Nombor dalam bahasa Slovenia

Nombor dalam bahasa Slovenia

Ejaan dan sebutan nombor dalam Slovenia

Nombor dalam bahasa Slovenia, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Slovenia nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Slovenia angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam bahasa Slovenia dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Slovenia. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam bahasa Slovenia diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Nič
sifar
1
Ena
satu
2
Dve
dua
3
Tri
tiga
4
štiri
empat
5
Pet
lima
6
šest
enam
7
Sedem
tujuh
8
Osem
lapan
9
Devet
sembilan
10
Deset
sepuluh
11
Enajst
sebelas
12
Dvanajst
dua belas
13
Trinajst
tiga belas
14
štirinajst
empat belas
15
Petnajst
lima belas
16
šestnajst
enam belas
17
Sedemnajst
tujuh belas
18
Osemnajst
lapan belas
19
Devetnajst
sembilan belas
20
Dvajset
dua puluh
21
Enaindvajset
dua puluh satu
22
Dvaindvajset
dua puluh dua
23
Triindvajset
dua puluh tiga
24
štiriindvajset
dua puluh empat
25
Petindvajset
dua puluh lima
26
šestindvajset
dua puluh enam
27
Sedemindvajset
dua puluh tujuh
28
Osemindvajset
dua puluh lapan
29
Devetindvajset
dua puluh sembilan
30
Trideset
tiga puluh
31
Enaintrideset
tiga puluh satu
32
Dváintrídeset
tiga puluh dua
33
Tríintrídeset
tiga puluh tiga
34
štíriintrídeset
tiga puluh empat
35
Pétintrídeset
tiga puluh lima
36
šéstintrídeset
tiga puluh enam
37
Sédemintrídeset
tiga puluh tujuh
38
ósemintrídeset
tiga puluh lapan
39
Devétintrídeset
tiga puluh sembilan
40
štirideset
empat puluh
41
ênainštírideset
empat puluh satu
42
dváinštírideset
empat puluh dua
43
Tríinštírideset
empat puluh tiga
44
štíriinštírideset
empat puluh empat
45
Pétinštírideset
empat puluh lima
46
šéstinštírideset
empat puluh enam
47
Sédeminštírideset
empat puluh tuju
48
óseminštírideset
empat puluh lapan
49
Devétinštírideset
empat puluh sembilan
50
Pétdeset
lima puluh
51
ênainpétdeset
lima puluh satu
52
Dváinpétdeset
lima puluh dua
53
Tríinpétdeset
lima puluh tiga
54
štíriinpétdeset
lima puluh empat
55
Pétinpétdeset
lima puluh lima
56
šéstinpétdeset
lima puluh enam
57
sédeminpétdeset
lima puluh tujuh
58
óseminpétdeset
lima puluh lapan
59
devétinpétdeset
lima pulu sembilan
60
šéstdeset
enam puluh
61
ênainšéstdeset
enam puluh satu
62
dváinšéstdeset
enam puluh dua
63
tríinšéstdeset
enam puluh tiga
64
štíriinšéstdeset
enam puluh empat
65
pétinšéstdeset
enam puluh lima
66
šéstinšéstdeset
enam puluh enam
67
sédeminšéstdeset
enam puluh tujuh
68
óseminšéstdeset
enam puluh lapan
69
devétinšéstdeset
enam puluh sembilan
70
Sédemdeset
tujuh puluh
71
ênainsédemdeset
tujuh puluh satu
72
dváinsédemdeset
tujuh puluh dua
73
tríinsédemdeset
tujuh puluh tiga
74
štíriinsédemdeset
tujuh puluh empat
75
pétinsédemdeset
tujuh puluh lima
76
šéstinsédemdeset
tujuh puluh enam
77
sédeminsédemdeset
tujuh puluh tujuh
78
óseminsédemdeset
tujuh puluh lapan
79
devétinsédemdeset
tujuh pulu sembilan
80
ósemdeset
lapan puluh
81
ênainósemdeset
lapan puluh satu
82
dváinósemdeset
lapan puluh dua
83
tríinósemdeset
lapan puluh tiga
84
štíriinósemdeset
lapan puluh empat
85
pétinósemdeset
lapan puluh lima
86
šéstinósemdeset
lapan puluh enam
87
sédeminósemdeset
lapan puluh tujuh
88
óseminósemdeset
lapan puluh lapan
89
devétinósemdeset
lapan puluh sembilan
90
devétdeset
sembilan puluh
91
ênaindevétdeset
sembilan puluh satu
92
dváindevétdeset
sembilan puluh dua
93
tríindevétdeset
sembilan puluh tiga
94
štíriindevétdeset
sembilan puluh empat
95
pétindevétdeset
sembilan puluh lima
96
šéstindevétdeset
sembilan puluh enam
97
sédemindevétdeset
sembilan puluh tujuh
98
ósemindevétdeset
sembilan puluh lapan
99
devétindevétdeset
sembilan puluh sembilan
100
Stó
satu ratus