Числата в корейски

Числата в корейски

Правопис и произношение на числата на корейски

Числата в корейски

Числата в корейски, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите корейски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите корейски числа за много кратко време!

Числата в корейски и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение корейски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в корейски са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
нула
1
하나
едно
2
две
3
три
4
четири
5
다섯
пет
6
여섯
шест
7
일곱
седем
8
여덟
осем
9
아홉
девет
10
десет
11
열하나
единайсет
12
열둘
дванайсет
13
열셋
тринайсет
14
열넷
четиринайсет
15
열다섯
петнайсет
16
열여섯
шестнайсет
17
열일곱
седемнайсет
18
열여덟
осемнайсет
19
열아홉
деветнайсет
20
스물
двайсет
21
스물하나
двайсет и едно
22
스물둘
двайсет и две
23
스물셋
двайсет и три
24
스물넷
двайсет и четири
25
스물 다섯
двайсет и пет
26
스물 여섯
двайсет и шест
27
스물 일곱
двайсет и седем
28
스물여덟
двайсет и осем
29
스물아홉
двайсет и девет
30
서른
трийсет
31
서른하나
трийсет и едно
32
서른둘
трийсет и две
33
서른셋
трийсет и три
34
서른넷
трийсет и четири
35
서른다섯
трийсет и пет
36
서른여섯
трийсет и шест
37
서른일곱
трийсет и седем
38
서른여덟
трийсет и осем
39
서른아홉
трийсет и девет
40
마흔
четирийсет
41
마흔하나
четирийсет и едно
42
마흔둘
четирийсет и две
43
마흔셋
четирийсет и три
44
마흔넷
четирийсет и четири
45
마흔다섯
четирийсет и пет
46
마흔여섯
четирийсет и шест
47
마흔일곱
четирийсет и седем
48
마흔여덟
четирийсет и осем
49
마흔아홉
четирийсет и девет
50
петдесет
51
쉰하나
петдесет и едно
52
쉰둘
петдесет и две
53
쉰셋
петдесет и три
54
쉰넷
петдесет и четири
55
쉰다섯
петдесет и пет
56
쉰여섯
петдесет и шест
57
쉰일곱
петдесет и седем
58
쉰여덟
петдесет и осем
59
쉰아홉
петдесет и девет
60
예순
шейсет
61
예순하나
шейсет и едно
62
예순둘
шейсет и две
63
예순셋
шейсет и три
64
예순넷
шейсет и четири
65
예순다섯
шейсет и пет
66
예순여섯
шейсет и шест
67
예순일곱
шейсет и седем
68
예순여덟
шейсет и осем
69
예순아홉
шейсет и девет
70
일흔
седемдесет
71
일흔하나
седемдесет и едно
72
일흔둘
седемдесет и две
73
일흔셋
седемдесет и три
74
일흔넷
седемдесет и четири
75
일흔다섯
седемдесет и пет
76
일흔여섯
седемдесет и шест
77
일흔일곱
седемдесет и седем
78
일흔여덟
седемдесет и осем
79
일흔아홉
седемдесет и девет
80
여든
осемдесет
81
여든하나
осемдесет и едно
82
여든둘
осемдесет и две
83
여든셋
осемдесет и три
84
여든넷
осемдесет и четири
85
여든다섯
осемдесет и пет
86
여든여섯
осемдесет и шест
87
여든일곱
осемдесет и седем
88
여든여덟
осемдесет и осем
89
여든아홉
осемдесет и девет
90
아흔
деветдесет
91
아흔하나
деветдесет и едно
92
아흔둘
деветдесет и две
93
아흔셋
деветдесет и три
94
아흔넷
деветдесет и четири
95
아흔다섯
деветдесет и пет
96
아흔여섯
деветдесет и шест
97
아흔일곱
деветдесет и седем
98
아흔여덟
деветдесет и осем
99
아흔아홉
деветдесет и девет
100
сто