Числата в албански

Числата в албански

Правопис и произношение на числата на албански

Числата в албански, заема по-голямата част от ежедневието ни. Дори когато говорите с другите хора; Трябва да го използваме в много полета като телефонни номера, парични суми, дати и др. Важно е освен да знаем номерата да имаме правилен акцент. Ето защо трябва да научим числа с правилен акцент.

За да научите албански числа по най-бързия начин, трябва да се упражнявате, като четете и слушате числата, които ви предлагаме едно по едно. Можете също да следите и слушате съдържанието на видеото, което сме подготвили, за да можете лесно да научите числата. В резултат на постоянно слушане ще научите албански числа за много кратко време!

Числата в албански и техните произношения се считат за един от най-важните въпроси, които трябва да се научат първоначално за езиково обучение албански. Поради тази причина трябва да научите много добре, за да завършите правилно езиковото обучение.

По-долу Числата в албански са дадени от 1 до 100 за вас. Следвайки редовно цифрите всеки ден, можете лесно да засилите езиковото си образование, благодарение на видеото, което сме подготвили за вас.

0
zero
нула
1
njё
едно
2
dy
две
3
tre
три
4
katёr
четири
5
pesё
пет
6
gjashtё
шест
7
shtatё
седем
8
tetё
осем
9
nёntё
девет
10
dhjetё
десет
11
njёmbёdhjetё
единайсет
12
dymbёdhjetё
дванайсет
13
trembёdhjetё
тринайсет
14
katёrmbёdhjetё
четиринайсет
15
pesёmbёdhjetё
петнайсет
16
gjashtёmbёdhjetё
шестнайсет
17
shtatёmbёdhjetё
седемнайсет
18
tetёmbёdhjetё
осемнайсет
19
nёntёmbёdhjetё
деветнайсет
20
njёzet
двайсет
21
njёzetenjё
двайсет и едно
22
njёzetedy
двайсет и две
23
njёzetetre
двайсет и три
24
njёzetekatёr
двайсет и четири
25
njёzetepesё
двайсет и пет
26
njёzetegjashtё
двайсет и шест
27
njёzeteshtatё
двайсет и седем
28
njёzetetetё
двайсет и осем
29
njёzetenёntё
двайсет и девет
30
tridhjetё
трийсет
31
tridhjetёenjё
трийсет и едно
32
tridhjetёedy
трийсет и две
33
tridhjetёetre
трийсет и три
34
tridhjetёekatёr
трийсет и четири
35
tridhjetёepesё
трийсет и пет
36
tridhjetёegjashtё
трийсет и шест
37
tridhjetёeshtatё
трийсет и седем
38
tridhjetёetetё
трийсет и осем
39
tridhjetёenёntё
трийсет и девет
40
dyzet
четирийсет
41
dyzetenjё
четирийсет и едно
42
dyzetёedy
четирийсет и две
43
dyzetёetre
четирийсет и три
44
dyzetёekatёr
четирийсет и четири
45
dyzetёepesё
четирийсет и пет
46
dyzetёegjashtё
четирийсет и шест
47
dyzetёeshtatё
четирийсет и седем
48
dyzetёetetё
четирийсет и осем
49
dyzetёenёntё
четирийсет и девет
50
pesёdhjetё
петдесет
51
pesёdhjetёenjё
петдесет и едно
52
pesёdhjetёedy
петдесет и две
53
pesёdhjetёetre
петдесет и три
54
pesёdhjetёekatёr
петдесет и четири
55
pesёdhjetёepesё
петдесет и пет
56
pesёdhjetёegjashtё
петдесет и шест
57
pesёdhjetёeshtatё
петдесет и седем
58
pesёdhjetёetetё
петдесет и осем
59
pesёdhjetёenёntё
петдесет и девет
60
gjashtёdhjetё
шейсет
61
gjashtёdhjetёenjё
шейсет и едно
62
gjashtёdhjetёedy
шейсет и две
63
gjashtёdhjetёetre
шейсет и три
64
gjashtёdhjetёekatёr
шейсет и четири
65
gjashtёdhjetёepesё
шейсет и пет
66
gjashtёdhjetёegjashtё
шейсет и шест
67
gjashtёdhjetёeshtatё
шейсет и седем
68
gjashtёdhjetёetetё
шейсет и осем
69
gjashtёdhjetёenёntё
шейсет и девет
70
shtatёdhjetё
седемдесет
71
shtatёdhjetёenjё
седемдесет и едно
72
shtatёdhjetёedy
седемдесет и две
73
shtatёdhjetёetre
седемдесет и три
74
shtatёdhjetёekatёr
седемдесет и четири
75
shtatёdhjetёepesё
седемдесет и пет
76
shtatёdhjetёegjashtё
седемдесет и шест
77
shtatёdhjetёeshtatё
седемдесет и седем
78
shtatёdhjetёetetё
седемдесет и осем
79
shtatёdhjetёenёntё
седемдесет и девет
80
tetёdhjetё
осемдесет
81
tetёdhjetёenjё
осемдесет и едно
82
tetёdhjetёedy
осемдесет и две
83
tetёdhjetёetre
осемдесет и три
84
tetёdhjetёekatёr
осемдесет и четири
85
tetёdhjetёepesё
осемдесет и пет
86
tetёdhjetёegjashtё
осемдесет и шест
87
tetёdhjetёeshtatё
осемдесет и седем
88
tetёdhjetёetetё
осемдесет и осем
89
tetёdhjetёenёntё
осемдесет и девет
90
nёntёdhjetё
деветдесет
91
nёntёdhjetёenjё
деветдесет и едно
92
nёntёdhjetёedy
деветдесет и две
93
nёntёdhjetёetre
деветдесет и три
94
nёntёdhjetёekatёr
деветдесет и четири
95
nёntёdhjetёepesё
деветдесет и пет
96
nёntёdhjetёegjashtё
деветдесет и шест
97
nёntёdhjetёeshtatё
деветдесет и седем
98
nёntёdhjetёetetё
деветдесет и осем
99
nёntёdhjetёenёntё
деветдесет и девет
100
njёqind
сто