Числата в словенски

Числата в словенски

Правопис и произношение на числата на словенски

Числата в словенски, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите словенски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите словенски числа за много кратко време!

Числата в словенски и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение словенски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в словенски са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
Nič
нула
1
Ena
едно
2
Dve
две
3
Tri
три
4
štiri
четири
5
Pet
пет
6
šest
шест
7
Sedem
седем
8
Osem
осем
9
Devet
девет
10
Deset
десет
11
Enajst
единайсет
12
Dvanajst
дванайсет
13
Trinajst
тринайсет
14
štirinajst
четиринайсет
15
Petnajst
петнайсет
16
šestnajst
шестнайсет
17
Sedemnajst
седемнайсет
18
Osemnajst
осемнайсет
19
Devetnajst
деветнайсет
20
Dvajset
двайсет
21
Enaindvajset
двайсет и едно
22
Dvaindvajset
двайсет и две
23
Triindvajset
двайсет и три
24
štiriindvajset
двайсет и четири
25
Petindvajset
двайсет и пет
26
šestindvajset
двайсет и шест
27
Sedemindvajset
двайсет и седем
28
Osemindvajset
двайсет и осем
29
Devetindvajset
двайсет и девет
30
Trideset
трийсет
31
Enaintrideset
трийсет и едно
32
Dváintrídeset
трийсет и две
33
Tríintrídeset
трийсет и три
34
štíriintrídeset
трийсет и четири
35
Pétintrídeset
трийсет и пет
36
šéstintrídeset
трийсет и шест
37
Sédemintrídeset
трийсет и седем
38
ósemintrídeset
трийсет и осем
39
Devétintrídeset
трийсет и девет
40
štirideset
четирийсет
41
ênainštírideset
четирийсет и едно
42
dváinštírideset
четирийсет и две
43
Tríinštírideset
четирийсет и три
44
štíriinštírideset
четирийсет и четири
45
Pétinštírideset
четирийсет и пет
46
šéstinštírideset
четирийсет и шест
47
Sédeminštírideset
четирийсет и седем
48
óseminštírideset
четирийсет и осем
49
Devétinštírideset
четирийсет и девет
50
Pétdeset
петдесет
51
ênainpétdeset
петдесет и едно
52
Dváinpétdeset
петдесет и две
53
Tríinpétdeset
петдесет и три
54
štíriinpétdeset
петдесет и четири
55
Pétinpétdeset
петдесет и пет
56
šéstinpétdeset
петдесет и шест
57
sédeminpétdeset
петдесет и седем
58
óseminpétdeset
петдесет и осем
59
devétinpétdeset
петдесет и девет
60
šéstdeset
шейсет
61
ênainšéstdeset
шейсет и едно
62
dváinšéstdeset
шейсет и две
63
tríinšéstdeset
шейсет и три
64
štíriinšéstdeset
шейсет и четири
65
pétinšéstdeset
шейсет и пет
66
šéstinšéstdeset
шейсет и шест
67
sédeminšéstdeset
шейсет и седем
68
óseminšéstdeset
шейсет и осем
69
devétinšéstdeset
шейсет и девет
70
Sédemdeset
седемдесет
71
ênainsédemdeset
седемдесет и едно
72
dváinsédemdeset
седемдесет и две
73
tríinsédemdeset
седемдесет и три
74
štíriinsédemdeset
седемдесет и четири
75
pétinsédemdeset
седемдесет и пет
76
šéstinsédemdeset
седемдесет и шест
77
sédeminsédemdeset
седемдесет и седем
78
óseminsédemdeset
седемдесет и осем
79
devétinsédemdeset
седемдесет и девет
80
ósemdeset
осемдесет
81
ênainósemdeset
осемдесет и едно
82
dváinósemdeset
осемдесет и две
83
tríinósemdeset
осемдесет и три
84
štíriinósemdeset
осемдесет и четири
85
pétinósemdeset
осемдесет и пет
86
šéstinósemdeset
осемдесет и шест
87
sédeminósemdeset
осемдесет и седем
88
óseminósemdeset
осемдесет и осем
89
devétinósemdeset
осемдесет и девет
90
devétdeset
деветдесет
91
ênaindevétdeset
деветдесет и едно
92
dváindevétdeset
деветдесет и две
93
tríindevétdeset
деветдесет и три
94
štíriindevétdeset
деветдесет и четири
95
pétindevétdeset
деветдесет и пет
96
šéstindevétdeset
деветдесет и шест
97
sédemindevétdeset
деветдесет и седем
98
ósemindevétdeset
деветдесет и осем
99
devétindevétdeset
деветдесет и девет
100
Stó
сто