Αριθμοί στα Αρμενική

Αριθμοί στα Αρμενική

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Αρμενικά

Αριθμοί στα Αρμενική, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Αρμενικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Αρμενικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα Αρμενική και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Αρμενικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα Αρμενική δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
զէրօ
μηδέν
1
մեկ
ένα
2
երկու
δύο
3
երեք
τρία
4
չորս
τέσσερα
5
հինգ
πέντε
6
վեց
έξι
7
յոթ
εφτά
8
ութ
οχτώ
9
ինը
εννέα
10
տաս
δέκα
11
տասնմեկ
ένδεκα
12
տասներկու
δώδεκα
13
տասներեք
δεκατρία
14
տասնչորս
δεκατέσσερα
15
տասնհինգ
δεκαπέντε
16
տասնվեց
δεκαέξι
17
տասնյոթ
δεκαεπτά
18
տասնութ
δεκαοκτώ
19
տասնինը
δεκαεννιά
20
քսան
είκοσι
21
քսանմեկ
Είκοσι ένα
22
քսաներկու
Είκοσι δύο
23
քսաներեք
Είκοσι τρία
24
քսանչորս
Είκοσι τέσσερα
25
քսանհինգ
Είκοσι πέντε
26
քսանվեց
Είκοσι έξι
27
քսանյոթ
Είκοσι επτά
28
քսանութ
Είκοσι οκτώ
29
քսանինը
Είκοσι εννέα
30
երեսուն
τριάντα
31
երեսունմեկ
Τριάντα ένα
32
երեսուներեք
Τριάντα δύο
33
երեսուներեք
Τριάντα τρία
34
երեսունչորս
Τριάντα τέσσερα
35
երեսունհինգ
Τριάντα πέντε
36
երեսունվեց
Τριάντα έξι
37
երեսունյոթ
Τριάντα επτά
38
երեսունութ
Τριάντα οκτώ
39
երեսունինը
Τριάντα εννέα
40
քառասուն
σαράντα
41
քառասունմեկ
Σαράντα ένα
42
քառասուներկու
Σαράντα δύο
43
քառասուներեք
Σαράντα τρεις
44
քառասունչորս
Σαράντα τέσσερα
45
քառասունհինգ
Σαράντα πέντε
46
քառասունվեց
Σαράντα έξι
47
քառասունյոթ
Σαράντα επτά
48
քառասունութ
Σαράντα οκτώ
49
քառասունինը
Σαράντα εννέα
50
հիսուն
πενήντα
51
հիսունմեկ
Πενήντα ένα
52
հիսուներկու
Πενήντα δύο
53
հիսուներեք
Πενήντα τρία
54
հիսունչորս
Πενήντα τέσσερις
55
հիսունհինգ
Πενήντα πέντε
56
հիսունվեց
Πενήντα έξι
57
հիսունյոթ
Πενήντα επτά
58
հիսունութ
Πενήντα οκτώ
59
հիսունինը
Πενήντα εννέα
60
վաթսուն
εξήντα
61
վաթսունմեկ
Εξήντα ένα
62
Վաթսուն
Εξήντα δύο
63
վաթսուներեք
Εξήντα τρεις
64
վաթսունչորս
Εξήντα τέσσερις
65
վաթսունհինգ
Εξήντα πέντε
66
վաթսունվեց
Εξήντα έξι
67
վաթսունյոթ
Εξήντα επτά
68
վաթսունութ
Εξήντα οκτώ
69
վաթսունինը
Εξήντα εννέα
70
յոթանասուն
εβδομήντα
71
յոթանասունմեկ
Εβδομήντα ένα
72
յոթանասուներկու
Εβδομήντα δύο
73
յոթանասուներեք
Εβδομήντα τρία
74
յոթանասունչորս
Εβδομήντα τέσσερα
75
յոթանասունհինգ
Εβδομήντα πέντε
76
յոթանասունվեց
Εβδομήντα έξι
77
յոթանասունյոթ
Εβδομήντα επτά
78
յոթանասունութ
Εβδομήντα οκτώ
79
յոթանասունինը
Εβδομήντα εννέα
80
ութանասուն
ογδόντα
81
ութանասունմեկ
Ογδόντα ένα
82
ութանասուներկու
Ογδόντα δύο
83
ութանասուներեք
Ογδόντα τρεις
84
ութանասունչորս
Ογδόντα τέσσερις
85
ութանասունհինգ
ογδόντα πέντε
86
ութանասունվեց
Ογδόντα έξι
87
ութանասունյոթ
Ογδόντα επτά
88
ութանասունութ
Ογδόντα οκτώ
89
ութանասունինը
Ογδόντα εννέα
90
իննսուն
ενενήντα
91
իննսունմեկ
Ενενήντα ένας
92
իննսուներկու
Ενενήντα δύο
93
իննսուներեք
Ενενήντα τρία
94
իննսունչորս
Ενενήντα τέσσερα
95
իննսունհինգ
Ενενήντα πέντε
96
իննսունվեց
Ενενήντα έξι
97
իննսունյոթ
Ενενήντα επτά
98
իննսունութ
Ενενήντα οκτώ
99
իննսունինը
Ενενήντα εννέα
100
հարյուր
εκατό