Nombor dalam bahasa Turki

Nombor dalam bahasa Turki

Ejaan dan sebutan nombor dalam Turki

Nombor dalam bahasa Turki

Nombor dalam bahasa Turki, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Turki nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Turki angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam bahasa Turki dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Turki. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam bahasa Turki diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Sıfır
sifar
1
Bir
satu
2
Iki
dua
3
Üç
tiga
4
Dört
empat
5
Beş
lima
6
Altı
enam
7
Yedi
tujuh
8
Sekiz
lapan
9
Dokuz
sembilan
10
On
sepuluh
11
On bir
sebelas
12
On iki
dua belas
13
On üç
tiga belas
14
On dört
empat belas
15
On beş
lima belas
16
On altı
enam belas
17
On yedi
tujuh belas
18
On sekiz
lapan belas
19
On dokuz
sembilan belas
20
Yirmi
dua puluh
21
Yirmi bir
dua puluh satu
22
Yirmi iki
dua puluh dua
23
Yirmi üç
dua puluh tiga
24
Yirmi dört
dua puluh empat
25
Yirmi beş
dua puluh lima
26
Yirmi altı
dua puluh enam
27
Yirmi yedi
dua puluh tujuh
28
Yirmi sekiz
dua puluh lapan
29
Yirmi dokuz
dua puluh sembilan
30
Otuz
tiga puluh
31
Otuz bir
tiga puluh satu
32
Otuz iki
tiga puluh dua
33
Otuz üç
tiga puluh tiga
34
Otuz dört
tiga puluh empat
35
Otuz beş
tiga puluh lima
36
Otuz altı
tiga puluh enam
37
Otuz yedi
tiga puluh tujuh
38
Otuz sekiz
tiga puluh lapan
39
Otuz dokuz
tiga puluh sembilan
40
Kırk
empat puluh
41
Kırk bir
empat puluh satu
42
Kırk iki
empat puluh dua
43
Kırk üç
empat puluh tiga
44
Kırk dört
empat puluh empat
45
Kırk beş
empat puluh lima
46
Kırk altı
empat puluh enam
47
Kırk yedi
empat puluh tuju
48
Kırk sekiz
empat puluh lapan
49
Kırk dokuz
empat puluh sembilan
50
Elli
lima puluh
51
Elli bir
lima puluh satu
52
Elli iki
lima puluh dua
53
Elli üç
lima puluh tiga
54
Elli dört
lima puluh empat
55
Elli beş
lima puluh lima
56
Elli altı
lima puluh enam
57
Elli yedi
lima puluh tujuh
58
Elli sekiz
lima puluh lapan
59
Elli dokuz
lima pulu sembilan
60
Altmış
enam puluh
61
Altmış bir
enam puluh satu
62
Altmış iki
enam puluh dua
63
Altmış üç
enam puluh tiga
64
Altmış dört
enam puluh empat
65
Altmış beş
enam puluh lima
66
Altmış altı
enam puluh enam
67
Altmış yedi
enam puluh tujuh
68
Altmış sekiz
enam puluh lapan
69
Altmış dokuz
enam puluh sembilan
70
Yetmiş
tujuh puluh
71
Yetmiş bir
tujuh puluh satu
72
Yetmiş iki
tujuh puluh dua
73
Yetmiş üç
tujuh puluh tiga
74
Yetmiş dört
tujuh puluh empat
75
Yetmiş beş
tujuh puluh lima
76
Yetmiş altı
tujuh puluh enam
77
Yetmiş yedi
tujuh puluh tujuh
78
Yetmiş sekiz
tujuh puluh lapan
79
Yetmiş dokuz
tujuh pulu sembilan
80
Seksen
lapan puluh
81
Seksen bir
lapan puluh satu
82
Seksen iki
lapan puluh dua
83
Seksen üç
lapan puluh tiga
84
Seksen dört
lapan puluh empat
85
Seksen beş
lapan puluh lima
86
Seksen altı
lapan puluh enam
87
Seksen yedi
lapan puluh tujuh
88
Seksen sekiz
lapan puluh lapan
89
Seksen dokuz
lapan puluh sembilan
90
Doksan
sembilan puluh
91
Doksan bir
sembilan puluh satu
92
Doksan iki
sembilan puluh dua
93
Doksan üç
sembilan puluh tiga
94
Doksan dört
sembilan puluh empat
95
Doksan beş
sembilan puluh lima
96
Doksan altı
sembilan puluh enam
97
Doksan yedi
sembilan puluh tujuh
98
Doksan sekiz
sembilan puluh lapan
99
Doksan dokuz
sembilan puluh sembilan
100
Yüz
satu ratus