Številke v albanščini

Številke v albanščini

Črkovanje in izgovorjava števil v albanščina

Številke v albanščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite albanščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili albanščina številke!

Številke v albanščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju albanščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v albanščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
zero
Nič
1
njё
Ena
2
dy
Dve
3
tre
Tri
4
katёr
štiri
5
pesё
Pet
6
gjashtё
šest
7
shtatё
Sedem
8
tetё
Osem
9
nёntё
Devet
10
dhjetё
Deset
11
njёmbёdhjetё
Enajst
12
dymbёdhjetё
Dvanajst
13
trembёdhjetё
Trinajst
14
katёrmbёdhjetё
štirinajst
15
pesёmbёdhjetё
Petnajst
16
gjashtёmbёdhjetё
šestnajst
17
shtatёmbёdhjetё
Sedemnajst
18
tetёmbёdhjetё
Osemnajst
19
nёntёmbёdhjetё
Devetnajst
20
njёzet
Dvajset
21
njёzetenjё
Enaindvajset
22
njёzetedy
Dvaindvajset
23
njёzetetre
Triindvajset
24
njёzetekatёr
štiriindvajset
25
njёzetepesё
Petindvajset
26
njёzetegjashtё
šestindvajset
27
njёzeteshtatё
Sedemindvajset
28
njёzetetetё
Osemindvajset
29
njёzetenёntё
Devetindvajset
30
tridhjetё
Trideset
31
tridhjetёenjё
Enaintrideset
32
tridhjetёedy
Dváintrídeset
33
tridhjetёetre
Tríintrídeset
34
tridhjetёekatёr
štíriintrídeset
35
tridhjetёepesё
Pétintrídeset
36
tridhjetёegjashtё
šéstintrídeset
37
tridhjetёeshtatё
Sédemintrídeset
38
tridhjetёetetё
ósemintrídeset
39
tridhjetёenёntё
Devétintrídeset
40
dyzet
štirideset
41
dyzetenjё
ênainštírideset
42
dyzetёedy
dváinštírideset
43
dyzetёetre
Tríinštírideset
44
dyzetёekatёr
štíriinštírideset
45
dyzetёepesё
Pétinštírideset
46
dyzetёegjashtё
šéstinštírideset
47
dyzetёeshtatё
Sédeminštírideset
48
dyzetёetetё
óseminštírideset
49
dyzetёenёntё
Devétinštírideset
50
pesёdhjetё
Pétdeset
51
pesёdhjetёenjё
ênainpétdeset
52
pesёdhjetёedy
Dváinpétdeset
53
pesёdhjetёetre
Tríinpétdeset
54
pesёdhjetёekatёr
štíriinpétdeset
55
pesёdhjetёepesё
Pétinpétdeset
56
pesёdhjetёegjashtё
šéstinpétdeset
57
pesёdhjetёeshtatё
sédeminpétdeset
58
pesёdhjetёetetё
óseminpétdeset
59
pesёdhjetёenёntё
devétinpétdeset
60
gjashtёdhjetё
šéstdeset
61
gjashtёdhjetёenjё
ênainšéstdeset
62
gjashtёdhjetёedy
dváinšéstdeset
63
gjashtёdhjetёetre
tríinšéstdeset
64
gjashtёdhjetёekatёr
štíriinšéstdeset
65
gjashtёdhjetёepesё
pétinšéstdeset
66
gjashtёdhjetёegjashtё
šéstinšéstdeset
67
gjashtёdhjetёeshtatё
sédeminšéstdeset
68
gjashtёdhjetёetetё
óseminšéstdeset
69
gjashtёdhjetёenёntё
devétinšéstdeset
70
shtatёdhjetё
Sédemdeset
71
shtatёdhjetёenjё
ênainsédemdeset
72
shtatёdhjetёedy
dváinsédemdeset
73
shtatёdhjetёetre
tríinsédemdeset
74
shtatёdhjetёekatёr
štíriinsédemdeset
75
shtatёdhjetёepesё
pétinsédemdeset
76
shtatёdhjetёegjashtё
šéstinsédemdeset
77
shtatёdhjetёeshtatё
sédeminsédemdeset
78
shtatёdhjetёetetё
óseminsédemdeset
79
shtatёdhjetёenёntё
devétinsédemdeset
80
tetёdhjetё
ósemdeset
81
tetёdhjetёenjё
ênainósemdeset
82
tetёdhjetёedy
dváinósemdeset
83
tetёdhjetёetre
tríinósemdeset
84
tetёdhjetёekatёr
štíriinósemdeset
85
tetёdhjetёepesё
pétinósemdeset
86
tetёdhjetёegjashtё
šéstinósemdeset
87
tetёdhjetёeshtatё
sédeminósemdeset
88
tetёdhjetёetetё
óseminósemdeset
89
tetёdhjetёenёntё
devétinósemdeset
90
nёntёdhjetё
devétdeset
91
nёntёdhjetёenjё
ênaindevétdeset
92
nёntёdhjetёedy
dváindevétdeset
93
nёntёdhjetёetre
tríindevétdeset
94
nёntёdhjetёekatёr
štíriindevétdeset
95
nёntёdhjetёepesё
pétindevétdeset
96
nёntёdhjetёegjashtё
šéstindevétdeset
97
nёntёdhjetёeshtatё
sédemindevétdeset
98
nёntёdhjetёetetё
ósemindevétdeset
99
nёntёdhjetёenёntё
devétindevétdeset
100
njёqind
Stó