и три
64
ચોસઠ
шейсет и четири
65
પાંસઠ
шейсет и пет
66
છાસઠ
шейсет и шест
67
સડસઠ
шейсет и седем
68
અડસઠ
шейсет и осем
69
અગણોસિત્તેર
шейсет и девет
70
સિત્તેર
седемдесет
71
એકોતેર
седемдесет и едно
72
બોતેર
седемдесет и две
73
તોતેર
седемдесет и три
74
ચુમોતેર
седемдесет и четири
75
પંચોતેર
седемдесет и пет
76
છોતેર
седемдесет и шест
77
સિત્યોતેર
седемдесет и седем
78
ઇઠ્યોતેર
седемдесет и осем
79
ઓગણાએંસી
седемдесет и девет
80
એંસી
осемдесет
81
એક્યાસી
осемдесет и едно
82
બ્યાસી
осемдесет и две
83
ત્યાસી
осемдесет и три
84
ચોર્યાસી
осемдесет и четири
85
પંચાસી
осемдесет и пет
86
છ્યાસી
осемдесет и шест
87
સિત્યાસી
осемдесет и седем
88
ઈઠ્યાસી
осемдесет и осем
89
નેવ્યાસી
осемдесет и девет
90
નેવું
деветдесет
91
એકાણું
деветдесет и едно
92
બાણું
деветдесет и две
93
ત્રાણું
деветдесет и три
94
ચોરાણું
деветдесет и четири
95
પંચાણું
деветдесет и пет
96
છન્નું
деветдесет и шест
97
સત્તાણું
деветдесет и седем
98
અઠ્ઠાણું
деветдесет и осем
99
નવ્વાણું
деветдесет и девет
100
સો
сто