Αριθμοί στα ινδονησιακή γλώσσα

Αριθμοί στα ινδονησιακή γλώσσα

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Ινδονησιακά

Αριθμοί στα ινδονησιακή γλώσσα

Αριθμοί στα ινδονησιακή γλώσσα, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Ινδονησιακά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Ινδονησιακά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα ινδονησιακή γλώσσα και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Ινδονησιακά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα ινδονησιακή γλώσσα δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
nol
μηδέν
1
satu
ένα
2
dua
δύο
3
tiga
τρία
4
empat
τέσσερα
5
lima
πέντε
6
enam
έξι
7
tujuh
εφτά
8
delapan
οχτώ
9
sembilan
εννέα
10
sepuluh
δέκα
11
sebelas
ένδεκα
12
dua belas
δώδεκα
13
tiga belas
δεκατρία
14
empat belas
δεκατέσσερα
15
lima belas
δεκαπέντε
16
enam belas
δεκαέξι
17
tujuh belas
δεκαεπτά
18
delapan belas
δεκαοκτώ
19
sembilan belas
δεκαεννιά
20
dua puluh
είκοσι
21
dua puluh satu
Είκοσι ένα
22
dua puluh dua
Είκοσι δύο
23
dua puluh tiga
Είκοσι τρία
24
dua puluh empat
Είκοσι τέσσερα
25
dua puluh lima
Είκοσι πέντε
26
dua puluh enam
Είκοσι έξι
27
dua puluh tujuh
Είκοσι επτά
28
dua puluh delapan
Είκοσι οκτώ
29
dua puluh sembilan
Είκοσι εννέα
30
tiga puluh
τριάντα
31
tiga puluh satu
Τριάντα ένα
32
tiga puluh dua
Τριάντα δύο
33
tiga puluh tiga
Τριάντα τρία
34
tiga puluh empat
Τριάντα τέσσερα
35
tiga puluh lima
Τριάντα πέντε
36
tiga puluh enam
Τριάντα έξι
37
tiga puluh tujuh
Τριάντα επτά
38
tiga puluh delapan
Τριάντα οκτώ
39
tiga puluh sembilan
Τριάντα εννέα
40
empat puluh
σαράντα
41
empat puluh satu
Σαράντα ένα
42
empat puluh dua
Σαράντα δύο
43
empat puluh tiga
Σαράντα τρεις
44
empat puluh empat
Σαράντα τέσσερα
45
empat puluh lima
Σαράντα πέντε
46
empat puluh enam
Σαράντα έξι
47
empat puluh tujuh
Σαράντα επτά
48
empat puluh delapan
Σαράντα οκτώ
49
empat puluh sembilan
Σαράντα εννέα
50
lima puluh
πενήντα
51
lima puluh satu
Πενήντα ένα
52
lima puluh dua
Πενήντα δύο
53
lima puluh tiga
Πενήντα τρία
54
lima puluh empat
Πενήντα τέσσερις
55
lima puluh lima
Πενήντα πέντε
56
lima puluh enam
Πενήντα έξι
57
lima puluh tujuh
Πενήντα επτά
58
lima puluh delapan
Πενήντα οκτώ
59
lima puluh sembilan
Πενήντα εννέα
60
enam puluh
εξήντα
61
enam puluh satu
Εξήντα ένα
62
enam puluh dua
Εξήντα δύο
63
enam puluh tiga
Εξήντα τρεις
64
enam puluh empat
Εξήντα τέσσερις
65
enam puluh lima
Εξήντα πέντε
66
enam puluh enam
Εξήντα έξι
67
enam puluh tujuh
Εξήντα επτά
68
enam puluh delapan
Εξήντα οκτώ
69
enam puluh sembilan
Εξήντα εννέα
70
tujuh puluh
εβδομήντα
71
tujuh puluh satu
Εβδομήντα ένα
72
tujuh puluh dua
Εβδομήντα δύο
73
tujuh puluh tiga
Εβδομήντα τρία
74
tujuh puluh empat
Εβδομήντα τέσσερα
75
tujuh puluh lima
Εβδομήντα πέντε
76
tujuh puluh enam
Εβδομήντα έξι
77
tujuh puluh tujuh
Εβδομήντα επτά
78
tujuh puluh delapan
Εβδομήντα οκτώ
79
tujuh puluh sembilan
Εβδομήντα εννέα
80
delapan puluh
ογδόντα
81
delapan puluh satu
Ογδόντα ένα
82
delapan puluh dua
Ογδόντα δύο
83
delapan puluh tiga
Ογδόντα τρεις
84
delapan puluh empat
Ογδόντα τέσσερις
85
delapan puluh lima
ογδόντα πέντε
86
delapan puluh enam
Ογδόντα έξι
87
delapan puluh tujuh
Ογδόντα επτά
88
delapan puluh delapan
Ογδόντα οκτώ
89
delapan puluh sembilan
Ογδόντα εννέα
90
sembilan puluh
ενενήντα
91
sembilan puluh satu
Ενενήντα ένας
92
sembilan puluh dua
Ενενήντα δύο
93
sembilan puluh tiga
Ενενήντα τρία
94
sembilan puluh empat
Ενενήντα τέσσερα
95
sembilan puluh lima
Ενενήντα πέντε
96
sembilan puluh enam
Ενενήντα έξι
97
sembilan puluh tujuh
Ενενήντα επτά
98
sembilan puluh delapan
Ενενήντα οκτώ
99
sembilan puluh sembilan
Ενενήντα εννέα
100
seratus
εκατό