Бројеви на словеначком

Бројеви на словеначком

Правопис и изговор бројева на словеначки

Бројеви на словеначком, заузима велику већину нашег свакодневног живота. Чак и када разговарате са другим људима; Морамо га користити у многим пољима, као што су бројеви телефона, новчани износи, датуми итд. Важно је имати одговарајући акценат осим познавања бројева. Због тога морамо научити бројеве са тачним нагласком.

Да бисте на најбржи начин научили словеначки бројеве, морате вежбати читајући и слушајући бројеве које вам нудимо један по један. Такође можете пратити и слушати садржај на видео снимку који смо припремили тако да бројеве можете лако научити. Као резултат сталног слушања научићете <ем>словеначки бројеве за врло кратко време!

Бројеви на словеначком и њихови изговори сматрају се једним од најважнијих питања која се у почетку морају научити за језичку обуку на словеначки. Из тог разлога морате да научите врло добро да бисте правилно завршили језичко образовање.

Испод Бројеви на словеначком дати су од 1 до 100 за вас. Редовним праћењем бројева свакодневно, лако можете ојачати своје језичко образовање захваљујући видеу који смо припремили за вас.

0
Nič
нула
1
Ena
један
2
Dve
два
3
Tri
три
4
štiri
четири
5
Pet
пет
6
šest
шест
7
Sedem
седам
8
Osem
осам
9
Devet
девет
10
Deset
десет
11
Enajst
једанаест
12
Dvanajst
дванаест
13
Trinajst
тринаест
14
štirinajst
четрнаест
15
Petnajst
петнаест
16
šestnajst
шеснаест
17
Sedemnajst
седамнаест
18
Osemnajst
осамнаест
19
Devetnajst
деветнаест
20
Dvajset
двадесет
21
Enaindvajset
двадесет и један
22
Dvaindvajset
двадесет и два
23
Triindvajset
двадесет три
24
štiriindvajset
двадесет и четири
25
Petindvajset
двадесет и пет
26
šestindvajset
двадесет и шест
27
Sedemindvajset
двадесет и седам
28
Osemindvajset
двадесет и осам
29
Devetindvajset
двадесет и девет
30
Trideset
тридесет
31
Enaintrideset
тридесет и један
32
Dváintrídeset
тридесет и два
33
Tríintrídeset
тридесет и три
34
štíriintrídeset
тридесет и четири
35
Pétintrídeset
тридесет и пети
36
šéstintrídeset
тридесет и шест
37
Sédemintrídeset
тридесет и седам
38
ósemintrídeset
тридесет и осам
39
Devétintrídeset
тридесет и девет
40
štirideset
четрдесет
41
ênainštírideset
четрдесет и један
42
dváinštírideset
четрдесет два
43
Tríinštírideset
четрдесет и три
44
štíriinštírideset
четрдесет и четири
45
Pétinštírideset
четрдесет и пет
46
šéstinštírideset
четрдесет и шест
47
Sédeminštírideset
четрдесет и седам
48
óseminštírideset
четрдесет и осам
49
Devétinštírideset
четрдесет и девет
50
Pétdeset
педесет
51
ênainpétdeset
педесет један
52
Dváinpétdeset
педесет два
53
Tríinpétdeset
педесет три
54
štíriinpétdeset
педесет четврти
55
Pétinpétdeset
педесет и пет
56
šéstinpétdeset
педесет и шест
57
sédeminpétdeset
педесет и седам
58
óseminpétdeset
педесет и осам
59
devétinpétdeset
педесет и девет
60
šéstdeset
шездесет
61
ênainšéstdeset
шездесет и један
62
dváinšéstdeset
шездесет и два
63
tríinšéstdeset
шездесет и три
64
štíriinšéstdeset
шездесет и четири
65
pétinšéstdeset
шездесет и пет
66
šéstinšéstdeset
шездесет и шест
67
sédeminšéstdeset
шездесет и седам
68
óseminšéstdeset
шездесет и осам
69
devétinšéstdeset
шездесет и девет
70
Sédemdeset
седамдесет
71
ênainsédemdeset
седамдесет и један
72
dváinsédemdeset
седамдесет и два
73
tríinsédemdeset
седамдесет и три
74
štíriinsédemdeset
седамдесет и четири
75
pétinsédemdeset
седамдесет и пет
76
šéstinsédemdeset
седамдесет и шест
77
sédeminsédemdeset
седамдесет и седам
78
óseminsédemdeset
седамдесет и осам
79
devétinsédemdeset
седамдесет и девет
80
ósemdeset
осамдесет
81
ênainósemdeset
осамдесет и један
82
dváinósemdeset
осамдесет и два
83
tríinósemdeset
осамдесет и три
84
štíriinósemdeset
осамдесет и четири
85
pétinósemdeset
осамдесет и пет
86
šéstinósemdeset
осамдесет и шест
87
sédeminósemdeset
осамдесет и седам
88
óseminósemdeset
осамдесет и осам
89
devétinósemdeset
осамдесет и девет
90
devétdeset
деведесет
91
ênaindevétdeset
деведесет и један
92
dváindevétdeset
деведесет и два
93
tríindevétdeset
деведесет и три
94
štíriindevétdeset
деведесет и четири
95
pétindevétdeset
деведесет и пет
96
šéstindevétdeset
деведесет и шест
97
sédemindevétdeset
деведесет и седам
98
ósemindevétdeset
деведесет и осам
99
devétindevétdeset
деведесет и девет
100
Stó
сто