Αριθμοί στα Χίντι

Αριθμοί στα Χίντι

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Χίντι

Αριθμοί στα Χίντι

Αριθμοί στα Χίντι, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Χίντι αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Χίντι αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα Χίντι και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Χίντι γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα Χίντι δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
शून्य
μηδέν
1
एक
ένα
2
दो
δύο
3
तीन
τρία
4
चार
τέσσερα
5
पाँच
πέντε
6
छः
έξι
7
सात
εφτά
8
आठ
οχτώ
9
नौ
εννέα
10
दस
δέκα
11
ग्यारह
ένδεκα
12
बारह
δώδεκα
13
तेरह
δεκατρία
14
चौदह
δεκατέσσερα
15
पंद्रह
δεκαπέντε
16
सोलह
δεκαέξι
17
सत्रह
δεκαεπτά
18
अट्ठारह
δεκαοκτώ
19
उन्नीस
δεκαεννιά
20
बीस
είκοσι
21
इक्कीस
Είκοσι ένα
22
बाईस
Είκοσι δύο
23
तेईस
Είκοσι τρία
24
चौबीस
Είκοσι τέσσερα
25
पच्चीस
Είκοσι πέντε
26
छब्बीस
Είκοσι έξι
27
सत्ताईस
Είκοσι επτά
28
अट्ठाईस
Είκοσι οκτώ
29
उनतीस
Είκοσι εννέα
30
तीस
τριάντα
31
इकतीस
Τριάντα ένα
32
बत्तीस
Τριάντα δύο
33
तैंतीस
Τριάντα τρία
34
चौतीस
Τριάντα τέσσερα
35
पैंतीस
Τριάντα πέντε
36
छ्त्तीस
Τριάντα έξι
37
सैंतीस
Τριάντα επτά
38
अड़तीस
Τριάντα οκτώ
39
उनतालीस
Τριάντα εννέα
40
चालीस
σαράντα
41
इकतालीस
Σαράντα ένα
42
बयालीस
Σαράντα δύο
43
तैंतालीस
Σαράντα τρεις
44
चवालीस
Σαράντα τέσσερα
45
पैंतालीस
Σαράντα πέντε
46
छियालीस
Σαράντα έξι
47
सैंतालीस
Σαράντα επτά
48
अ़ड़तालीस
Σαράντα οκτώ
49
उनचास
Σαράντα εννέα
50
पचास
πενήντα
51
इक्यावन
Πενήντα ένα
52
बावन
Πενήντα δύο
53
तिरपन
Πενήντα τρία
54
चौवन
Πενήντα τέσσερις
55
पचपन
Πενήντα πέντε
56
छप्पन
Πενήντα έξι
57
सत्तावन
Πενήντα επτά
58
अठ्ठावन
Πενήντα οκτώ
59
उनसठ
Πενήντα εννέα
60
साठ
εξήντα
61
इकसठ
Εξήντα ένα
62
बासठ
Εξήντα δύο
63
तिरसठ
Εξήντα τρεις
64
चौसठ
Εξήντα τέσσερις
65
पैंसठ
Εξήντα πέντε
66
छियासठ
Εξήντα έξι
67
सड़सठ
Εξήντα επτά
68
अड़सठ
Εξήντα οκτώ
69
उनहत्तर
Εξήντα εννέα
70
सत्तर
εβδομήντα
71
इकहत्तर
Εβδομήντα ένα
72
बहत्तर
Εβδομήντα δύο
73
तिहत्तर
Εβδομήντα τρία
74
चौहत्तर
Εβδομήντα τέσσερα
75
पचहत्तर
Εβδομήντα πέντε
76
छिहत्तर
Εβδομήντα έξι
77
सतहत्तर
Εβδομήντα επτά
78
अठहत्तर
Εβδομήντα οκτώ
79
उन्यासी
Εβδομήντα εννέα
80
अस्सी
ογδόντα
81
इक्यासी
Ογδόντα ένα
82
बयासी
Ογδόντα δύο
83
तिरासी
Ογδόντα τρεις
84
चौरासी
Ογδόντα τέσσερις
85
पचासी
ογδόντα πέντε
86
छियासी
Ογδόντα έξι
87
सत्तासी
Ογδόντα επτά
88
अठ्ठासी
Ογδόντα οκτώ
89
नवासी
Ογδόντα εννέα
90
नब्बे
ενενήντα
91
इक्यानवे
Ενενήντα ένας
92
बानवे
Ενενήντα δύο
93
तिरानवे
Ενενήντα τρία
94
चौरानवे
Ενενήντα τέσσερα
95
पचानवे
Ενενήντα πέντε
96
छियानवे
Ενενήντα έξι
97
सत्तानवे
Ενενήντα επτά
98
अट्ठानवे
Ενενήντα οκτώ
99
निन्यानवे
Ενενήντα εννέα
100
एक सौ
εκατό