Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα

Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Λιθουανικά

Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Λιθουανικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Λιθουανικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Λιθουανικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
nulis
μηδέν
1
vienas
ένα
2
du
δύο
3
trys
τρία
4
keturi
τέσσερα
5
penki
πέντε
6
šeši
έξι
7
septyni
εφτά
8
aštuoni
οχτώ
9
devyni
εννέα
10
dešimt
δέκα
11
vienuolika
ένδεκα
12
dvylika
δώδεκα
13
trylika
δεκατρία
14
keturiolika
δεκατέσσερα
15
penkiolika
δεκαπέντε
16
šešiolika
δεκαέξι
17
septyniolika
δεκαεπτά
18
aštuoniolika
δεκαοκτώ
19
devyniolika
δεκαεννιά
20
dvidešimt
είκοσι
21
dvidešimt vienas
Είκοσι ένα
22
dvidešimt du
Είκοσι δύο
23
dvidešimt trys
Είκοσι τρία
24
dvidešimt keturi
Είκοσι τέσσερα
25
dvidešimt penki
Είκοσι πέντε
26
dvidešimt šeši
Είκοσι έξι
27
dvidešimt septyni
Είκοσι επτά
28
dvidešimt aštuoni
Είκοσι οκτώ
29
dvidešimt devyni
Είκοσι εννέα
30
trisdešimt
τριάντα
31
trisdešimt vienas
Τριάντα ένα
32
trisdešimt du
Τριάντα δύο
33
trisdešimt trys
Τριάντα τρία
34
trisdešimt keturi
Τριάντα τέσσερα
35
trisdešimt penki
Τριάντα πέντε
36
trisdešimt šeši
Τριάντα έξι
37
trisdešimt septyni
Τριάντα επτά
38
trisdešimt aštuoni
Τριάντα οκτώ
39
trisdešimt devyni
Τριάντα εννέα
40
keturiasdešimt
σαράντα
41
keturiasdešimt vienas
Σαράντα ένα
42
keturiasdešimt du
Σαράντα δύο
43
keturiasdešimt trys
Σαράντα τρεις
44
keturiasdešimt keturi
Σαράντα τέσσερα
45
keturiasdešimt penki
Σαράντα πέντε
46
keturiasdešimt šeši
Σαράντα έξι
47
keturiasdešimt septyni
Σαράντα επτά
48
keturiasdešimt aštuoni
Σαράντα οκτώ
49
keturiasdešimt devyni
Σαράντα εννέα
50
penkiasdešimt
πενήντα
51
penkiasdešimt vienas
Πενήντα ένα
52
penkiasdešimt du
Πενήντα δύο
53
penkiasdešimt trys
Πενήντα τρία
54
penkiasdešimt keturi
Πενήντα τέσσερις
55
penkiasdešimt penki
Πενήντα πέντε
56
penkiasdešimt šeši
Πενήντα έξι
57
penkiasdešimt septyni
Πενήντα επτά
58
penkiasdešimt aštuoni
Πενήντα οκτώ
59
penkiasdešimt devyni
Πενήντα εννέα
60
šešiasdešimt
εξήντα
61
šešiasdešimt vienas
Εξήντα ένα
62
šešiasdešimt du
Εξήντα δύο
63
šešiasdešimt trys
Εξήντα τρεις
64
šešiasdešimt keturi
Εξήντα τέσσερις
65
šešiasdešimt penki
Εξήντα πέντε
66
šešiasdešimt šeši
Εξήντα έξι
67
šešiasdešimt septyni
Εξήντα επτά
68
šešiasdešimt aštuoni
Εξήντα οκτώ
69
šešiasdešimt devyni
Εξήντα εννέα
70
septyniasdešimt
εβδομήντα
71
septyniasdešimt vienas
Εβδομήντα ένα
72
septyniasdešimt du
Εβδομήντα δύο
73
septyniasdešimt trys
Εβδομήντα τρία
74
septyniasdešimt keturi
Εβδομήντα τέσσερα
75
septyniasdešimt penki
Εβδομήντα πέντε
76
septyniasdešimt šeši
Εβδομήντα έξι
77
septyniasdešimt septyni
Εβδομήντα επτά
78
septyniasdešimt aštuoni
Εβδομήντα οκτώ
79
septyniasdešimt devyni
Εβδομήντα εννέα
80
aštuoniasdešimt
ογδόντα
81
aštuoniasdešimt vienas
Ογδόντα ένα
82
aštuoniasdešimt du
Ογδόντα δύο
83
aštuoniasdešimt trys
Ογδόντα τρεις
84
aštuoniasdešimt keturi
Ογδόντα τέσσερις
85
aštuoniasdešimt penki
ογδόντα πέντε
86
aštuoniasdešimt šeši
Ογδόντα έξι
87
aštuoniasdešimt septyni
Ογδόντα επτά
88
aštuoniasdešimt aštuoni
Ογδόντα οκτώ
89
aštuoniasdešimt devyni
Ογδόντα εννέα
90
devyniasdešimt
ενενήντα
91
devyniasdešimt vienas
Ενενήντα ένας
92
devyniasdešimt du
Ενενήντα δύο
93
devyniasdešimt trys
Ενενήντα τρία
94
devyniasdešimt keturi
Ενενήντα τέσσερα
95
devyniasdešimt penki
Ενενήντα πέντε
96
devyniasdešimt šeši
Ενενήντα έξι
97
devyniasdešimt septyni
Ενενήντα επτά
98
devyniasdešimt aštuoni
Ενενήντα οκτώ
99
devyniasdešimt devyni
Ενενήντα εννέα
100
šimtas
εκατό