Числата в Азер

Числата в Азер

Правопис и произношение на числата на азербайджански

Числата в Азер, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите азербайджански числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите азербайджански числа за много кратко време!

Числата в Азер и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение азербайджански. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в Азер са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
Sıfır
нула
1
Bir
едно
2
Iki
две
3
Üç
три
4
Dörd
четири
5
Beş
пет
6
Altı
шест
7
Yeddi
седем
8
Səkkiz
осем
9
Doqquz
девет
10
On
десет
11
On bir
единайсет
12
On iki
дванайсет
13
On üç
тринайсет
14
On dörd
четиринайсет
15
On beş
петнайсет
16
On altı
шестнайсет
17
On yeddi
седемнайсет
18
On səkkiz
осемнайсет
19
On doqquz
деветнайсет
20
Iyirmi
двайсет
21
Iyirmi bir
двайсет и едно
22
İyirmi iki
двайсет и две
23
Iyirmi üç
двайсет и три
24
Iyirmi dörd
двайсет и четири
25
Iyirmi beş
двайсет и пет
26
Iyirmi altı
двайсет и шест
27
Iyirmi yeddi
двайсет и седем
28
Iyirmi səkkiz
двайсет и осем
29
Iyirmi doqquz
двайсет и девет
30
Otuz
трийсет
31
Otuz bir
трийсет и едно
32
Otuz iki
трийсет и две
33
Otuz üç
трийсет и три
34
Otuz dörd
трийсет и четири
35
Otuz beş
трийсет и пет
36
Otuz altı
трийсет и шест
37
Otuz yeddi
трийсет и седем
38
Otuz səkkiz
трийсет и осем
39
Otuz doqquz
трийсет и девет
40
Qırx
четирийсет
41
Qırx bir
четирийсет и едно
42
Qırx iki
четирийсет и две
43
Qırx üç
четирийсет и три
44
Qırx dörd
четирийсет и четири
45
Qırx beş
четирийсет и пет
46
Qırx altı
четирийсет и шест
47
Qırx yeddi
четирийсет и седем
48
Qırx səkkiz
четирийсет и осем
49
Qırx doqquz
четирийсет и девет
50
Əlli
петдесет
51
Əlli bir
петдесет и едно
52
Əlli iki
петдесет и две
53
Əlli üç
петдесет и три
54
Əlli dörd
петдесет и четири
55
Əlli beş
петдесет и пет
56
Əlli altı
петдесет и шест
57
Əlli yeddi
петдесет и седем
58
Əlli səkkiz
петдесет и осем
59
Əlli doqquz
петдесет и девет
60
Altmış
шейсет
61
Altmış bir
шейсет и едно
62
Altmış iki
шейсет и две
63
Altmış üç
шейсет и три
64
Altmış dörd
шейсет и четири
65
Altmış beş
шейсет и пет
66
Altmış altı
шейсет и шест
67
Altmış yeddi
шейсет и седем
68
Altmış səkkiz
шейсет и осем
69
Altmış doqquz
шейсет и девет
70
Yetmiş
седемдесет
71
Yetmiş bir
седемдесет и едно
72
Yetmiş iki
седемдесет и две
73
Yetmiş üç
седемдесет и три
74
Yetmiş dörd
седемдесет и четири
75
Yetmiş beş
седемдесет и пет
76
Yetmiş altı
седемдесет и шест
77
Yetmiş yeddi
седемдесет и седем
78
Yetmiş səkkiz
седемдесет и осем
79
Yetmiş doqquz
седемдесет и девет
80
Səksən
осемдесет
81
Səksən bir
осемдесет и едно
82
Səksən iki
осемдесет и две
83
Səksən üç
осемдесет и три
84
Səksən dörd
осемдесет и четири
85
Səksən beş
осемдесет и пет
86
Səksən altı
осемдесет и шест
87
Səksən yeddi
осемдесет и седем
88
Səksən səkkiz
осемдесет и осем
89
Səksən doqquz
осемдесет и девет
90
Doxsan
деветдесет
91
Doxsan bir
деветдесет и едно
92
Doxsan iki
деветдесет и две
93
Doxsan üç
деветдесет и три
94
Doxsan dörd
деветдесет и четири
95
Doxsan beş
деветдесет и пет
96
Doxsan altı
деветдесет и шест
97
Doxsan yeddi
деветдесет и седем
98
Doxsan səkkiz
деветдесет и осем
99
Doxsan doqquz
деветдесет и девет
100
Yüz
сто