Številke v latinici

Številke v latinici

Črkovanje in izgovorjava števil v latinščina

Številke v latinici, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite latinščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili latinščina številke!

Številke v latinici in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju latinščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v latinici so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
nihil
Nič
1
ūnus
Ena
2
duo
Dve
3
trēs
Tri
4
quattuor
štiri
5
quīnque
Pet
6
sex
šest
7
septem
Sedem
8
octō
Osem
9
novem
Devet
10
decem
Deset
11
ūndecim
Enajst
12
duodēcim
Dvanajst
13
trēdecim
Trinajst
14
quattuordecim
štirinajst
15
quīndecim
Petnajst
16
sēdecim
šestnajst
17
septendecim
Sedemnajst
18
duodēvīgintī
Osemnajst
19
ūndēvīgintī
Devetnajst
20
vīgintī
Dvajset
21
vīgintī ūnus
Enaindvajset
22
vīgintī duo
Dvaindvajset
23
vīgintī trēs
Triindvajset
24
vīgintī quattuor
štiriindvajset
25
vīgintī quīnque
Petindvajset
26
vīgintī sex
šestindvajset
27
vīgintī septem
Sedemindvajset
28
vīgintī octō
Osemindvajset
29
vīgintī novem
Devetindvajset
30
trīgintā
Trideset
31
trīgintā ūnus
Enaintrideset
32
trīgintā duo
Dváintrídeset
33
trīgintā trēs
Tríintrídeset
34
trīgintā quattuor
štíriintrídeset
35
trīgintā quīnque
Pétintrídeset
36
trīgintā sex
šéstintrídeset
37
trīgintā septem
Sédemintrídeset
38
trīgintā octō
ósemintrídeset
39
trīgintā novem
Devétintrídeset
40
quadrāgintā
štirideset
41
quadrāgintā ūnus
ênainštírideset
42
quadrāgintā duo
dváinštírideset
43
quadrāgintā trēs
Tríinštírideset
44
quadrāgintā quattuor
štíriinštírideset
45
quadrāgintā quīnque
Pétinštírideset
46
quadrāgintā sex
šéstinštírideset
47
quadrāgintā septem
Sédeminštírideset
48
quadrāgintā octō
óseminštírideset
49
quadrāgintā novem
Devétinštírideset
50
quīnquāgintā
Pétdeset
51
quīnquāgintā ūnus
ênainpétdeset
52
quīnquāgintā duo
Dváinpétdeset
53
quīnquāgintā trēs
Tríinpétdeset
54
quīnquāgintā quattuor
štíriinpétdeset
55
quīnquāgintā quīnque
Pétinpétdeset
56
quīnquāgintā sex
šéstinpétdeset
57
quīnquāgintā septem
sédeminpétdeset
58
quīnquāgintā octō
óseminpétdeset
59
quīnquāgintā novem
devétinpétdeset
60
sexāgintā
šéstdeset
61
sexāgintā ūnus
ênainšéstdeset
62
sexāgintā duo
dváinšéstdeset
63
sexāgintā trēs
tríinšéstdeset
64
sexāgintā quattuor
štíriinšéstdeset
65
sexāgintā quīnque
pétinšéstdeset
66
sexāgintā sex
šéstinšéstdeset
67
sexāgintā septem
sédeminšéstdeset
68
sexāgintā octō
óseminšéstdeset
69
sexāgintā novem
devétinšéstdeset
70
septuāgintā
Sédemdeset
71
septuāgintā ūnus
ênainsédemdeset
72
septuāgintā duo
dváinsédemdeset
73
septuāgintā trēs
tríinsédemdeset
74
septuāgintā quattuor
štíriinsédemdeset
75
septuāgintā quīnque
pétinsédemdeset
76
septuāgintā sex
šéstinsédemdeset
77
septuāgintā septem
sédeminsédemdeset
78
septuāgintā octō
óseminsédemdeset
79
septuāgintā novem
devétinsédemdeset
80
octōgintā
ósemdeset
81
octōgintā ūnus
ênainósemdeset
82
octōgintā duo
dváinósemdeset
83
octōgintā trēs
tríinósemdeset
84
octōgintā quattuor
štíriinósemdeset
85
octōgintā quīnque
pétinósemdeset
86
octōgintā sex
šéstinósemdeset
87
octōgintā septem
sédeminósemdeset
88
octōgintā octo
óseminósemdeset
89
octōgintā novem
devétinósemdeset
90
nōnāgintā
devétdeset
91
nōnāgintā ūnus
ênaindevétdeset
92
nōnāgintā duo
dváindevétdeset
93
nōnāgintā trēs
tríindevétdeset
94
nōnāgintā quattuor
štíriindevétdeset
95
nōnāgintā quīnque
pétindevétdeset
96
nōnāgintā sex
šéstindevétdeset
97
nōnāgintā septem
sédemindevétdeset
98
nōnāgintā octō
ósemindevétdeset
99
nōnāgintā novem
devétindevétdeset
100
centum
Stó