Числата в бенгалски

Числата в бенгалски

Правопис и произношение на числата на бенгалски

Числата в бенгалски

Числата в бенгалски, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите бенгалски числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите бенгалски числа за много кратко време!

Числата в бенгалски и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение бенгалски. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в бенгалски са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
শূন্য
нула
1
এক
едно
2
দুই
две
3
তিন
три
4
চার
четири
5
পাঁচ
пет
6
ছয়
шест
7
সাত
седем
8
আট
осем
9
নয়
девет
10
দশ
десет
11
এগারো
единайсет
12
বারো
дванайсет
13
তেরো
тринайсет
14
চৌদ্দ
четиринайсет
15
পনেরো
петнайсет
16
ষোল
шестнайсет
17
সতেরো
седемнайсет
18
আঠারো
осемнайсет
19
উনিশ
деветнайсет
20
বিশ
двайсет
21
একুশ
двайсет и едно
22
বাইশ
двайсет и две
23
তেইশ
двайсет и три
24
চব্বিশ
двайсет и четири
25
পঁচিশ
двайсет и пет
26
ছাব্বিশ
двайсет и шест
27
সাতাশ
двайсет и седем
28
আটাশ
двайсет и осем
29
ঊনত্রিশ
двайсет и девет
30
ত্রিশ
трийсет
31
একত্রিশ
трийсет и едно
32
বত্রিশ
трийсет и две
33
তেত্রিশ
трийсет и три
34
চৌত্রিশ
трийсет и четири
35
পঁয়ত্রিশ
трийсет и пет
36
ছত্রিশ
трийсет и шест
37
সাঁইত্রিশ
трийсет и седем
38
আটত্রিশ
трийсет и осем
39
ঊনচল্লিশ
трийсет и девет
40
চল্লিশ
четирийсет
41
একচল্লিশ
четирийсет и едно
42
বিয়াল্লিশ
четирийсет и две
43
তেতাল্লিশ
четирийсет и три
44
চুয়াল্লিশ
четирийсет и четири
45
পঁয়তাল্লিশ
четирийсет и пет
46
ছেচল্লিশ
четирийсет и шест
47
সাতচল্লিশ
четирийсет и седем
48
আটচল্লিশ
четирийсет и осем
49
ঊনপঞ্চাশ
четирийсет и девет
50
পঞ্চাশ
петдесет
51
একান্ন
петдесет и едно
52
বাহান্ন
петдесет и две
53
তিপ্পান্ন
петдесет и три
54
চুয়ান্ন
петдесет и четири
55
পঞ্চান্ন
петдесет и пет
56
ছাপ্পান্ন
петдесет и шест
57
সাতান্ন
петдесет и седем
58
আটান্ন
петдесет и осем
59
ঊনষাট
петдесет и девет
60
ষাট
шейсет
61
একষট্টি
шейсет и едно
62
বাষট্টি
шейсет и две
63
তেষট্টি
шейсет и три
64
চৌষট্টি
шейсет и четири
65
পঁয়ষট্টি
шейсет и пет
66
ছেষট্টি
шейсет и шест
67
সাতষট্টি
шейсет и седем
68
আটষট্টি
шейсет и осем
69
ঊনসত্তর
шейсет и девет
70
সত্তর
седемдесет
71
একাত্তর
седемдесет и едно
72
বাহাত্তর
седемдесет и две
73
তিয়াত্তর
седемдесет и три
74
চুয়াত্তর
седемдесет и четири
75
পঁচাত্তর
седемдесет и пет
76
ছিয়াত্তর
седемдесет и шест
77
সাতাত্তর
седемдесет и седем
78
আটাত্তর
седемдесет и осем
79
ঊনআশি
седемдесет и девет
80
আশি
осемдесет
81
একাশি
осемдесет и едно
82
বিরাশি
осемдесет и две
83
তিরাশি
осемдесет и три
84
চুরাশি
осемдесет и четири
85
পঁচাশি
осемдесет и пет
86
ছিয়াশি
осемдесет и шест
87
সাতাশি
осемдесет и седем
88
আটাশি
осемдесет и осем
89
ঊননব্বই
осемдесет и девет
90
নব্বই
деветдесет
91
একানব্বই
деветдесет и едно
92
বিরানব্বই
деветдесет и две
93
তিরানব্বই
деветдесет и три
94
চুরানব্বই
деветдесет и четири
95
পঁচানব্বই
деветдесет и пет
96
ছিয়ানব্বই
деветдесет и шест
97
সাতানব্বই
деветдесет и седем
98
আটানব্বই
деветдесет и осем
99
নিরানব্বই
деветдесет и девет
100
একশত
сто