Nombor dalam bahasa Thai

Nombor dalam bahasa Thai

Ejaan dan sebutan nombor dalam Thai

Nombor dalam bahasa Thai, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Thai nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Thai angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam bahasa Thai dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Thai. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam bahasa Thai diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
ศูนย์
sifar
1
หนึ่ง
satu
2
สอง
dua
3
สาม
tiga
4
สี่
empat
5
ห้า
lima
6
หก
enam
7
เจ็ด
tujuh
8
แปด
lapan
9
เก้า
sembilan
10
สิบ
sepuluh
11
สิบเอ็ด
sebelas
12
สิบสอง
dua belas
13
สิบสาม
tiga belas
14
สิบสี่
empat belas
15
สิบห้า
lima belas
16
สิบหก
enam belas
17
สิบเจ็ด
tujuh belas
18
สิบแปด
lapan belas
19
สิบเก้า
sembilan belas
20
ยี่สิบ
dua puluh
21
ยี่สิบเอ็ด
dua puluh satu
22
ยี่สิบสอง
dua puluh dua
23
ยี่สิบสาม
dua puluh tiga
24
ยี่สิบสี่
dua puluh empat
25
ยี่สิบห้า
dua puluh lima
26
ยี่สิบหก
dua puluh enam
27
ยี่สิบเจ็ด
dua puluh tujuh
28
ยี่สิบแปด
dua puluh lapan
29
ยี่สิบเก้า
dua puluh sembilan
30
สามสิบ
tiga puluh
31
สามสิบเอ็ด
tiga puluh satu
32
สามสิบสอง
tiga puluh dua
33
สามสิบสาม
tiga puluh tiga
34
สามสิบสี่
tiga puluh empat
35
สามสิบห้า
tiga puluh lima
36
สามสิบหก
tiga puluh enam
37
สามสิบเจ็ด
tiga puluh tujuh
38
สามสิบแปด
tiga puluh lapan
39
สามสิบเก้า
tiga puluh sembilan
40
สี่สิบ
empat puluh
41
สี่สิบเอ็ด
empat puluh satu
42
สี่สิบสอง
empat puluh dua
43
สี่สิบสาม
empat puluh tiga
44
สี่สิบสี่
empat puluh empat
45
สี่สิบห้า
empat puluh lima
46
สี่สิบหก
empat puluh enam
47
สี่สิบเจ็ด
empat puluh tuju
48
สี่สิบแปด
empat puluh lapan
49
สี่สิบเก้า
empat puluh sembilan
50
ห้าสิบ
lima puluh
51
ห้าสิบเอ็ด
lima puluh satu
52
ห้าสิบสอง
lima puluh dua
53
ห้าสิบสาม
lima puluh tiga
54
ห้าสิบสี่
lima puluh empat
55
ห้าสิบห้า
lima puluh lima
56
ห้าสิบหก
lima puluh enam
57
ห้าสิบเจ็ด
lima puluh tujuh
58
ห้าสิบแปด
lima puluh lapan
59
ห้าสิบเก้า
lima pulu sembilan
60
หกสิบ
enam puluh
61
หกสิบเอ็ด
enam puluh satu
62
หกสิบสอง
enam puluh dua
63
หกสิบสาม
enam puluh tiga
64
หกสิบสี่
enam puluh empat
65
หกสิบห้า
enam puluh lima
66
หกสิบหก
enam puluh enam
67
หกสิบเจ็ด
enam puluh tujuh
68
หกสิบแปด
enam puluh lapan
69
หกสิบเก้า
enam puluh sembilan
70
เจ็ดสิบ
tujuh puluh
71
เจ็ดสิบเอ็ด
tujuh puluh satu
72
เจ็ดสิบสอง
tujuh puluh dua
73
เจ็ดสิบสาม
tujuh puluh tiga
74
เจ็ดสิบสี่
tujuh puluh empat
75
เจ็ดสิบห้า
tujuh puluh lima
76
เจ็ดสิบหก
tujuh puluh enam
77
เจ็ดสิบเจ็ด
tujuh puluh tujuh
78
เจ็ดสิบแปด
tujuh puluh lapan
79
เจ็ดสิบเก้า
tujuh pulu sembilan
80
แปดสิบ
lapan puluh
81
แปดสิบเอ็ด
lapan puluh satu
82
แปดสิบสอง
lapan puluh dua
83
แปดสิบสาม
lapan puluh tiga
84
แปดสิบสี่
lapan puluh empat
85
แปดสิบห้า
lapan puluh lima
86
แปดสิบหก
lapan puluh enam
87
แปดสิบเจ็ด
lapan puluh tujuh
88
แปดสิบแปด
lapan puluh lapan
89
แปดสิบเก้า
lapan puluh sembilan
90
เก้าสิบ
sembilan puluh
91
เก้าสิบเอ็ด
sembilan puluh satu
92
เก้าสิบสอง
sembilan puluh dua
93
เก้าสิบสาม
sembilan puluh tiga
94
เก้าสิบสี่
sembilan puluh empat
95
เก้าสิบห้า
sembilan puluh lima
96
เก้าสิบหก
sembilan puluh enam
97
เก้าสิบเจ็ด
sembilan puluh tujuh
98
เก้าสิบแปด
sembilan puluh lapan
99
เก้าสิบเก้า
sembilan puluh sembilan
100
หนึ่งร้อย
satu ratus