Številke v  tajske

Številke v tajske

Črkovanje in izgovorjava števil v tajščina

Številke v tajske, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite tajščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili tajščina številke!

Številke v tajske in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju tajščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v tajske so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
ศูนย์
Nič
1
หนึ่ง
Ena
2
สอง
Dve
3
สาม
Tri
4
สี่
štiri
5
ห้า
Pet
6
หก
šest
7
เจ็ด
Sedem
8
แปด
Osem
9
เก้า
Devet
10
สิบ
Deset
11
สิบเอ็ด
Enajst
12
สิบสอง
Dvanajst
13
สิบสาม
Trinajst
14
สิบสี่
štirinajst
15
สิบห้า
Petnajst
16
สิบหก
šestnajst
17
สิบเจ็ด
Sedemnajst
18
สิบแปด
Osemnajst
19
สิบเก้า
Devetnajst
20
ยี่สิบ
Dvajset
21
ยี่สิบเอ็ด
Enaindvajset
22
ยี่สิบสอง
Dvaindvajset
23
ยี่สิบสาม
Triindvajset
24
ยี่สิบสี่
štiriindvajset
25
ยี่สิบห้า
Petindvajset
26
ยี่สิบหก
šestindvajset
27
ยี่สิบเจ็ด
Sedemindvajset
28
ยี่สิบแปด
Osemindvajset
29
ยี่สิบเก้า
Devetindvajset
30
สามสิบ
Trideset
31
สามสิบเอ็ด
Enaintrideset
32
สามสิบสอง
Dváintrídeset
33
สามสิบสาม
Tríintrídeset
34
สามสิบสี่
štíriintrídeset
35
สามสิบห้า
Pétintrídeset
36
สามสิบหก
šéstintrídeset
37
สามสิบเจ็ด
Sédemintrídeset
38
สามสิบแปด
ósemintrídeset
39
สามสิบเก้า
Devétintrídeset
40
สี่สิบ
štirideset
41
สี่สิบเอ็ด
ênainštírideset
42
สี่สิบสอง
dváinštírideset
43
สี่สิบสาม
Tríinštírideset
44
สี่สิบสี่
štíriinštírideset
45
สี่สิบห้า
Pétinštírideset
46
สี่สิบหก
šéstinštírideset
47
สี่สิบเจ็ด
Sédeminštírideset
48
สี่สิบแปด
óseminštírideset
49
สี่สิบเก้า
Devétinštírideset
50
ห้าสิบ
Pétdeset
51
ห้าสิบเอ็ด
ênainpétdeset
52
ห้าสิบสอง
Dváinpétdeset
53
ห้าสิบสาม
Tríinpétdeset
54
ห้าสิบสี่
štíriinpétdeset
55
ห้าสิบห้า
Pétinpétdeset
56
ห้าสิบหก
šéstinpétdeset
57
ห้าสิบเจ็ด
sédeminpétdeset
58
ห้าสิบแปด
óseminpétdeset
59
ห้าสิบเก้า
devétinpétdeset
60
หกสิบ
šéstdeset
61
หกสิบเอ็ด
ênainšéstdeset
62
หกสิบสอง
dváinšéstdeset
63
หกสิบสาม
tríinšéstdeset
64
หกสิบสี่
štíriinšéstdeset
65
หกสิบห้า
pétinšéstdeset
66
หกสิบหก
šéstinšéstdeset
67
หกสิบเจ็ด
sédeminšéstdeset
68
หกสิบแปด
óseminšéstdeset
69
หกสิบเก้า
devétinšéstdeset
70
เจ็ดสิบ
Sédemdeset
71
เจ็ดสิบเอ็ด
ênainsédemdeset
72
เจ็ดสิบสอง
dváinsédemdeset
73
เจ็ดสิบสาม
tríinsédemdeset
74
เจ็ดสิบสี่
štíriinsédemdeset
75
เจ็ดสิบห้า
pétinsédemdeset
76
เจ็ดสิบหก
šéstinsédemdeset
77
เจ็ดสิบเจ็ด
sédeminsédemdeset
78
เจ็ดสิบแปด
óseminsédemdeset
79
เจ็ดสิบเก้า
devétinsédemdeset
80
แปดสิบ
ósemdeset
81
แปดสิบเอ็ด
ênainósemdeset
82
แปดสิบสอง
dváinósemdeset
83
แปดสิบสาม
tríinósemdeset
84
แปดสิบสี่
štíriinósemdeset
85
แปดสิบห้า
pétinósemdeset
86
แปดสิบหก
šéstinósemdeset
87
แปดสิบเจ็ด
sédeminósemdeset
88
แปดสิบแปด
óseminósemdeset
89
แปดสิบเก้า
devétinósemdeset
90
เก้าสิบ
devétdeset
91
เก้าสิบเอ็ด
ênaindevétdeset
92
เก้าสิบสอง
dváindevétdeset
93
เก้าสิบสาม
tríindevétdeset
94
เก้าสิบสี่
štíriindevétdeset
95
เก้าสิบห้า
pétindevétdeset
96
เก้าสิบหก
šéstindevétdeset
97
เก้าสิบเจ็ด
sédemindevétdeset
98
เก้าสิบแปด
ósemindevétdeset
99
เก้าสิบเก้า
devétindevétdeset
100
หนึ่งร้อย
Stó