Αριθμοί στα Φιλιππίνων

Αριθμοί στα Φιλιππίνων

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Φιλιπινεζικά

Αριθμοί στα Φιλιππίνων

Αριθμοί στα Φιλιππίνων, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Φιλιπινεζικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Φιλιπινεζικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα Φιλιππίνων και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Φιλιπινεζικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα Φιλιππίνων δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
sero
μηδέν
1
isa
ένα
2
dalawa
δύο
3
tatlo
τρία
4
apat
τέσσερα
5
lima
πέντε
6
anim
έξι
7
pito
εφτά
8
walo
οχτώ
9
siyam
εννέα
10
sampu
δέκα
11
labingisa
ένδεκα
12
labingdalawa
δώδεκα
13
labingtatlo
δεκατρία
14
labingapat
δεκατέσσερα
15
labinglima
δεκαπέντε
16
labinganim
δεκαέξι
17
labingpito
δεκαεπτά
18
labingwalo
δεκαοκτώ
19
labingsiyam
δεκαεννιά
20
dalawampu
είκοσι
21
dalawampu't isa
Είκοσι ένα
22
dalawampu't dalawa
Είκοσι δύο
23
dalawampu't tatlo
Είκοσι τρία
24
dalawampu't apat
Είκοσι τέσσερα
25
dalawampu't lima
Είκοσι πέντε
26
dalawampu't anim
Είκοσι έξι
27
dalawampu't pito
Είκοσι επτά
28
dalawampu't walo
Είκοσι οκτώ
29
dalawampu't siyam
Είκοσι εννέα
30
tatlompu
τριάντα
31
tatlompu't isa
Τριάντα ένα
32
tatlompu't dalawa
Τριάντα δύο
33
tatlompu't tatlo
Τριάντα τρία
34
tatlompu't apat
Τριάντα τέσσερα
35
tatlompu't lima
Τριάντα πέντε
36
tatlompu't anim
Τριάντα έξι
37
tatlompu't pito
Τριάντα επτά
38
tatlompu't walo
Τριάντα οκτώ
39
tatlompu't siyam
Τριάντα εννέα
40
apatnapo
σαράντα
41
apatnapo't isa
Σαράντα ένα
42
apatnapo't dalawa
Σαράντα δύο
43
apatnapo't tatlo
Σαράντα τρεις
44
apatnapo't apat
Σαράντα τέσσερα
45
apatnapo't lima
Σαράντα πέντε
46
apatnapo't anim
Σαράντα έξι
47
apatnapo't pito
Σαράντα επτά
48
apatnapo't walo
Σαράντα οκτώ
49
apatnapo't siyam
Σαράντα εννέα
50
limampo
πενήντα
51
limampu't isa
Πενήντα ένα
52
limampu't dalawa
Πενήντα δύο
53
limampu't tatlo
Πενήντα τρία
54
limampu't apat
Πενήντα τέσσερις
55
limampu't lima
Πενήντα πέντε
56
limampu't anim
Πενήντα έξι
57
limampu't pito
Πενήντα επτά
58
limampu't walo
Πενήντα οκτώ
59
limampu't siyam
Πενήντα εννέα
60
animnapo
εξήντα
61
animnapu't isa
Εξήντα ένα
62
animnapu't dalawa
Εξήντα δύο
63
animnapu't tatlo
Εξήντα τρεις
64
animnapu't apat
Εξήντα τέσσερις
65
animnapu't lima
Εξήντα πέντε
66
animnapu't anim
Εξήντα έξι
67
animnapu't pito
Εξήντα επτά
68
animnapu't walo
Εξήντα οκτώ
69
animnapu't siyam
Εξήντα εννέα
70
pitumpo
εβδομήντα
71
pitumpo't isa
Εβδομήντα ένα
72
pitumpo't dalawa
Εβδομήντα δύο
73
pitumpo't tatlo
Εβδομήντα τρία
74
pitumpo't apat
Εβδομήντα τέσσερα
75
pitumpo't lima
Εβδομήντα πέντε
76
pitumpo't anim
Εβδομήντα έξι
77
pitumpo't pito
Εβδομήντα επτά
78
pitumpo't walo
Εβδομήντα οκτώ
79
pitumpo't siyam
Εβδομήντα εννέα
80
walompu
ογδόντα
81
walopmu't isa
Ογδόντα ένα
82
walopmu't dalawa
Ογδόντα δύο
83
walopmu't tatlo
Ογδόντα τρεις
84
walopmu't apat
Ογδόντα τέσσερις
85
walopmu't lima
ογδόντα πέντε
86
walopmu't anim
Ογδόντα έξι
87
walopmu't pito
Ογδόντα επτά
88
walopmu't walo
Ογδόντα οκτώ
89
walopmu't siyam
Ογδόντα εννέα
90
siyamnapu
ενενήντα
91
siyamnapu't isa
Ενενήντα ένας
92
siyamnapu't dalawa
Ενενήντα δύο
93
siyamnapu't tatlo
Ενενήντα τρία
94
siyamnapu't apat
Ενενήντα τέσσερα
95
siyamnapu't lima
Ενενήντα πέντε
96
siyamnapu't anim
Ενενήντα έξι
97
siyamnapu't pito
Ενενήντα επτά
98
siyamnapu't walo
Ενενήντα οκτώ
99
siyamnapu't siyam
Ενενήντα εννέα
100
isangdaan
εκατό