Nombor dalam Bahasa Finland

Nombor dalam Bahasa Finland

Ejaan dan sebutan nombor dalam Finland

Nombor dalam Bahasa Finland

Nombor dalam Bahasa Finland, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Finland nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Finland angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam Bahasa Finland dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Finland. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam Bahasa Finland diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Nolla
sifar
1
yksi
satu
2
kaksi
dua
3
kolme
tiga
4
neljä
empat
5
viisi
lima
6
kuusi
enam
7
seitsemän
tujuh
8
kahdeksan
lapan
9
yhdeksän
sembilan
10
kymmenen
sepuluh
11
yksitoista
sebelas
12
kaksitoista
dua belas
13
kolmetoista
tiga belas
14
neljätoista
empat belas
15
viisitoista
lima belas
16
kuusitoista
enam belas
17
seitsemäntoista
tujuh belas
18
kahdeksantoista
lapan belas
19
yhdeksäntoista
sembilan belas
20
kaksikymmentä
dua puluh
21
kaksikymmentäyksi
dua puluh satu
22
kaksikymmentäkaksi
dua puluh dua
23
kaksikymmentäkolme
dua puluh tiga
24
kaksikymmentäneljä
dua puluh empat
25
kaksikymmentäviisi
dua puluh lima
26
kaksikymmentäkuusi
dua puluh enam
27
kaksikymmentäseitsemän
dua puluh tujuh
28
kaksikymmentäkahdeksan
dua puluh lapan
29
kaksikymmentäyhdeksän
dua puluh sembilan
30
kolmekymmentä
tiga puluh
31
kolmekymmentäyksi
tiga puluh satu
32
kolmekymmentäkaksi
tiga puluh dua
33
kolmekymmentäkolme
tiga puluh tiga
34
kolmekymmentäneljä
tiga puluh empat
35
kolmekymmentäviisi
tiga puluh lima
36
kolmekymmentäkuusi
tiga puluh enam
37
kolmekymmentäseitsemän
tiga puluh tujuh
38
kolmekymmentäkahdeksan
tiga puluh lapan
39
kolmekymmentäyhdeksän
tiga puluh sembilan
40
neljäkymmentä
empat puluh
41
neljäkymmentäyksi
empat puluh satu
42
neljäkymmentäkaksi
empat puluh dua
43
neljäkymmentäkolme
empat puluh tiga
44
neljäkymmentäneljä
empat puluh empat
45
neljäkymmentäviisi
empat puluh lima
46
neljäkymmentäkuusi
empat puluh enam
47
neljäkymmentäseitsemän
empat puluh tuju
48
neljäkymmentäkahdeksan
empat puluh lapan
49
neljäkymmentäyhdeksän
empat puluh sembilan
50
viisikymmentä
lima puluh
51
viisikymmentäyksi
lima puluh satu
52
viisikymmentäkaksi
lima puluh dua
53
viisikymmentäkolme
lima puluh tiga
54
viisikymmentäneljä
lima puluh empat
55
viisikymmentäviisi
lima puluh lima
56
viisikymmentäkuusi
lima puluh enam
57
viisikymmentäseitsemän
lima puluh tujuh
58
viisikymmentäkahdeksan
lima puluh lapan
59
viisikymmentäyhdeksän
lima pulu sembilan
60
kuusikymmentä
enam puluh
61
kuusikymmentäyksi
enam puluh satu
62
kuusikymmentäkaksi
enam puluh dua
63
kuusikymmentäkolme
enam puluh tiga
64
kuusikymmentäneljä
enam puluh empat
65
kuusikymmentäviisi
enam puluh lima
66
kuusikymmentäkuusi
enam puluh enam
67
kuusikymmentäseitsemän
enam puluh tujuh
68
kuusikymmentäkahdeksan
enam puluh lapan
69
kuusikymmentäyhdeksän
enam puluh sembilan
70
seitsemänkymmentä
tujuh puluh
71
seitsemänkymmentäyksi
tujuh puluh satu
72
seitsemänkymmentäkaksi
tujuh puluh dua
73
seitsemänkymmentäkolme
tujuh puluh tiga
74
seitsemänkymmentäneljä
tujuh puluh empat
75
seitsemänkymmentäviisi
tujuh puluh lima
76
seitsemänkymmentäkuusi
tujuh puluh enam
77
seitsemänkymmentäseitsemän
tujuh puluh tujuh
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
tujuh puluh lapan
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
tujuh pulu sembilan
80
kahdeksankymmentä
lapan puluh
81
kahdeksankymmentäyksi
lapan puluh satu
82
kahdeksankymmentäkaksi
lapan puluh dua
83
kahdeksankymmentäkolme
lapan puluh tiga
84
kahdeksankymmentäneljä
lapan puluh empat
85
kahdeksankymmentäviisi
lapan puluh lima
86
kahdeksankymmentäkuusi
lapan puluh enam
87
kahdeksankymmentäseitsemän
lapan puluh tujuh
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
lapan puluh lapan
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
lapan puluh sembilan
90
yhdeksänkymmentä
sembilan puluh
91
yhdeksänkymmentäyksi
sembilan puluh satu
92
yhdeksänkymmentäkaksi
sembilan puluh dua
93
yhdeksänkymmentäkolme
sembilan puluh tiga
94
yhdeksänkymmentäneljä
sembilan puluh empat
95
yhdeksänkymmentäviisi
sembilan puluh lima
96
yhdeksänkymmentäkuusi
sembilan puluh enam
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
sembilan puluh tujuh
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
sembilan puluh lapan
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
sembilan puluh sembilan
100
sata
satu ratus