Številke v korejščini

Številke v korejščini

Črkovanje in izgovorjava števil v korejščina

Številke v korejščini

Številke v korejščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite korejščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili korejščina številke!

Številke v korejščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju korejščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v korejščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
Nič
1
하나
Ena
2
Dve
3
Tri
4
štiri
5
다섯
Pet
6
여섯
šest
7
일곱
Sedem
8
여덟
Osem
9
아홉
Devet
10
Deset
11
열하나
Enajst
12
열둘
Dvanajst
13
열셋
Trinajst
14
열넷
štirinajst
15
열다섯
Petnajst
16
열여섯
šestnajst
17
열일곱
Sedemnajst
18
열여덟
Osemnajst
19
열아홉
Devetnajst
20
스물
Dvajset
21
스물하나
Enaindvajset
22
스물둘
Dvaindvajset
23
스물셋
Triindvajset
24
스물넷
štiriindvajset
25
스물 다섯
Petindvajset
26
스물 여섯
šestindvajset
27
스물 일곱
Sedemindvajset
28
스물여덟
Osemindvajset
29
스물아홉
Devetindvajset
30
서른
Trideset
31
서른하나
Enaintrideset
32
서른둘
Dváintrídeset
33
서른셋
Tríintrídeset
34
서른넷
štíriintrídeset
35
서른다섯
Pétintrídeset
36
서른여섯
šéstintrídeset
37
서른일곱
Sédemintrídeset
38
서른여덟
ósemintrídeset
39
서른아홉
Devétintrídeset
40
마흔
štirideset
41
마흔하나
ênainštírideset
42
마흔둘
dváinštírideset
43
마흔셋
Tríinštírideset
44
마흔넷
štíriinštírideset
45
마흔다섯
Pétinštírideset
46
마흔여섯
šéstinštírideset
47
마흔일곱
Sédeminštírideset
48
마흔여덟
óseminštírideset
49
마흔아홉
Devétinštírideset
50
Pétdeset
51
쉰하나
ênainpétdeset
52
쉰둘
Dváinpétdeset
53
쉰셋
Tríinpétdeset
54
쉰넷
štíriinpétdeset
55
쉰다섯
Pétinpétdeset
56
쉰여섯
šéstinpétdeset
57
쉰일곱
sédeminpétdeset
58
쉰여덟
óseminpétdeset
59
쉰아홉
devétinpétdeset
60
예순
šéstdeset
61
예순하나
ênainšéstdeset
62
예순둘
dváinšéstdeset
63
예순셋
tríinšéstdeset
64
예순넷
štíriinšéstdeset
65
예순다섯
pétinšéstdeset
66
예순여섯
šéstinšéstdeset
67
예순일곱
sédeminšéstdeset
68
예순여덟
óseminšéstdeset
69
예순아홉
devétinšéstdeset
70
일흔
Sédemdeset
71
일흔하나
ênainsédemdeset
72
일흔둘
dváinsédemdeset
73
일흔셋
tríinsédemdeset
74
일흔넷
štíriinsédemdeset
75
일흔다섯
pétinsédemdeset
76
일흔여섯
šéstinsédemdeset
77
일흔일곱
sédeminsédemdeset
78
일흔여덟
óseminsédemdeset
79
일흔아홉
devétinsédemdeset
80
여든
ósemdeset
81
여든하나
ênainósemdeset
82
여든둘
dváinósemdeset
83
여든셋
tríinósemdeset
84
여든넷
štíriinósemdeset
85
여든다섯
pétinósemdeset
86
여든여섯
šéstinósemdeset
87
여든일곱
sédeminósemdeset
88
여든여덟
óseminósemdeset
89
여든아홉
devétinósemdeset
90
아흔
devétdeset
91
아흔하나
ênaindevétdeset
92
아흔둘
dváindevétdeset
93
아흔셋
tríindevétdeset
94
아흔넷
štíriindevétdeset
95
아흔다섯
pétindevétdeset
96
아흔여섯
šéstindevétdeset
97
아흔일곱
sédemindevétdeset
98
아흔여덟
ósemindevétdeset
99
아흔아홉
devétindevétdeset
100
Stó