Αριθμοί σε Καταλανικά

Αριθμοί σε Καταλανικά

Ορθογραφία και προφορά αριθμών σε Καταλανικά

Αριθμοί σε Καταλανικά, καταλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής. Ακόμα και όταν μιλάμε με τους άλλους. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά πεδία όπως αριθμούς τηλεφώνου, χρηματικά ποσά, ημερομηνίες κ.λπ. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστή προφορά εκτός από το να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Γι 'αυτό πρέπει να μάθουμε αριθμούς με σωστή προφορά.

Για να μάθετε Καταλανικά αριθμούς με τον ταχύτερο τρόπο, πρέπει να εξασκηθείτε διαβάζοντας και ακούγοντας τους αριθμούς που σας προσφέρουμε ένας προς έναν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα περιεχόμενα του βίντεο που έχουμε προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς εύκολα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ακρόασης, θα μάθετε Καταλανικά αριθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Αριθμοί σε Καταλανικά και οι προφορές τους θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μάθουμε αρχικά για Καταλανικά γλωσσική εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθετε πολύ καλά για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών.

Παρακάτω Αριθμοί σε Καταλανικά δίνονται από 1 έως 100 για εσάς. Ακολουθώντας τακτικά τους αριθμούς κάθε μέρα, μπορείτε εύκολα να ενισχύσετε τη γλωσσική σας εκπαίδευση χάρη στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς.

0
zero
μηδέν
1
u
ένα
2
dos
δύο
3
tres
τρία
4
quatre
τέσσερα
5
cinc
πέντε
6
sis
έξι
7
set
εφτά
8
vuit
οχτώ
9
nou
εννέα
10
deu
δέκα
11
onze
ένδεκα
12
dotze
δώδεκα
13
tretze
δεκατρία
14
catorze
δεκατέσσερα
15
quinze
δεκαπέντε
16
setze
δεκαέξι
17
disset
δεκαεπτά
18
divuit
δεκαοκτώ
19
dinou
δεκαεννιά
20
vint
είκοσι
21
vint-i-u
Είκοσι ένα
22
vint-i-dos
Είκοσι δύο
23
vint-i-tres
Είκοσι τρία
24
vint-i-quatre
Είκοσι τέσσερα
25
vint-i-cinc
Είκοσι πέντε
26
vint-i-sis
Είκοσι έξι
27
vint-i-set
Είκοσι επτά
28
vint-i-vuit
Είκοσι οκτώ
29
vint-i-nou
Είκοσι εννέα
30
trenta
τριάντα
31
trenta-u
Τριάντα ένα
32
trenta-dos
Τριάντα δύο
33
trenta-tres
Τριάντα τρία
34
trenta-quatre
Τριάντα τέσσερα
35
trenta-cinc
Τριάντα πέντε
36
trenta-sis
Τριάντα έξι
37
trenta-set
Τριάντα επτά
38
trenta-vuit
Τριάντα οκτώ
39
trenta-nou
Τριάντα εννέα
40
quaranta
σαράντα
41
quaranta-u
Σαράντα ένα
42
quaranta-dos
Σαράντα δύο
43
quaranta-tres
Σαράντα τρεις
44
quaranta-quatre
Σαράντα τέσσερα
45
quaranta-cinc
Σαράντα πέντε
46
quaranta-sis
Σαράντα έξι
47
quaranta-set
Σαράντα επτά
48
quaranta-vuit
Σαράντα οκτώ
49
quaranta-nou
Σαράντα εννέα
50
cinquanta
πενήντα
51
cinquanta-u
Πενήντα ένα
52
cinquanta-dos
Πενήντα δύο
53
cinquanta-tres
Πενήντα τρία
54
cinquanta-quatre
Πενήντα τέσσερις
55
cinquanta-cinc
Πενήντα πέντε
56
cinquanta-sis
Πενήντα έξι
57
cinquanta-set
Πενήντα επτά
58
cinquanta-vuit
Πενήντα οκτώ
59
cinquanta-nou
Πενήντα εννέα
60
seixanta
εξήντα
61
seixanta-u
Εξήντα ένα
62
seixanta-dos
Εξήντα δύο
63
seixanta-tres
Εξήντα τρεις
64
seixanta-quatre
Εξήντα τέσσερις
65
seixanta-cinc
Εξήντα πέντε
66
seixanta-sis
Εξήντα έξι
67
seixanta-set
Εξήντα επτά
68
seixanta-vuit
Εξήντα οκτώ
69
seixanta-nou
Εξήντα εννέα
70
setanta
εβδομήντα
71
setanta
Εβδομήντα ένα
72
setanta-dos
Εβδομήντα δύο
73
setanta-tres
Εβδομήντα τρία
74
setanta-quatre
Εβδομήντα τέσσερα
75
setanta-cinc
Εβδομήντα πέντε
76
setanta-sis
Εβδομήντα έξι
77
setanta-set
Εβδομήντα επτά
78
setanta-vuit
Εβδομήντα οκτώ
79
setanta-nou
Εβδομήντα εννέα
80
vuitanta
ογδόντα
81
vuitanta-u
Ογδόντα ένα
82
vuitanta-dos
Ογδόντα δύο
83
vuitanta-tres
Ογδόντα τρεις
84
vuitanta-quatre
Ογδόντα τέσσερις
85
vuitanta-cinc
ογδόντα πέντε
86
vuitanta-sis
Ογδόντα έξι
87
vuitanta-set
Ογδόντα επτά
88
vuitanta-vuit
Ογδόντα οκτώ
89
vuitanta-nou
Ογδόντα εννέα
90
noranta
ενενήντα
91
noranta-u
Ενενήντα ένας
92
noranta-dos
Ενενήντα δύο
93
noranta-tres
Ενενήντα τρία
94
noranta-quatre
Ενενήντα τέσσερα
95
noranta-cinc
Ενενήντα πέντε
96
noranta-sis
Ενενήντα έξι
97
noranta-set
Ενενήντα επτά
98
noranta-vuit
Ενενήντα οκτώ
99
noranta-nou
Ενενήντα εννέα
100
per cent
εκατό