Числата в босненски език

Числата в босненски език

Правопис и произношение на числата на босненски

Числата в босненски език, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите босненски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите босненски числа за много кратко време!

Числата в босненски език и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение босненски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в босненски език са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
nula
нула
1
jedan
едно
2
dva
две
3
tri
три
4
četiri
четири
5
pet
пет
6
šest
шест
7
sedam
седем
8
osam
осем
9
devet
девет
10
deset
десет
11
jedanaest
единайсет
12
dvanaest
дванайсет
13
trinaest
тринайсет
14
četrnaest
четиринайсет
15
petnaest
петнайсет
16
šesnaest
шестнайсет
17
sedamnaest
седемнайсет
18
osamnaest
осемнайсет
19
devetnaest
деветнайсет
20
dvadeset
двайсет
21
dvadeset i jedan
двайсет и едно
22
dvadeset i dva
двайсет и две
23
dvadeset i tri
двайсет и три
24
dvadeset i četiri
двайсет и четири
25
dvadeset i pet
двайсет и пет
26
dvadeset i šest
двайсет и шест
27
dvadeset i sedam
двайсет и седем
28
dvadeset i osam
двайсет и осем
29
dvadeset i devet
двайсет и девет
30
trideset
трийсет
31
trideset i jedan
трийсет и едно
32
trideset i dva
трийсет и две
33
trideset i tri
трийсет и три
34
trideset i četiri
трийсет и четири
35
trideset i pet
трийсет и пет
36
trideset i šest
трийсет и шест
37
trideset i sedam
трийсет и седем
38
trideset i osam
трийсет и осем
39
trideset i devet
трийсет и девет
40
četrdeset
четирийсет
41
četrdeset i jedan
четирийсет и едно
42
četrdeset i dva
четирийсет и две
43
četrdeset i tri
четирийсет и три
44
četrdeset i četiri
четирийсет и четири
45
četrdeset i pet
четирийсет и пет
46
četrdeset i šest
четирийсет и шест
47
četrdeset i sedam
четирийсет и седем
48
četrdeset i osam
четирийсет и осем
49
četrdeset i devet
четирийсет и девет
50
pedeset
петдесет
51
pedeset i jedan
петдесет и едно
52
pedeset i dva
петдесет и две
53
pedeset i tri
петдесет и три
54
pedeset i četiri
петдесет и четири
55
pedeset i pet
петдесет и пет
56
pedeset i šest
петдесет и шест
57
pedeset i sedam
петдесет и седем
58
pedeset i osam
петдесет и осем
59
pedeset i devet
петдесет и девет
60
šezdeset
шейсет
61
šezdeset i jedan
шейсет и едно
62
šezdeset i dva
шейсет и две
63
šezdeset i tri
шейсет и три
64
šezdeset i četiri
шейсет и четири
65
šezdeset i pet
шейсет и пет
66
šezdeset i šest
шейсет и шест
67
šezdeset i sedam
шейсет и седем
68
šezdeset i osam
шейсет и осем
69
šezdeset i devet
шейсет и девет
70
sedamdeset
седемдесет
71
sedamdeset i jedan
седемдесет и едно
72
sedamdeset i dva
седемдесет и две
73
sedamdeset i tri
седемдесет и три
74
sedamdeset i četiri
седемдесет и четири
75
sedamdeset i pet
седемдесет и пет
76
sedamdeset i šest
седемдесет и шест
77
sedamdeset i sedam
седемдесет и седем
78
sedamdeset i osam
седемдесет и осем
79
sedamdeset i devet
седемдесет и девет
80
osamdeset
осемдесет
81
osamdeset i jedan
осемдесет и едно
82
osamdeset i dva
осемдесет и две
83
osamdeset i tri
осемдесет и три
84
osamdeset i četiri
осемдесет и четири
85
osamdeset i pet
осемдесет и пет
86
osamdeset i šest
осемдесет и шест
87
osamdeset i sedam
осемдесет и седем
88
osamdeset i osam
осемдесет и осем
89
osamdeset i devet
осемдесет и девет
90
devedeset
деветдесет
91
devedeset i jedan
деветдесет и едно
92
devedeset i dva
деветдесет и две
93
devedeset i tri
деветдесет и три
94
devedeset i četiri
деветдесет и четири
95
devedeset i pet
деветдесет и пет
96
devedeset i šest
деветдесет и шест
97
devedeset i sedam
деветдесет и седем
98
devedeset i osam
деветдесет и осем
99
devedeset i devet
деветдесет и девет
100
stotina
сто