Αριθμοί στα Σλοβενικά

Αριθμοί στα Σλοβενικά

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Σλοβενικά

Αριθμοί στα Σλοβενικά, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Σλοβενικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Σλοβενικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα Σλοβενικά και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Σλοβενικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα Σλοβενικά δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
Nič
μηδέν
1
Ena
ένα
2
Dve
δύο
3
Tri
τρία
4
štiri
τέσσερα
5
Pet
πέντε
6
šest
έξι
7
Sedem
εφτά
8
Osem
οχτώ
9
Devet
εννέα
10
Deset
δέκα
11
Enajst
ένδεκα
12
Dvanajst
δώδεκα
13
Trinajst
δεκατρία
14
štirinajst
δεκατέσσερα
15
Petnajst
δεκαπέντε
16
šestnajst
δεκαέξι
17
Sedemnajst
δεκαεπτά
18
Osemnajst
δεκαοκτώ
19
Devetnajst
δεκαεννιά
20
Dvajset
είκοσι
21
Enaindvajset
Είκοσι ένα
22
Dvaindvajset
Είκοσι δύο
23
Triindvajset
Είκοσι τρία
24
štiriindvajset
Είκοσι τέσσερα
25
Petindvajset
Είκοσι πέντε
26
šestindvajset
Είκοσι έξι
27
Sedemindvajset
Είκοσι επτά
28
Osemindvajset
Είκοσι οκτώ
29
Devetindvajset
Είκοσι εννέα
30
Trideset
τριάντα
31
Enaintrideset
Τριάντα ένα
32
Dváintrídeset
Τριάντα δύο
33
Tríintrídeset
Τριάντα τρία
34
štíriintrídeset
Τριάντα τέσσερα
35
Pétintrídeset
Τριάντα πέντε
36
šéstintrídeset
Τριάντα έξι
37
Sédemintrídeset
Τριάντα επτά
38
ósemintrídeset
Τριάντα οκτώ
39
Devétintrídeset
Τριάντα εννέα
40
štirideset
σαράντα
41
ênainštírideset
Σαράντα ένα
42
dváinštírideset
Σαράντα δύο
43
Tríinštírideset
Σαράντα τρεις
44
štíriinštírideset
Σαράντα τέσσερα
45
Pétinštírideset
Σαράντα πέντε
46
šéstinštírideset
Σαράντα έξι
47
Sédeminštírideset
Σαράντα επτά
48
óseminštírideset
Σαράντα οκτώ
49
Devétinštírideset
Σαράντα εννέα
50
Pétdeset
πενήντα
51
ênainpétdeset
Πενήντα ένα
52
Dváinpétdeset
Πενήντα δύο
53
Tríinpétdeset
Πενήντα τρία
54
štíriinpétdeset
Πενήντα τέσσερις
55
Pétinpétdeset
Πενήντα πέντε
56
šéstinpétdeset
Πενήντα έξι
57
sédeminpétdeset
Πενήντα επτά
58
óseminpétdeset
Πενήντα οκτώ
59
devétinpétdeset
Πενήντα εννέα
60
šéstdeset
εξήντα
61
ênainšéstdeset
Εξήντα ένα
62
dváinšéstdeset
Εξήντα δύο
63
tríinšéstdeset
Εξήντα τρεις
64
štíriinšéstdeset
Εξήντα τέσσερις
65
pétinšéstdeset
Εξήντα πέντε
66
šéstinšéstdeset
Εξήντα έξι
67
sédeminšéstdeset
Εξήντα επτά
68
óseminšéstdeset
Εξήντα οκτώ
69
devétinšéstdeset
Εξήντα εννέα
70
Sédemdeset
εβδομήντα
71
ênainsédemdeset
Εβδομήντα ένα
72
dváinsédemdeset
Εβδομήντα δύο
73
tríinsédemdeset
Εβδομήντα τρία
74
štíriinsédemdeset
Εβδομήντα τέσσερα
75
pétinsédemdeset
Εβδομήντα πέντε
76
šéstinsédemdeset
Εβδομήντα έξι
77
sédeminsédemdeset
Εβδομήντα επτά
78
óseminsédemdeset
Εβδομήντα οκτώ
79
devétinsédemdeset
Εβδομήντα εννέα
80
ósemdeset
ογδόντα
81
ênainósemdeset
Ογδόντα ένα
82
dváinósemdeset
Ογδόντα δύο
83
tríinósemdeset
Ογδόντα τρεις
84
štíriinósemdeset
Ογδόντα τέσσερις
85
pétinósemdeset
ογδόντα πέντε
86
šéstinósemdeset
Ογδόντα έξι
87
sédeminósemdeset
Ογδόντα επτά
88
óseminósemdeset
Ογδόντα οκτώ
89
devétinósemdeset
Ογδόντα εννέα
90
devétdeset
ενενήντα
91
ênaindevétdeset
Ενενήντα ένας
92
dváindevétdeset
Ενενήντα δύο
93
tríindevétdeset
Ενενήντα τρία
94
štíriindevétdeset
Ενενήντα τέσσερα
95
pétindevétdeset
Ενενήντα πέντε
96
šéstindevétdeset
Ενενήντα έξι
97
sédemindevétdeset
Ενενήντα επτά
98
ósemindevétdeset
Ενενήντα οκτώ
99
devétindevétdeset
Ενενήντα εννέα
100
Stó
εκατό