Nombor dalam Bahasa Jerman

Nombor dalam Bahasa Jerman

Ejaan dan sebutan nombor dalam Jerman

Nombor dalam Bahasa Jerman

Nombor dalam Bahasa Jerman, menempati sebahagian besar kehidupan seharian kita. Walaupun bercakap dengan orang lain; Kita perlu menggunakannya dalam banyak bidang seperti nombor telefon, jumlah wang, tarikh, dan lain-lain. Penting untuk mempunyai aksen yang tepat selain mengetahui nombornya. Itulah sebabnya kita perlu belajar nombor dengan aksen yang betul.

Untuk mempelajari Jerman nombor dengan cara terpantas, anda harus berlatih dengan membaca dan mendengar nombor yang kami tawarkan satu persatu. Anda juga dapat mengikuti dan mendengar isi kandungan video yang telah kami siapkan sehingga anda dapat mengetahui nombornya dengan mudah. Hasil daripada mendengar secara berterusan, anda akan belajar Jerman angka dalam masa yang sangat singkat!

Nombor dalam Bahasa Jerman dan sebutannya dianggap sebagai salah satu masalah terpenting yang mesti dipelajari pada awalnya untuk latihan bahasa Jerman. Atas sebab ini, anda harus belajar dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan bahasa dengan betul.

Di bawah Nombor dalam Bahasa Jerman diberikan dari 1 hingga 100 untuk anda. Dengan mengikuti nombor secara berkala setiap hari, anda dapat memperkuat pendidikan bahasa anda dengan mudah berkat video yang kami sediakan untuk anda.

0
Null
sifar
1
Eins
satu
2
Zwei
dua
3
Drei
tiga
4
Vier
empat
5
Fünf
lima
6
Sechs
enam
7
Sieben
tujuh
8
Acht
lapan
9
Neun
sembilan
10
Zehn
sepuluh
11
Elf
sebelas
12
Zwölf
dua belas
13
Dreizehn
tiga belas
14
Vierzehn
empat belas
15
Fünfzehn
lima belas
16
Sechzehn
enam belas
17
Siebzehn
tujuh belas
18
Achtzehn
lapan belas
19
Neunzehn
sembilan belas
20
Zwanzig
dua puluh
21
Einundzwanzig
dua puluh satu
22
Zweiundzwanzig
dua puluh dua
23
Dreiundzwanzig
dua puluh tiga
24
Vierundzwanzig
dua puluh empat
25
Fϋnfundzwanzig
dua puluh lima
26
Sechsundzwanzig
dua puluh enam
27
Siebenundzwanzig
dua puluh tujuh
28
Achtundzwanzig
dua puluh lapan
29
Neunundzwanzig
dua puluh sembilan
30
Dreißig
tiga puluh
31
Einunddreißig
tiga puluh satu
32
Zweiunddreißig
tiga puluh dua
33
Dreiunddreißig
tiga puluh tiga
34
Vierunddreißig
tiga puluh empat
35
Fϋnfunddreißig
tiga puluh lima
36
Sechsunddreißig
tiga puluh enam
37
Siebenunddreißig
tiga puluh tujuh
38
Achtunddreißig
tiga puluh lapan
39
Neununddreißig
tiga puluh sembilan
40
Vierzig
empat puluh
41
Einundvierzig
empat puluh satu
42
Zweiundvierzig
empat puluh dua
43
Dreiundvierzig
empat puluh tiga
44
Vierundvierzig
empat puluh empat
45
Fϋnfundvierzig
empat puluh lima
46
Sechsundvierzig
empat puluh enam
47
Siebenundvierzig
empat puluh tuju
48
Achtundvierzig
empat puluh lapan
49
Neunundvierzig
empat puluh sembilan
50
Fϋnfzig
lima puluh
51
Einundfϋnfzig
lima puluh satu
52
Zweiundfϋnfzig
lima puluh dua
53
Dreiundfϋnfzig
lima puluh tiga
54
Vierundfϋnfzig
lima puluh empat
55
Fϋnfundfϋnfzig
lima puluh lima
56
Sechsundfϋnfzig
lima puluh enam
57
Siebenundfϋnfzig
lima puluh tujuh
58
Achtundfϋnfzig
lima puluh lapan
59
Neunundfünfzig
lima pulu sembilan
60
Sechzig
enam puluh
61
Einundsechzig
enam puluh satu
62
Zweiundsechzig
enam puluh dua
63
Dreiundsechzig
enam puluh tiga
64
Vierundsechzig
enam puluh empat
65
Fϋnfundsechzig
enam puluh lima
66
Sechsundsechzig
enam puluh enam
67
Siebenundsechzig
enam puluh tujuh
68
Achtundsechzig
enam puluh lapan
69
Neunundsechzig
enam puluh sembilan
70
Siebzig
tujuh puluh
71
Einundsiebzig
tujuh puluh satu
72
Zweiundsiebzig
tujuh puluh dua
73
Dreiundsiebzig
tujuh puluh tiga
74
Vierundsiebzig
tujuh puluh empat
75
Fϋnfundsiebzig
tujuh puluh lima
76
Sechsundsiebzig
tujuh puluh enam
77
Siebenundsiebzig
tujuh puluh tujuh
78
Achtundsiebzig
tujuh puluh lapan
79
Neunundsiebzig
tujuh pulu sembilan
80
Achtzig
lapan puluh
81
Einundachtzig
lapan puluh satu
82
Zweiundachtzig
lapan puluh dua
83
Dreiundachtzig
lapan puluh tiga
84
Vierundachtzig
lapan puluh empat
85
Fϋnfundachtzig
lapan puluh lima
86
Sechsundachtzig
lapan puluh enam
87
Siebenundachtzig
lapan puluh tujuh
88
Achtundachtzig
lapan puluh lapan
89
Neunundachtzig
lapan puluh sembilan
90
Neunzig
sembilan puluh
91
Einundneunzig
sembilan puluh satu
92
Zweiundneunzig
sembilan puluh dua
93
Dreiundneunzig
sembilan puluh tiga
94
Vierundneunzig
sembilan puluh empat
95
Fϋnfundneunzig
sembilan puluh lima
96
Sechsundneunzig
sembilan puluh enam
97
Siebenundneunzig
sembilan puluh tujuh
98
Achtundneunzig
sembilan puluh lapan
99
Neunundneunzig
sembilan puluh sembilan
100
Hundert
satu ratus