Številke v slovenščini

Številke v slovenščini

Črkovanje in izgovorjava števil v slovenščina

0
Nič
Nič
1
Ena
Ena
2
Dve
Dve
3
Tri
Tri
4
štiri
štiri
5
Pet
Pet
6
šest
šest
7
Sedem
Sedem
8
Osem
Osem
9
Devet
Devet
10
Deset
Deset
11
Enajst
Enajst
12
Dvanajst
Dvanajst
13
Trinajst
Trinajst
14
štirinajst
štirinajst
15
Petnajst
Petnajst
16
šestnajst
šestnajst
17
Sedemnajst
Sedemnajst
18
Osemnajst
Osemnajst
19
Devetnajst
Devetnajst
20
Dvajset
Dvajset
21
Enaindvajset
Enaindvajset
22
Dvaindvajset
Dvaindvajset
23
Triindvajset
Triindvajset
24
štiriindvajset
štiriindvajset
25
Petindvajset
Petindvajset
26
šestindvajset
šestindvajset
27
Sedemindvajset
Sedemindvajset
28
Osemindvajset
Osemindvajset
29
Devetindvajset
Devetindvajset
30
Trideset
Trideset
31
Enaintrideset
Enaintrideset
32
Dváintrídeset
Dváintrídeset
33
Tríintrídeset
Tríintrídeset
34
štíriintrídeset
štíriintrídeset
35
Pétintrídeset
Pétintrídeset
36
šéstintrídeset
šéstintrídeset
37
Sédemintrídeset
Sédemintrídeset
38
ósemintrídeset
ósemintrídeset
39
Devétintrídeset
Devétintrídeset
40
štirideset
štirideset
41
ênainštírideset
ênainštírideset
42
dváinštírideset
dváinštírideset
43
Tríinštírideset
Tríinštírideset
44
štíriinštírideset
štíriinštírideset
45
Pétinštírideset
Pétinštírideset
46
šéstinštírideset
šéstinštírideset
47
Sédeminštírideset
Sédeminštírideset
48
óseminštírideset
óseminštírideset
49
Devétinštírideset
Devétinštírideset
50
Pétdeset
Pétdeset
51
ênainpétdeset
ênainpétdeset
52
Dváinpétdeset
Dváinpétdeset
53
Tríinpétdeset
Tríinpétdeset
54
štíriinpétdeset
štíriinpétdeset
55
Pétinpétdeset
Pétinpétdeset
56
šéstinpétdeset
šéstinpétdeset
57
sédeminpétdeset
sédeminpétdeset
58
óseminpétdeset
óseminpétdeset
59
devétinpétdeset
devétinpétdeset
60
šéstdeset
šéstdeset
61
ênainšéstdeset
ênainšéstdeset
62
dváinšéstdeset
dváinšéstdeset
63
tríinšéstdeset
tríinšéstdeset
64
štíriinšéstdeset
štíriinšéstdeset
65
pétinšéstdeset
pétinšéstdeset
66
šéstinšéstdeset
šéstinšéstdeset
67
sédeminšéstdeset
sédeminšéstdeset
68
óseminšéstdeset
óseminšéstdeset
69
devétinšéstdeset
devétinšéstdeset
70
Sédemdeset
Sédemdeset
71
ênainsédemdeset
ênainsédemdeset
72
dváinsédemdeset
dváinsédemdeset
73
tríinsédemdeset
tríinsédemdeset
74
štíriinsédemdeset
štíriinsédemdeset
75
pétinsédemdeset
pétinsédemdeset
76
šéstinsédemdeset
šéstinsédemdeset
77
sédeminsédemdeset
sédeminsédemdeset
78
óseminsédemdeset
óseminsédemdeset
79
devétinsédemdeset
devétinsédemdeset
80
ósemdeset
ósemdeset
81
ênainósemdeset
ênainósemdeset
82
dváinósemdeset
dváinósemdeset
83
tríinósemdeset
tríinósemdeset
84
štíriinósemdeset
štíriinósemdeset
85
pétinósemdeset
pétinósemdeset
86
šéstinósemdeset
šéstinósemdeset
87
sédeminósemdeset
sédeminósemdeset
88
óseminósemdeset
óseminósemdeset
89
devétinósemdeset
devétinósemdeset
90
devétdeset
devétdeset
91
ênaindevétdeset
ênaindevétdeset
92
dváindevétdeset
dváindevétdeset
93
tríindevétdeset
tríindevétdeset
94
štíriindevétdeset
štíriindevétdeset
95
pétindevétdeset
pétindevétdeset
96
šéstindevétdeset
šéstindevétdeset
97
sédemindevétdeset
sédemindevétdeset
98
ósemindevétdeset
ósemindevétdeset
99
devétindevétdeset
devétindevétdeset
100
Stó
Stó

Številke v slovenščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite slovenščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili slovenščina številke!

Številke v slovenščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju slovenščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v slovenščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.