Številke v armenščini

Številke v armenščini

Črkovanje in izgovorjava števil v armenščina

Številke v armenščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite armenščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili armenščina številke!

Številke v armenščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju armenščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v armenščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
զէրօ
Nič
1
մեկ
Ena
2
երկու
Dve
3
երեք
Tri
4
չորս
štiri
5
հինգ
Pet
6
վեց
šest
7
յոթ
Sedem
8
ութ
Osem
9
ինը
Devet
10
տաս
Deset
11
տասնմեկ
Enajst
12
տասներկու
Dvanajst
13
տասներեք
Trinajst
14
տասնչորս
štirinajst
15
տասնհինգ
Petnajst
16
տասնվեց
šestnajst
17
տասնյոթ
Sedemnajst
18
տասնութ
Osemnajst
19
տասնինը
Devetnajst
20
քսան
Dvajset
21
քսանմեկ
Enaindvajset
22
քսաներկու
Dvaindvajset
23
քսաներեք
Triindvajset
24
քսանչորս
štiriindvajset
25
քսանհինգ
Petindvajset
26
քսանվեց
šestindvajset
27
քսանյոթ
Sedemindvajset
28
քսանութ
Osemindvajset
29
քսանինը
Devetindvajset
30
երեսուն
Trideset
31
երեսունմեկ
Enaintrideset
32
երեսուներեք
Dváintrídeset
33
երեսուներեք
Tríintrídeset
34
երեսունչորս
štíriintrídeset
35
երեսունհինգ
Pétintrídeset
36
երեսունվեց
šéstintrídeset
37
երեսունյոթ
Sédemintrídeset
38
երեսունութ
ósemintrídeset
39
երեսունինը
Devétintrídeset
40
քառասուն
štirideset
41
քառասունմեկ
ênainštírideset
42
քառասուներկու
dváinštírideset
43
քառասուներեք
Tríinštírideset
44
քառասունչորս
štíriinštírideset
45
քառասունհինգ
Pétinštírideset
46
քառասունվեց
šéstinštírideset
47
քառասունյոթ
Sédeminštírideset
48
քառասունութ
óseminštírideset
49
քառասունինը
Devétinštírideset
50
հիսուն
Pétdeset
51
հիսունմեկ
ênainpétdeset
52
հիսուներկու
Dváinpétdeset
53
հիսուներեք
Tríinpétdeset
54
հիսունչորս
štíriinpétdeset
55
հիսունհինգ
Pétinpétdeset
56
հիսունվեց
šéstinpétdeset
57
հիսունյոթ
sédeminpétdeset
58
հիսունութ
óseminpétdeset
59
հիսունինը
devétinpétdeset
60
վաթսուն
šéstdeset
61
վաթսունմեկ
ênainšéstdeset
62
Վաթսուն
dváinšéstdeset
63
վաթսուներեք
tríinšéstdeset
64
վաթսունչորս
štíriinšéstdeset
65
վաթսունհինգ
pétinšéstdeset
66
վաթսունվեց
šéstinšéstdeset
67
վաթսունյոթ
sédeminšéstdeset
68
վաթսունութ
óseminšéstdeset
69
վաթսունինը
devétinšéstdeset
70
յոթանասուն
Sédemdeset
71
յոթանասունմեկ
ênainsédemdeset
72
յոթանասուներկու
dváinsédemdeset
73
յոթանասուներեք
tríinsédemdeset
74
յոթանասունչորս
štíriinsédemdeset
75
յոթանասունհինգ
pétinsédemdeset
76
յոթանասունվեց
šéstinsédemdeset
77
յոթանասունյոթ
sédeminsédemdeset
78
յոթանասունութ
óseminsédemdeset
79
յոթանասունինը
devétinsédemdeset
80
ութանասուն
ósemdeset
81
ութանասունմեկ
ênainósemdeset
82
ութանասուներկու
dváinósemdeset
83
ութանասուներեք
tríinósemdeset
84
ութանասունչորս
štíriinósemdeset
85
ութանասունհինգ
pétinósemdeset
86
ութանասունվեց
šéstinósemdeset
87
ութանասունյոթ
sédeminósemdeset
88
ութանասունութ
óseminósemdeset
89
ութանասունինը
devétinósemdeset
90
իննսուն
devétdeset
91
իննսունմեկ
ênaindevétdeset
92
իննսուներկու
dváindevétdeset
93
իննսուներեք
tríindevétdeset
94
իննսունչորս
štíriindevétdeset
95
իննսունհինգ
pétindevétdeset
96
իննսունվեց
šéstindevétdeset
97
իննսունյոթ
sédemindevétdeset
98
իննսունութ
ósemindevétdeset
99
իննսունինը
devétindevétdeset
100
հարյուր
Stó