Nombor dalam bahasa Armenia

Nombor dalam bahasa Armenia

Ejaan dan sebutan nombor dalam Armenia

Nombor dalam bahasa Armenia, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Armenia nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Armenia angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam bahasa Armenia dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Armenia. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam bahasa Armenia diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
զէրօ
sifar
1
մեկ
satu
2
երկու
dua
3
երեք
tiga
4
չորս
empat
5
հինգ
lima
6
վեց
enam
7
յոթ
tujuh
8
ութ
lapan
9
ինը
sembilan
10
տաս
sepuluh
11
տասնմեկ
sebelas
12
տասներկու
dua belas
13
տասներեք
tiga belas
14
տասնչորս
empat belas
15
տասնհինգ
lima belas
16
տասնվեց
enam belas
17
տասնյոթ
tujuh belas
18
տասնութ
lapan belas
19
տասնինը
sembilan belas
20
քսան
dua puluh
21
քսանմեկ
dua puluh satu
22
քսաներկու
dua puluh dua
23
քսաներեք
dua puluh tiga
24
քսանչորս
dua puluh empat
25
քսանհինգ
dua puluh lima
26
քսանվեց
dua puluh enam
27
քսանյոթ
dua puluh tujuh
28
քսանութ
dua puluh lapan
29
քսանինը
dua puluh sembilan
30
երեսուն
tiga puluh
31
երեսունմեկ
tiga puluh satu
32
երեսուներեք
tiga puluh dua
33
երեսուներեք
tiga puluh tiga
34
երեսունչորս
tiga puluh empat
35
երեսունհինգ
tiga puluh lima
36
երեսունվեց
tiga puluh enam
37
երեսունյոթ
tiga puluh tujuh
38
երեսունութ
tiga puluh lapan
39
երեսունինը
tiga puluh sembilan
40
քառասուն
empat puluh
41
քառասունմեկ
empat puluh satu
42
քառասուներկու
empat puluh dua
43
քառասուներեք
empat puluh tiga
44
քառասունչորս
empat puluh empat
45
քառասունհինգ
empat puluh lima
46
քառասունվեց
empat puluh enam
47
քառասունյոթ
empat puluh tuju
48
քառասունութ
empat puluh lapan
49
քառասունինը
empat puluh sembilan
50
հիսուն
lima puluh
51
հիսունմեկ
lima puluh satu
52
հիսուներկու
lima puluh dua
53
հիսուներեք
lima puluh tiga
54
հիսունչորս
lima puluh empat
55
հիսունհինգ
lima puluh lima
56
հիսունվեց
lima puluh enam
57
հիսունյոթ
lima puluh tujuh
58
հիսունութ
lima puluh lapan
59
հիսունինը
lima pulu sembilan
60
վաթսուն
enam puluh
61
վաթսունմեկ
enam puluh satu
62
Վաթսուն
enam puluh dua
63
վաթսուներեք
enam puluh tiga
64
վաթսունչորս
enam puluh empat
65
վաթսունհինգ
enam puluh lima
66
վաթսունվեց
enam puluh enam
67
վաթսունյոթ
enam puluh tujuh
68
վաթսունութ
enam puluh lapan
69
վաթսունինը
enam puluh sembilan
70
յոթանասուն
tujuh puluh
71
յոթանասունմեկ
tujuh puluh satu
72
յոթանասուներկու
tujuh puluh dua
73
յոթանասուներեք
tujuh puluh tiga
74
յոթանասունչորս
tujuh puluh empat
75
յոթանասունհինգ
tujuh puluh lima
76
յոթանասունվեց
tujuh puluh enam
77
յոթանասունյոթ
tujuh puluh tujuh
78
յոթանասունութ
tujuh puluh lapan
79
յոթանասունինը
tujuh pulu sembilan
80
ութանասուն
lapan puluh
81
ութանասունմեկ
lapan puluh satu
82
ութանասուներկու
lapan puluh dua
83
ութանասուներեք
lapan puluh tiga
84
ութանասունչորս
lapan puluh empat
85
ութանասունհինգ
lapan puluh lima
86
ութանասունվեց
lapan puluh enam
87
ութանասունյոթ
lapan puluh tujuh
88
ութանասունութ
lapan puluh lapan
89
ութանասունինը
lapan puluh sembilan
90
իննսուն
sembilan puluh
91
իննսունմեկ
sembilan puluh satu
92
իննսուներկու
sembilan puluh dua
93
իննսուներեք
sembilan puluh tiga
94
իննսունչորս
sembilan puluh empat
95
իննսունհինգ
sembilan puluh lima
96
իննսունվեց
sembilan puluh enam
97
իննսունյոթ
sembilan puluh tujuh
98
իննսունութ
sembilan puluh lapan
99
իննսունինը
sembilan puluh sembilan
100
հարյուր
satu ratus