Nombor dalam bahasa Azeri

Nombor dalam bahasa Azeri

Ejaan dan sebutan nombor dalam Azerbaijan

Nombor dalam bahasa Azeri, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Azerbaijan nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Azerbaijan angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam bahasa Azeri dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Azerbaijan. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam bahasa Azeri diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Sıfır
sifar
1
Bir
satu
2
Iki
dua
3
Üç
tiga
4
Dörd
empat
5
Beş
lima
6
Altı
enam
7
Yeddi
tujuh
8
Səkkiz
lapan
9
Doqquz
sembilan
10
On
sepuluh
11
On bir
sebelas
12
On iki
dua belas
13
On üç
tiga belas
14
On dörd
empat belas
15
On beş
lima belas
16
On altı
enam belas
17
On yeddi
tujuh belas
18
On səkkiz
lapan belas
19
On doqquz
sembilan belas
20
Iyirmi
dua puluh
21
Iyirmi bir
dua puluh satu
22
İyirmi iki
dua puluh dua
23
Iyirmi üç
dua puluh tiga
24
Iyirmi dörd
dua puluh empat
25
Iyirmi beş
dua puluh lima
26
Iyirmi altı
dua puluh enam
27
Iyirmi yeddi
dua puluh tujuh
28
Iyirmi səkkiz
dua puluh lapan
29
Iyirmi doqquz
dua puluh sembilan
30
Otuz
tiga puluh
31
Otuz bir
tiga puluh satu
32
Otuz iki
tiga puluh dua
33
Otuz üç
tiga puluh tiga
34
Otuz dörd
tiga puluh empat
35
Otuz beş
tiga puluh lima
36
Otuz altı
tiga puluh enam
37
Otuz yeddi
tiga puluh tujuh
38
Otuz səkkiz
tiga puluh lapan
39
Otuz doqquz
tiga puluh sembilan
40
Qırx
empat puluh
41
Qırx bir
empat puluh satu
42
Qırx iki
empat puluh dua
43
Qırx üç
empat puluh tiga
44
Qırx dörd
empat puluh empat
45
Qırx beş
empat puluh lima
46
Qırx altı
empat puluh enam
47
Qırx yeddi
empat puluh tuju
48
Qırx səkkiz
empat puluh lapan
49
Qırx doqquz
empat puluh sembilan
50
Əlli
lima puluh
51
Əlli bir
lima puluh satu
52
Əlli iki
lima puluh dua
53
Əlli üç
lima puluh tiga
54
Əlli dörd
lima puluh empat
55
Əlli beş
lima puluh lima
56
Əlli altı
lima puluh enam
57
Əlli yeddi
lima puluh tujuh
58
Əlli səkkiz
lima puluh lapan
59
Əlli doqquz
lima pulu sembilan
60
Altmış
enam puluh
61
Altmış bir
enam puluh satu
62
Altmış iki
enam puluh dua
63
Altmış üç
enam puluh tiga
64
Altmış dörd
enam puluh empat
65
Altmış beş
enam puluh lima
66
Altmış altı
enam puluh enam
67
Altmış yeddi
enam puluh tujuh
68
Altmış səkkiz
enam puluh lapan
69
Altmış doqquz
enam puluh sembilan
70
Yetmiş
tujuh puluh
71
Yetmiş bir
tujuh puluh satu
72
Yetmiş iki
tujuh puluh dua
73
Yetmiş üç
tujuh puluh tiga
74
Yetmiş dörd
tujuh puluh empat
75
Yetmiş beş
tujuh puluh lima
76
Yetmiş altı
tujuh puluh enam
77
Yetmiş yeddi
tujuh puluh tujuh
78
Yetmiş səkkiz
tujuh puluh lapan
79
Yetmiş doqquz
tujuh pulu sembilan
80
Səksən
lapan puluh
81
Səksən bir
lapan puluh satu
82
Səksən iki
lapan puluh dua
83
Səksən üç
lapan puluh tiga
84
Səksən dörd
lapan puluh empat
85
Səksən beş
lapan puluh lima
86
Səksən altı
lapan puluh enam
87
Səksən yeddi
lapan puluh tujuh
88
Səksən səkkiz
lapan puluh lapan
89
Səksən doqquz
lapan puluh sembilan
90
Doxsan
sembilan puluh
91
Doxsan bir
sembilan puluh satu
92
Doxsan iki
sembilan puluh dua
93
Doxsan üç
sembilan puluh tiga
94
Doxsan dörd
sembilan puluh empat
95
Doxsan beş
sembilan puluh lima
96
Doxsan altı
sembilan puluh enam
97
Doxsan yeddi
sembilan puluh tujuh
98
Doxsan səkkiz
sembilan puluh lapan
99
Doxsan doqquz
sembilan puluh sembilan
100
Yüz
satu ratus