Številke v Gujaratiju

Številke v Gujaratiju

Črkovanje in izgovorjava števil v gudžaratščina

Številke v Gujaratiju, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite gudžaratščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili gudžaratščina številke!

Številke v Gujaratiju in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju gudžaratščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v Gujaratiju so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
શૂન્ય
Nič
1
એક
Ena
2
બે
Dve
3
ત્રણ
Tri
4
ચાર
štiri
5
પાંચ
Pet
6
šest
7
સાત
Sedem
8
આઠ
Osem
9
નવ
Devet
10
દસ
Deset
11
અગિયાર
Enajst
12
બાર
Dvanajst
13
તેર
Trinajst
14
ચૌદ
štirinajst
15
પંદર
Petnajst
16
સોળ
šestnajst
17
સત્તર
Sedemnajst
18
અઢાર
Osemnajst
19
ઓગણિસ
Devetnajst
20
વીસ
Dvajset
21
એકવીસ
Enaindvajset
22
બાવીસ
Dvaindvajset
23
તેવીસ
Triindvajset
24
ચોવીસ
štiriindvajset
25
પચ્ચીસ
Petindvajset
26
છવીસ
šestindvajset
27
સત્તાવીસ
Sedemindvajset
28
અઠ્ઠાવીસ
Osemindvajset
29
ઓગણત્રીસ
Devetindvajset
30
ત્રીસ
Trideset
31
એકત્રીસ
Enaintrideset
32
બત્રીસ
Dváintrídeset
33
તેત્રીસ
Tríintrídeset
34
ચોત્રીસ
štíriintrídeset
35
પાંત્રીસ
Pétintrídeset
36
છત્રીસ
šéstintrídeset
37
સડત્રીસ
Sédemintrídeset
38
અડત્રીસ
ósemintrídeset
39
ઓગણચાલીસ
Devétintrídeset
40
ચાલીસ
štirideset
41
એકતાલીસ
ênainštírideset
42
બેતાલીસ
dváinštírideset
43
ત્રેતાલીસ
Tríinštírideset
44
ચુંમાલીસ
štíriinštírideset
45
પિસ્તાલીસ
Pétinštírideset
46
છેતાલીસ
šéstinštírideset
47
સુડતાલીસ
Sédeminštírideset
48
અડતાલીસ
óseminštírideset
49
ઓગણપચાસ
Devétinštírideset
50
પચાસ
Pétdeset
51
એકાવન
ênainpétdeset
52
બાવન
Dváinpétdeset
53
ત્રેપન
Tríinpétdeset
54
ચોપન
štíriinpétdeset
55
પંચાવન
Pétinpétdeset
56
છપ્પન
šéstinpétdeset
57
સત્તાવન
sédeminpétdeset
58
અઠ્ઠાવન
óseminpétdeset
59
ઓગણસાઠ
devétinpétdeset
60
સાઈઠ
šéstdeset
61
એકસઠ
ênainšéstdeset
62
બાસઠ
dváinšéstdeset
63
ત્રેસઠ
tríinšéstdeset
64
ચોસઠ
štíriinšéstdeset
65
પાંસઠ
pétinšéstdeset
66
છાસઠ
šéstinšéstdeset
67
સડસઠ
sédeminšéstdeset
68
અડસઠ
óseminšéstdeset
69
અગણોસિત્તેર
devétinšéstdeset
70
સિત્તેર
Sédemdeset
71
એકોતેર
ênainsédemdeset
72
બોતેર
dváinsédemdeset
73
તોતેર
tríinsédemdeset
74
ચુમોતેર
štíriinsédemdeset
75
પંચોતેર
pétinsédemdeset
76
છોતેર
šéstinsédemdeset
77
સિત્યોતેર
sédeminsédemdeset
78
ઇઠ્યોતેર
óseminsédemdeset
79
ઓગણાએંસી
devétinsédemdeset
80
એંસી
ósemdeset
81
એક્યાસી
ênainósemdeset
82
બ્યાસી
dváinósemdeset
83
ત્યાસી
tríinósemdeset
84
ચોર્યાસી
štíriinósemdeset
85
પંચાસી
pétinósemdeset
86
છ્યાસી
šéstinósemdeset
87
સિત્યાસી
sédeminósemdeset
88
ઈઠ્યાસી
óseminósemdeset
89
નેવ્યાસી
devétinósemdeset
90
નેવું
devétdeset
91
એકાણું
ênaindevétdeset
92
બાણું
dváindevétdeset
93
ત્રાણું
tríindevétdeset
94
ચોરાણું
štíriindevétdeset
95
પંચાણું
pétindevétdeset
96
છન્નું
šéstindevétdeset
97
સત્તાણું
sédemindevétdeset
98
અઠ્ઠાણું
ósemindevétdeset
99
નવ્વાણું
devétindevétdeset
100
સો
Stó