Številke v nizozemščini

Številke v nizozemščini

Črkovanje in izgovorjava števil v nizozemščina

Številke v nizozemščini

Številke v nizozemščini, zaseda veliko večino našega vsakdana. Tudi v pogovoru z drugimi ljudmi; Uporabljati ga moramo na številnih področjih, kot so telefonske številke, zneski denarja, datumi itd. Poleg poznavanja številk je pomembno, da imamo ustrezen naglas. Zato se moramo naučiti števil s pravilnim naglasom.

Da se na najhitrejši način naučite nizozemščina števil, morate vaditi tako, da eno za drugo berete in poslušate številke, ki vam jih ponujamo. Vsebino lahko spremljate in poslušate tudi v videoposnetku, ki smo ga pripravili, tako da se številke zlahka naučite. Kot rezultat nenehnega poslušanja se boste v zelo kratkem času naučili nizozemščina številke!

Številke v nizozemščini in njihove izgovorjave veljajo za eno najpomembnejših vprašanj, ki se jih je treba najprej naučiti pri jezikovnem usposabljanju nizozemščina. Iz tega razloga se morate zelo dobro naučiti, da pravilno opravite jezikovno izobraževanje.

Spodaj Številke v nizozemščini so za vas podani od 1 do 100. Če vsak dan redno sledite številkam, lahko preprosto okrepite jezikovno izobrazbo zahvaljujoč videoposnetku, ki smo ga pripravili za vas.

0
nul
Nič
1
een
Ena
2
twee
Dve
3
drie
Tri
4
vier
štiri
5
vijf
Pet
6
zes
šest
7
zeven
Sedem
8
acht
Osem
9
negen
Devet
10
tien
Deset
11
elf
Enajst
12
twaalf
Dvanajst
13
dertien
Trinajst
14
veertien
štirinajst
15
vijftien
Petnajst
16
zestien
šestnajst
17
zeventien
Sedemnajst
18
achttien
Osemnajst
19
negentien
Devetnajst
20
twintig
Dvajset
21
eenentwintig
Enaindvajset
22
tweeëntwintig
Dvaindvajset
23
drieëntwintig
Triindvajset
24
vierentwintig
štiriindvajset
25
vijfentwintig
Petindvajset
26
zesentwintig
šestindvajset
27
zevenentwintig
Sedemindvajset
28
achtentwintig
Osemindvajset
29
negenentwintig
Devetindvajset
30
dertig
Trideset
31
eenendertig
Enaintrideset
32
tweeëndertig
Dváintrídeset
33
drieëndertig
Tríintrídeset
34
vierendertig
štíriintrídeset
35
vijfendertig
Pétintrídeset
36
zesendertig
šéstintrídeset
37
zevenendertig
Sédemintrídeset
38
achtendertig
ósemintrídeset
39
negenendertig
Devétintrídeset
40
veertig
štirideset
41
eenenveertig
ênainštírideset
42
tweeënveertig
dváinštírideset
43
drieënveertig
Tríinštírideset
44
vierenveertig
štíriinštírideset
45
vijfenveertig
Pétinštírideset
46
zesenveertig
šéstinštírideset
47
zevenenveertig
Sédeminštírideset
48
achtenveertig
óseminštírideset
49
negenenveertig
Devétinštírideset
50
vijftig
Pétdeset
51
eenenvijftig
ênainpétdeset
52
tweeënvijftig
Dváinpétdeset
53
drieënvijftig
Tríinpétdeset
54
vierenvijftig
štíriinpétdeset
55
vijfenvijftig
Pétinpétdeset
56
zesenvijftig
šéstinpétdeset
57
zevenenvijftig
sédeminpétdeset
58
achtenvijftig
óseminpétdeset
59
negenenvijftig
devétinpétdeset
60
zestig
šéstdeset
61
eenenzestig
ênainšéstdeset
62
tweeënzestig
dváinšéstdeset
63
drieënzestig
tríinšéstdeset
64
vierenzestig
štíriinšéstdeset
65
vijfenzestig
pétinšéstdeset
66
zesenzestig
šéstinšéstdeset
67
zevenenzestig
sédeminšéstdeset
68
achtenzestig
óseminšéstdeset
69
negenenzestig
devétinšéstdeset
70
zeventig
Sédemdeset
71
eenenzeventig
ênainsédemdeset
72
tweeënzeventig
dváinsédemdeset
73
drieënzeventig
tríinsédemdeset
74
vierenzeventig
štíriinsédemdeset
75
vijfenzeventig
pétinsédemdeset
76
zesenzeventig
šéstinsédemdeset
77
zevenenzeventig
sédeminsédemdeset
78
achtenzeventig
óseminsédemdeset
79
negenenzeventig
devétinsédemdeset
80
tachtig
ósemdeset
81
eenentachtig
ênainósemdeset
82
tweeëntachtig
dváinósemdeset
83
drieëntachtig
tríinósemdeset
84
vierentachtig
štíriinósemdeset
85
vijfentachtig
pétinósemdeset
86
zesentachtig
šéstinósemdeset
87
zevenentachtig
sédeminósemdeset
88
achtentachtig
óseminósemdeset
89
negenentachtig
devétinósemdeset
90
negentig
devétdeset
91
eenennegentig
ênaindevétdeset
92
tweeënnegentig
dváindevétdeset
93
drieënnegentig
tríindevétdeset
94
vierennegentig
štíriindevétdeset
95
vijfennegentig
pétindevétdeset
96
zesennegentig
šéstindevétdeset
97
zevenennegentig
sédemindevétdeset
98
achtennegentig
ósemindevétdeset
99
negenennegentig
devétindevétdeset
100
honderd
Stó