Числата в турския

Числата в турския

Правопис и произношение на числата на турски

Числата в турския

Числата в турския, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите турски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите турски числа за много кратко време!

Числата в турския и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение турски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в турския са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
Sıfır
нула
1
Bir
едно
2
Iki
две
3
Üç
три
4
Dört
четири
5
Beş
пет
6
Altı
шест
7
Yedi
седем
8
Sekiz
осем
9
Dokuz
девет
10
On
десет
11
On bir
единайсет
12
On iki
дванайсет
13
On üç
тринайсет
14
On dört
четиринайсет
15
On beş
петнайсет
16
On altı
шестнайсет
17
On yedi
седемнайсет
18
On sekiz
осемнайсет
19
On dokuz
деветнайсет
20
Yirmi
двайсет
21
Yirmi bir
двайсет и едно
22
Yirmi iki
двайсет и две
23
Yirmi üç
двайсет и три
24
Yirmi dört
двайсет и четири
25
Yirmi beş
двайсет и пет
26
Yirmi altı
двайсет и шест
27
Yirmi yedi
двайсет и седем
28
Yirmi sekiz
двайсет и осем
29
Yirmi dokuz
двайсет и девет
30
Otuz
трийсет
31
Otuz bir
трийсет и едно
32
Otuz iki
трийсет и две
33
Otuz üç
трийсет и три
34
Otuz dört
трийсет и четири
35
Otuz beş
трийсет и пет
36
Otuz altı
трийсет и шест
37
Otuz yedi
трийсет и седем
38
Otuz sekiz
трийсет и осем
39
Otuz dokuz
трийсет и девет
40
Kırk
четирийсет
41
Kırk bir
четирийсет и едно
42
Kırk iki
четирийсет и две
43
Kırk üç
четирийсет и три
44
Kırk dört
четирийсет и четири
45
Kırk beş
четирийсет и пет
46
Kırk altı
четирийсет и шест
47
Kırk yedi
четирийсет и седем
48
Kırk sekiz
четирийсет и осем
49
Kırk dokuz
четирийсет и девет
50
Elli
петдесет
51
Elli bir
петдесет и едно
52
Elli iki
петдесет и две
53
Elli üç
петдесет и три
54
Elli dört
петдесет и четири
55
Elli beş
петдесет и пет
56
Elli altı
петдесет и шест
57
Elli yedi
петдесет и седем
58
Elli sekiz
петдесет и осем
59
Elli dokuz
петдесет и девет
60
Altmış
шейсет
61
Altmış bir
шейсет и едно
62
Altmış iki
шейсет и две
63
Altmış üç
шейсет и три
64
Altmış dört
шейсет и четири
65
Altmış beş
шейсет и пет
66
Altmış altı
шейсет и шест
67
Altmış yedi
шейсет и седем
68
Altmış sekiz
шейсет и осем
69
Altmış dokuz
шейсет и девет
70
Yetmiş
седемдесет
71
Yetmiş bir
седемдесет и едно
72
Yetmiş iki
седемдесет и две
73
Yetmiş üç
седемдесет и три
74
Yetmiş dört
седемдесет и четири
75
Yetmiş beş
седемдесет и пет
76
Yetmiş altı
седемдесет и шест
77
Yetmiş yedi
седемдесет и седем
78
Yetmiş sekiz
седемдесет и осем
79
Yetmiş dokuz
седемдесет и девет
80
Seksen
осемдесет
81
Seksen bir
осемдесет и едно
82
Seksen iki
осемдесет и две
83
Seksen üç
осемдесет и три
84
Seksen dört
осемдесет и четири
85
Seksen beş
осемдесет и пет
86
Seksen altı
осемдесет и шест
87
Seksen yedi
осемдесет и седем
88
Seksen sekiz
осемдесет и осем
89
Seksen dokuz
осемдесет и девет
90
Doksan
деветдесет
91
Doksan bir
деветдесет и едно
92
Doksan iki
деветдесет и две
93
Doksan üç
деветдесет и три
94
Doksan dört
деветдесет и четири
95
Doksan beş
деветдесет и пет
96
Doksan altı
деветдесет и шест
97
Doksan yedi
деветдесет и седем
98
Doksan sekiz
деветдесет и осем
99
Doksan dokuz
деветдесет и девет
100
Yüz
сто