Številke v italijanščini

Številke v italijanščini

Črkovanje in izgovorjava števil v italijanščina

Številke v italijanščini

Številke v italijanščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite italijanščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili italijanščina številke!

Številke v italijanščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju italijanščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v italijanščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
Zero
Nič
1
uno
Ena
2
due
Dve
3
tre
Tri
4
quattro
štiri
5
cinque
Pet
6
sei
šest
7
sette
Sedem
8
otto
Osem
9
nove
Devet
10
dieci
Deset
11
undici
Enajst
12
dodici
Dvanajst
13
tredici
Trinajst
14
quattordici
štirinajst
15
quindici
Petnajst
16
sedici
šestnajst
17
diciassette
Sedemnajst
18
diciotto
Osemnajst
19
diciannove
Devetnajst
20
venti
Dvajset
21
ventuno
Enaindvajset
22
ventidue
Dvaindvajset
23
ventitré
Triindvajset
24
ventiquattro
štiriindvajset
25
venticinque
Petindvajset
26
ventisei
šestindvajset
27
ventisette
Sedemindvajset
28
ventotto
Osemindvajset
29
ventinove
Devetindvajset
30
trenta
Trideset
31
trentuno
Enaintrideset
32
trentadue
Dváintrídeset
33
trentatré
Tríintrídeset
34
trentaquattro
štíriintrídeset
35
trentacinque
Pétintrídeset
36
trentasei
šéstintrídeset
37
trentasette
Sédemintrídeset
38
trentotto
ósemintrídeset
39
trentanove
Devétintrídeset
40
quaranta
štirideset
41
quarantuno
ênainštírideset
42
quarantadue
dváinštírideset
43
quarantatré
Tríinštírideset
44
quarantaquattro
štíriinštírideset
45
quarantacinque
Pétinštírideset
46
quarantasei
šéstinštírideset
47
quarantasette
Sédeminštírideset
48
quarantotto
óseminštírideset
49
quarantanove
Devétinštírideset
50
cinquanta
Pétdeset
51
cinquantuno
ênainpétdeset
52
cinquantadue
Dváinpétdeset
53
cinquantatré
Tríinpétdeset
54
cinquantaquattro
štíriinpétdeset
55
cinquantacinque
Pétinpétdeset
56
cinquantasei
šéstinpétdeset
57
cinquantasette
sédeminpétdeset
58
cinquantotto
óseminpétdeset
59
cinquantanove
devétinpétdeset
60
sessanta
šéstdeset
61
sessantuno
ênainšéstdeset
62
sessantadue
dváinšéstdeset
63
sessantatré
tríinšéstdeset
64
sessantaquattro
štíriinšéstdeset
65
sessantacinque
pétinšéstdeset
66
sessantasei
šéstinšéstdeset
67
sessantasette
sédeminšéstdeset
68
sessantotto
óseminšéstdeset
69
sessantanove
devétinšéstdeset
70
settanta
Sédemdeset
71
settantuno
ênainsédemdeset
72
settantadue
dváinsédemdeset
73
settantatré
tríinsédemdeset
74
settantaquattro
štíriinsédemdeset
75
settantacinque
pétinsédemdeset
76
settantasei
šéstinsédemdeset
77
settantasette
sédeminsédemdeset
78
settantotto
óseminsédemdeset
79
settantanove
devétinsédemdeset
80
ottanta
ósemdeset
81
ottantuno
ênainósemdeset
82
ottantadue
dváinósemdeset
83
ottantatré
tríinósemdeset
84
ottantaquattro
štíriinósemdeset
85
ottantacinque
pétinósemdeset
86
ottantasei
šéstinósemdeset
87
ottantasette
sédeminósemdeset
88
ottantotto
óseminósemdeset
89
ottantanove
devétinósemdeset
90
novanta
devétdeset
91
novantuno
ênaindevétdeset
92
novantadue
dváindevétdeset
93
novantatré
tríindevétdeset
94
novantaquattro
štíriindevétdeset
95
novantacinque
pétindevétdeset
96
novantasei
šéstindevétdeset
97
novantasette
sédemindevétdeset
98
novantotto
ósemindevétdeset
99
novantanove
devétindevétdeset
100
cento
Stó