Številke v hindujščini

Številke v hindujščini

Črkovanje in izgovorjava števil v hindijščina

Številke v hindujščini
0
शून्य
Nič
1
एक
Ena
2
दो
Dve
3
तीन
Tri
4
चार
štiri
5
पाँच
Pet
6
छः
šest
7
सात
Sedem
8
आठ
Osem
9
नौ
Devet
10
दस
Deset
11
ग्यारह
Enajst
12
बारह
Dvanajst
13
तेरह
Trinajst
14
चौदह
štirinajst
15
पंद्रह
Petnajst
16
सोलह
šestnajst
17
सत्रह
Sedemnajst
18
अट्ठारह
Osemnajst
19
उन्नीस
Devetnajst
20
बीस
Dvajset
21
इक्कीस
Enaindvajset
22
बाईस
Dvaindvajset
23
तेईस
Triindvajset
24
चौबीस
štiriindvajset
25
पच्चीस
Petindvajset
26
छब्बीस
šestindvajset
27
सत्ताईस
Sedemindvajset
28
अट्ठाईस
Osemindvajset
29
उनतीस
Devetindvajset
30
तीस
Trideset
31
इकतीस
Enaintrideset
32
बत्तीस
Dváintrídeset
33
तैंतीस
Tríintrídeset
34
चौतीस
štíriintrídeset
35
पैंतीस
Pétintrídeset
36
छ्त्तीस
šéstintrídeset
37
सैंतीस
Sédemintrídeset
38
अड़तीस
ósemintrídeset
39
उनतालीस
Devétintrídeset
40
चालीस
štirideset
41
इकतालीस
ênainštírideset
42
बयालीस
dváinštírideset
43
तैंतालीस
Tríinštírideset
44
चवालीस
štíriinštírideset
45
पैंतालीस
Pétinštírideset
46
छियालीस
šéstinštírideset
47
सैंतालीस
Sédeminštírideset
48
अ़ड़तालीस
óseminštírideset
49
उनचास
Devétinštírideset
50
पचास
Pétdeset
51
इक्यावन
ênainpétdeset
52
बावन
Dváinpétdeset
53
तिरपन
Tríinpétdeset
54
चौवन
štíriinpétdeset
55
पचपन
Pétinpétdeset
56
छप्पन
šéstinpétdeset
57
सत्तावन
sédeminpétdeset
58
अठ्ठावन
óseminpétdeset
59
उनसठ
devétinpétdeset
60
साठ
šéstdeset
61
इकसठ
ênainšéstdeset
62
बासठ
dváinšéstdeset
63
तिरसठ
tríinšéstdeset
64
चौसठ
štíriinšéstdeset
65
पैंसठ
pétinšéstdeset
66
छियासठ
šéstinšéstdeset
67
सड़सठ
sédeminšéstdeset
68
अड़सठ
óseminšéstdeset
69
उनहत्तर
devétinšéstdeset
70
सत्तर
Sédemdeset
71
इकहत्तर
ênainsédemdeset
72
बहत्तर
dváinsédemdeset
73
तिहत्तर
tríinsédemdeset
74
चौहत्तर
štíriinsédemdeset
75
पचहत्तर
pétinsédemdeset
76
छिहत्तर
šéstinsédemdeset
77
सतहत्तर
sédeminsédemdeset
78
अठहत्तर
óseminsédemdeset
79
उन्यासी
devétinsédemdeset
80
अस्सी
ósemdeset
81
इक्यासी
ênainósemdeset
82
बयासी
dváinósemdeset
83
तिरासी
tríinósemdeset
84
चौरासी
štíriinósemdeset
85
पचासी
pétinósemdeset
86
छियासी
šéstinósemdeset
87
सत्तासी
sédeminósemdeset
88
अठ्ठासी
óseminósemdeset
89
नवासी
devétinósemdeset
90
नब्बे
devétdeset
91
इक्यानवे
ênaindevétdeset
92
बानवे
dváindevétdeset
93
तिरानवे
tríindevétdeset
94
चौरानवे
štíriindevétdeset
95
पचानवे
pétindevétdeset
96
छियानवे
šéstindevétdeset
97
सत्तानवे
sédemindevétdeset
98
अट्ठानवे
ósemindevétdeset
99
निन्यानवे
devétindevétdeset
100
एक सौ
Stó

Številke v hindujščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite hindijščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili hindijščina številke!

Številke v hindujščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju hindijščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v hindujščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.