Nombor dalam bahasa Slovak

Nombor dalam bahasa Slovak

Ejaan dan sebutan nombor dalam Slovak

Nombor dalam bahasa Slovak

Nombor dalam bahasa Slovak, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Slovak nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Slovak angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam bahasa Slovak dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Slovak. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam bahasa Slovak diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Nula
sifar
1
Jeden
satu
2
Dva
dua
3
Tri
tiga
4
Štyri
empat
5
Päť
lima
6
Šesť
enam
7
Sedem
tujuh
8
Osem
lapan
9
Deväť
sembilan
10
Desať
sepuluh
11
Jedenásť
sebelas
12
Dvanásť
dua belas
13
Trinásť
tiga belas
14
Štrnásť
empat belas
15
Pätnásť
lima belas
16
Šestnásť
enam belas
17
Sedemnásť
tujuh belas
18
Osemnásť
lapan belas
19
Devätnásť
sembilan belas
20
Dvadsať
dua puluh
21
Dvadsaťjeden
dua puluh satu
22
Dvadsaťdva
dua puluh dua
23
Dvadsaťtri
dua puluh tiga
24
Dvadsaťštyri
dua puluh empat
25
Dvadsaťpäť
dua puluh lima
26
Dvadsaťšesť
dua puluh enam
27
Dvadsaťsedem
dua puluh tujuh
28
Dvadsaťosem
dua puluh lapan
29
Dvadsaťdeväť
dua puluh sembilan
30
Tridsať
tiga puluh
31
Tridsaťjeden
tiga puluh satu
32
Tridsaťdva
tiga puluh dua
33
Tridsaťtri
tiga puluh tiga
34
Tridsaťštyri
tiga puluh empat
35
Tridsaťpäť
tiga puluh lima
36
Tridsaťšesť
tiga puluh enam
37
Tridsaťsedem
tiga puluh tujuh
38
Tridsaťosem
tiga puluh lapan
39
Tridsaťdeväť
tiga puluh sembilan
40
Štyridsať
empat puluh
41
Štyridsaťjeden
empat puluh satu
42
Štyridsaťdva
empat puluh dua
43
Štyridsaťdva
empat puluh tiga
44
Štyridsaťštyri
empat puluh empat
45
Štyridsaťpäť
empat puluh lima
46
Štyridsaťšesť
empat puluh enam
47
Štyridsaťsedem
empat puluh tuju
48
Štyridsaťosem
empat puluh lapan
49
Štyridsaťdeväť
empat puluh sembilan
50
Päťdesiat
lima puluh
51
Päťdesiatjeden
lima puluh satu
52
Päťdesiatdva
lima puluh dua
53
Päťdesiattri
lima puluh tiga
54
Päťdesiatštyri
lima puluh empat
55
Päťdesiatpäť
lima puluh lima
56
Päťdesiatšesť
lima puluh enam
57
Päťdesiatsedem
lima puluh tujuh
58
Päťdesiatosem
lima puluh lapan
59
Päťdesiatdeväť
lima pulu sembilan
60
Šesťdesiat
enam puluh
61
Šesťdesiatjeden
enam puluh satu
62
Šesťdesiatdva
enam puluh dua
63
Šesťdesiattri
enam puluh tiga
64
Šesťdesiatštyri
enam puluh empat
65
Šesťdesiatpäť
enam puluh lima
66
Šesťdesiatšesť
enam puluh enam
67
Šesťdesiatsedem
enam puluh tujuh
68
Šesťdesiatosem
enam puluh lapan
69
Šesťdesiatdeväť
enam puluh sembilan
70
Sedemdesiat
tujuh puluh
71
Sedemdesiatjeden
tujuh puluh satu
72
Sedemdesiatdva
tujuh puluh dua
73
Sedemdesiattri
tujuh puluh tiga
74
Sedemdesiatštyri
tujuh puluh empat
75
Sedemdesiatpäť
tujuh puluh lima
76
Sedemdesiatšesť
tujuh puluh enam
77
Sedemdesiatsedem
tujuh puluh tujuh
78
Sedemdesiatosem
tujuh puluh lapan
79
Sedemdesiatdeväť
tujuh pulu sembilan
80
Osemdesiat
lapan puluh
81
Osemdesiatjeden
lapan puluh satu
82
Osemdesiatdva
lapan puluh dua
83
Osemdesiattri
lapan puluh tiga
84
Osemdesiatštyri
lapan puluh empat
85
Osemdesiatpäť
lapan puluh lima
86
Osemdesiatšesť
lapan puluh enam
87
Osemdesiatsedem
lapan puluh tujuh
88
Osemdesiatosem
lapan puluh lapan
89
Osemdesiatdeväť
lapan puluh sembilan
90
Deväťdesiat
sembilan puluh
91
Deväťdesiatjeden
sembilan puluh satu
92
Deväťdesiatdva
sembilan puluh dua
93
Deväťdesiattri
sembilan puluh tiga
94
Deväťdesiatštyri
sembilan puluh empat
95
Deväťdesiatpäť
sembilan puluh lima
96
Deväťdesiatšesť
sembilan puluh enam
97
Deväťdesiatsedem
sembilan puluh tujuh
98
Deväťdesiatosem
sembilan puluh lapan
99
Deväťdesiatdeväť
sembilan puluh sembilan
100
Sto
satu ratus