Αριθμοί στα γερμανικά

Αριθμοί στα γερμανικά

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Γερμανικά

Αριθμοί στα γερμανικά

Αριθμοί στα γερμανικά, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Γερμανικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Γερμανικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί στα γερμανικά και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Γερμανικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί στα γερμανικά δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
Null
μηδέν
1
Eins
ένα
2
Zwei
δύο
3
Drei
τρία
4
Vier
τέσσερα
5
Fünf
πέντε
6
Sechs
έξι
7
Sieben
εφτά
8
Acht
οχτώ
9
Neun
εννέα
10
Zehn
δέκα
11
Elf
ένδεκα
12
Zwölf
δώδεκα
13
Dreizehn
δεκατρία
14
Vierzehn
δεκατέσσερα
15
Fünfzehn
δεκαπέντε
16
Sechzehn
δεκαέξι
17
Siebzehn
δεκαεπτά
18
Achtzehn
δεκαοκτώ
19
Neunzehn
δεκαεννιά
20
Zwanzig
είκοσι
21
Einundzwanzig
Είκοσι ένα
22
Zweiundzwanzig
Είκοσι δύο
23
Dreiundzwanzig
Είκοσι τρία
24
Vierundzwanzig
Είκοσι τέσσερα
25
Fϋnfundzwanzig
Είκοσι πέντε
26
Sechsundzwanzig
Είκοσι έξι
27
Siebenundzwanzig
Είκοσι επτά
28
Achtundzwanzig
Είκοσι οκτώ
29
Neunundzwanzig
Είκοσι εννέα
30
Dreißig
τριάντα
31
Einunddreißig
Τριάντα ένα
32
Zweiunddreißig
Τριάντα δύο
33
Dreiunddreißig
Τριάντα τρία
34
Vierunddreißig
Τριάντα τέσσερα
35
Fϋnfunddreißig
Τριάντα πέντε
36
Sechsunddreißig
Τριάντα έξι
37
Siebenunddreißig
Τριάντα επτά
38
Achtunddreißig
Τριάντα οκτώ
39
Neununddreißig
Τριάντα εννέα
40
Vierzig
σαράντα
41
Einundvierzig
Σαράντα ένα
42
Zweiundvierzig
Σαράντα δύο
43
Dreiundvierzig
Σαράντα τρεις
44
Vierundvierzig
Σαράντα τέσσερα
45
Fϋnfundvierzig
Σαράντα πέντε
46
Sechsundvierzig
Σαράντα έξι
47
Siebenundvierzig
Σαράντα επτά
48
Achtundvierzig
Σαράντα οκτώ
49
Neunundvierzig
Σαράντα εννέα
50
Fϋnfzig
πενήντα
51
Einundfϋnfzig
Πενήντα ένα
52
Zweiundfϋnfzig
Πενήντα δύο
53
Dreiundfϋnfzig
Πενήντα τρία
54
Vierundfϋnfzig
Πενήντα τέσσερις
55
Fϋnfundfϋnfzig
Πενήντα πέντε
56
Sechsundfϋnfzig
Πενήντα έξι
57
Siebenundfϋnfzig
Πενήντα επτά
58
Achtundfϋnfzig
Πενήντα οκτώ
59
Neunundfünfzig
Πενήντα εννέα
60
Sechzig
εξήντα
61
Einundsechzig
Εξήντα ένα
62
Zweiundsechzig
Εξήντα δύο
63
Dreiundsechzig
Εξήντα τρεις
64
Vierundsechzig
Εξήντα τέσσερις
65
Fϋnfundsechzig
Εξήντα πέντε
66
Sechsundsechzig
Εξήντα έξι
67
Siebenundsechzig
Εξήντα επτά
68
Achtundsechzig
Εξήντα οκτώ
69
Neunundsechzig
Εξήντα εννέα
70
Siebzig
εβδομήντα
71
Einundsiebzig
Εβδομήντα ένα
72
Zweiundsiebzig
Εβδομήντα δύο
73
Dreiundsiebzig
Εβδομήντα τρία
74
Vierundsiebzig
Εβδομήντα τέσσερα
75
Fϋnfundsiebzig
Εβδομήντα πέντε
76
Sechsundsiebzig
Εβδομήντα έξι
77
Siebenundsiebzig
Εβδομήντα επτά
78
Achtundsiebzig
Εβδομήντα οκτώ
79
Neunundsiebzig
Εβδομήντα εννέα
80
Achtzig
ογδόντα
81
Einundachtzig
Ογδόντα ένα
82
Zweiundachtzig
Ογδόντα δύο
83
Dreiundachtzig
Ογδόντα τρεις
84
Vierundachtzig
Ογδόντα τέσσερις
85
Fϋnfundachtzig
ογδόντα πέντε
86
Sechsundachtzig
Ογδόντα έξι
87
Siebenundachtzig
Ογδόντα επτά
88
Achtundachtzig
Ογδόντα οκτώ
89
Neunundachtzig
Ογδόντα εννέα
90
Neunzig
ενενήντα
91
Einundneunzig
Ενενήντα ένας
92
Zweiundneunzig
Ενενήντα δύο
93
Dreiundneunzig
Ενενήντα τρία
94
Vierundneunzig
Ενενήντα τέσσερα
95
Fϋnfundneunzig
Ενενήντα πέντε
96
Sechsundneunzig
Ενενήντα έξι
97
Siebenundneunzig
Ενενήντα επτά
98
Achtundneunzig
Ενενήντα οκτώ
99
Neunundneunzig
Ενενήντα εννέα
100
Hundert
εκατό