Числата в македонски

Числата в македонски

Правопис и произношение на числата на македонски

Числата в македонски, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите македонски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите македонски числа за много кратко време!

Числата в македонски и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение македонски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в македонски са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
нула
нула
1
еден
едно
2
два
две
3
три
три
4
четири
четири
5
пет
пет
6
шест
шест
7
седум
седем
8
осум
осем
9
девет
девет
10
десет
десет
11
единаесет
единайсет
12
дванаесет
дванайсет
13
тринаесет
тринайсет
14
четиринаесет
четиринайсет
15
петнаесет
петнайсет
16
шеснаесет
шестнайсет
17
седумнаесет
седемнайсет
18
осумнаесет
осемнайсет
19
деветнаесет
деветнайсет
20
дваесет
двайсет
21
дваесет и еден
двайсет и едно
22
дваесет и два
двайсет и две
23
дваесет и три
двайсет и три
24
дваесет и четири
двайсет и четири
25
дваесет и пет
двайсет и пет
26
дваесет и шест
двайсет и шест
27
дваесет и седум
двайсет и седем
28
дваесет и осум
двайсет и осем
29
дваесет и девет
двайсет и девет
30
триесет
трийсет
31
триесет и еден
трийсет и едно
32
триесет и два
трийсет и две
33
триесет и три
трийсет и три
34
триесет и четири
трийсет и четири
35
триесет и пет
трийсет и пет
36
триесет и шест
трийсет и шест
37
триесет и седум
трийсет и седем
38
триесет и осум
трийсет и осем
39
триесет и девет
трийсет и девет
40
четириесет
четирийсет
41
четириесет и еден
четирийсет и едно
42
четириесет и два
четирийсет и две
43
четириесет и три
четирийсет и три
44
четириесет и четири
четирийсет и четири
45
четириесет и пет
четирийсет и пет
46
четириесет и шест
четирийсет и шест
47
четириесет и седум
четирийсет и седем
48
четириесет и осум
четирийсет и осем
49
четириесет и девет
четирийсет и девет
50
педесет
петдесет
51
педесет и еден
петдесет и едно
52
педесет и два
петдесет и две
53
педесет и три
петдесет и три
54
педесет и четири
петдесет и четири
55
педесет и пет
петдесет и пет
56
педесет и шест
петдесет и шест
57
педесет и седум
петдесет и седем
58
педесет и осум
петдесет и осем
59
педесет и девет
петдесет и девет
60
шеесет
шейсет
61
шеесет и еден
шейсет и едно
62
шеесет и два
шейсет и две
63
шеесет и три
шейсет и три
64
шеесет и четири
шейсет и четири
65
шеесет и пет
шейсет и пет
66
шеесет и шест
шейсет и шест
67
шеесет и седум
шейсет и седем
68
шеесет и осум
шейсет и осем
69
шеесет и девет
шейсет и девет
70
седумдесет
седемдесет
71
седумдесет и еден
седемдесет и едно
72
седумдесет и два
седемдесет и две
73
седумдесет и три
седемдесет и три
74
седумдесет и четири
седемдесет и четири
75
седумдесет и пет
седемдесет и пет
76
седумдесет и шест
седемдесет и шест
77
седумдесет и седум
седемдесет и седем
78
седумдесет и осум
седемдесет и осем
79
седумдесет и девет
седемдесет и девет
80
осумдесет
осемдесет
81
осумдесет и еден
осемдесет и едно
82
осумдесет и два
осемдесет и две
83
осумдесет и три
осемдесет и три
84
осумдесет и четири
осемдесет и четири
85
осумдесет и пет
осемдесет и пет
86
осумдесет и шест
осемдесет и шест
87
осумдесет и седум
осемдесет и седем
88
осумдесет и осум
осемдесет и осем
89
осумдесет и девет
осемдесет и девет
90
деведесет
деветдесет
91
деведесет и еден
деветдесет и едно
92
деведесет и два
деветдесет и две
93
деведесет и три
деветдесет и три
94
деведесет и четири
деветдесет и четири
95
деведесет и пет
деветдесет и пет
96
деведесет и шест
деветдесет и шест
97
деведесет и седум
деветдесет и седем
98
деведесет и осум
деветдесет и осем
99
деведесет и девет
деветдесет и девет
100
сто
сто