Nombor dalam Bahasa Perancis

Nombor dalam Bahasa Perancis

Ejaan dan sebutan nombor dalam Perancis

Nombor dalam Bahasa Perancis

Nombor dalam Bahasa Perancis, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Perancis nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Perancis angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam Bahasa Perancis dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Perancis. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam Bahasa Perancis diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Zéro
sifar
1
un
satu
2
deux
dua
3
trois
tiga
4
quatre
empat
5
cinq
lima
6
six
enam
7
sept
tujuh
8
huit
lapan
9
neuf
sembilan
10
dix
sepuluh
11
onze
sebelas
12
douze
dua belas
13
treize
tiga belas
14
quatorze
empat belas
15
quinze
lima belas
16
seize
enam belas
17
dix-sept
tujuh belas
18
dix-huit
lapan belas
19
dix-neuf
sembilan belas
20
vingt
dua puluh
21
vingt et un
dua puluh satu
22
vingt-deux
dua puluh dua
23
vingt-trois
dua puluh tiga
24
vingt-quatre
dua puluh empat
25
vingt-cinq
dua puluh lima
26
vingt-six
dua puluh enam
27
vingt-sept
dua puluh tujuh
28
vingt-huit
dua puluh lapan
29
vingt-neuf
dua puluh sembilan
30
trente
tiga puluh
31
trente et un
tiga puluh satu
32
trente-deux
tiga puluh dua
33
trente-trois
tiga puluh tiga
34
trente-quatre
tiga puluh empat
35
trente-cinq
tiga puluh lima
36
trente-six
tiga puluh enam
37
trente-sept
tiga puluh tujuh
38
trente-huit
tiga puluh lapan
39
trente-neuf
tiga puluh sembilan
40
quarante
empat puluh
41
quarante et un
empat puluh satu
42
quarante-deux
empat puluh dua
43
quarante-trois
empat puluh tiga
44
quarante-quatre
empat puluh empat
45
quarante-cinq
empat puluh lima
46
quarante-six
empat puluh enam
47
quarante-sept
empat puluh tuju
48
quarante-huit
empat puluh lapan
49
quarante-neuf
empat puluh sembilan
50
cinquante
lima puluh
51
cinquante et un
lima puluh satu
52
cinquante-deux
lima puluh dua
53
cinquante-trois
lima puluh tiga
54
cinquante-quatre
lima puluh empat
55
cinquante-cinq
lima puluh lima
56
cinquante-six
lima puluh enam
57
cinquante-sept
lima puluh tujuh
58
cinquante-huit
lima puluh lapan
59
cinquante-neuf
lima pulu sembilan
60
soixante
enam puluh
61
soixante et un
enam puluh satu
62
soixante-deux
enam puluh dua
63
soixante-trois
enam puluh tiga
64
soixante-quatre
enam puluh empat
65
soixante-cinq
enam puluh lima
66
soixante-six
enam puluh enam
67
soixante-sept
enam puluh tujuh
68
soixante-huit
enam puluh lapan
69
soixante-neuf
enam puluh sembilan
70
soixante-dix
tujuh puluh
71
soixante et onze
tujuh puluh satu
72
soixante-douze
tujuh puluh dua
73
soixante-treize
tujuh puluh tiga
74
soixante-quatorze
tujuh puluh empat
75
soixante-quinze
tujuh puluh lima
76
soixante-seize
tujuh puluh enam
77
soixante-dix-sept
tujuh puluh tujuh
78
soixante-dix-huit
tujuh puluh lapan
79
soixante-dix-neuf
tujuh pulu sembilan
80
quatre-vingt
lapan puluh
81
quatre-vingt-un
lapan puluh satu
82
quatre-vingt-deux
lapan puluh dua
83
quatre-vingt-trois
lapan puluh tiga
84
quatre-vingt-quatre
lapan puluh empat
85
quatre-vingt-cinq
lapan puluh lima
86
quatre-vingt-six
lapan puluh enam
87
quatre-vingt-sept
lapan puluh tujuh
88
quatre-vingt-huit
lapan puluh lapan
89
quatre-vingt-neuf
lapan puluh sembilan
90
quatre-vingt-dix
sembilan puluh
91
quatre-vingt-onze
sembilan puluh satu
92
quatre-vingt-douze
sembilan puluh dua
93
quatre-vingt-treize
sembilan puluh tiga
94
quatre-vingt-quatorze
sembilan puluh empat
95
quatre-vingt-quinze
sembilan puluh lima
96
quatre-vingt-seize
sembilan puluh enam
97
quatre-vingt-dix-sept
sembilan puluh tujuh
98
quatre-vingt-dix-huit
sembilan puluh lapan
99
quatre-vingt-dix-neuf
sembilan puluh sembilan
100
cent
satu ratus