Številke v slovaščini

Številke v slovaščini

Črkovanje in izgovorjava števil v slovaščina

Številke v slovaščini

Številke v slovaščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite slovaščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili slovaščina številke!

Številke v slovaščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju slovaščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v slovaščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
Nula
Nič
1
Jeden
Ena
2
Dva
Dve
3
Tri
Tri
4
Štyri
štiri
5
Päť
Pet
6
Šesť
šest
7
Sedem
Sedem
8
Osem
Osem
9
Deväť
Devet
10
Desať
Deset
11
Jedenásť
Enajst
12
Dvanásť
Dvanajst
13
Trinásť
Trinajst
14
Štrnásť
štirinajst
15
Pätnásť
Petnajst
16
Šestnásť
šestnajst
17
Sedemnásť
Sedemnajst
18
Osemnásť
Osemnajst
19
Devätnásť
Devetnajst
20
Dvadsať
Dvajset
21
Dvadsaťjeden
Enaindvajset
22
Dvadsaťdva
Dvaindvajset
23
Dvadsaťtri
Triindvajset
24
Dvadsaťštyri
štiriindvajset
25
Dvadsaťpäť
Petindvajset
26
Dvadsaťšesť
šestindvajset
27
Dvadsaťsedem
Sedemindvajset
28
Dvadsaťosem
Osemindvajset
29
Dvadsaťdeväť
Devetindvajset
30
Tridsať
Trideset
31
Tridsaťjeden
Enaintrideset
32
Tridsaťdva
Dváintrídeset
33
Tridsaťtri
Tríintrídeset
34
Tridsaťštyri
štíriintrídeset
35
Tridsaťpäť
Pétintrídeset
36
Tridsaťšesť
šéstintrídeset
37
Tridsaťsedem
Sédemintrídeset
38
Tridsaťosem
ósemintrídeset
39
Tridsaťdeväť
Devétintrídeset
40
Štyridsať
štirideset
41
Štyridsaťjeden
ênainštírideset
42
Štyridsaťdva
dváinštírideset
43
Štyridsaťdva
Tríinštírideset
44
Štyridsaťštyri
štíriinštírideset
45
Štyridsaťpäť
Pétinštírideset
46
Štyridsaťšesť
šéstinštírideset
47
Štyridsaťsedem
Sédeminštírideset
48
Štyridsaťosem
óseminštírideset
49
Štyridsaťdeväť
Devétinštírideset
50
Päťdesiat
Pétdeset
51
Päťdesiatjeden
ênainpétdeset
52
Päťdesiatdva
Dváinpétdeset
53
Päťdesiattri
Tríinpétdeset
54
Päťdesiatštyri
štíriinpétdeset
55
Päťdesiatpäť
Pétinpétdeset
56
Päťdesiatšesť
šéstinpétdeset
57
Päťdesiatsedem
sédeminpétdeset
58
Päťdesiatosem
óseminpétdeset
59
Päťdesiatdeväť
devétinpétdeset
60
Šesťdesiat
šéstdeset
61
Šesťdesiatjeden
ênainšéstdeset
62
Šesťdesiatdva
dváinšéstdeset
63
Šesťdesiattri
tríinšéstdeset
64
Šesťdesiatštyri
štíriinšéstdeset
65
Šesťdesiatpäť
pétinšéstdeset
66
Šesťdesiatšesť
šéstinšéstdeset
67
Šesťdesiatsedem
sédeminšéstdeset
68
Šesťdesiatosem
óseminšéstdeset
69
Šesťdesiatdeväť
devétinšéstdeset
70
Sedemdesiat
Sédemdeset
71
Sedemdesiatjeden
ênainsédemdeset
72
Sedemdesiatdva
dváinsédemdeset
73
Sedemdesiattri
tríinsédemdeset
74
Sedemdesiatštyri
štíriinsédemdeset
75
Sedemdesiatpäť
pétinsédemdeset
76
Sedemdesiatšesť
šéstinsédemdeset
77
Sedemdesiatsedem
sédeminsédemdeset
78
Sedemdesiatosem
óseminsédemdeset
79
Sedemdesiatdeväť
devétinsédemdeset
80
Osemdesiat
ósemdeset
81
Osemdesiatjeden
ênainósemdeset
82
Osemdesiatdva
dváinósemdeset
83
Osemdesiattri
tríinósemdeset
84
Osemdesiatštyri
štíriinósemdeset
85
Osemdesiatpäť
pétinósemdeset
86
Osemdesiatšesť
šéstinósemdeset
87
Osemdesiatsedem
sédeminósemdeset
88
Osemdesiatosem
óseminósemdeset
89
Osemdesiatdeväť
devétinósemdeset
90
Deväťdesiat
devétdeset
91
Deväťdesiatjeden
ênaindevétdeset
92
Deväťdesiatdva
dváindevétdeset
93
Deväťdesiattri
tríindevétdeset
94
Deväťdesiatštyri
štíriindevétdeset
95
Deväťdesiatpäť
pétindevétdeset
96
Deväťdesiatšesť
šéstindevétdeset
97
Deväťdesiatsedem
sédemindevétdeset
98
Deväťdesiatosem
ósemindevétdeset
99
Deväťdesiatdeväť
devétindevétdeset
100
Sto
Stó