Бројеви на казахстанском

Бројеви на казахстанском

Правопис и изговор бројева на казахстански

Бројеви на казахстанском, заузима велику већину нашег свакодневног живота. Чак и када разговарате са другим људима; Морамо га користити у многим пољима, као што су бројеви телефона, новчани износи, датуми итд. Важно је имати одговарајући акценат осим познавања бројева. Због тога морамо научити бројеве са тачним нагласком.

Да бисте на најбржи начин научили казахстански бројеве, морате вежбати читајући и слушајући бројеве које вам нудимо један по један. Такође можете пратити и слушати садржај на видео снимку који смо припремили тако да бројеве можете лако научити. Као резултат сталног слушања научићете <ем>казахстански бројеве за врло кратко време!

Бројеви на казахстанском и њихови изговори сматрају се једним од најважнијих питања која се у почетку морају научити за језичку обуку на казахстански. Из тог разлога морате да научите врло добро да бисте правилно завршили језичко образовање.

Испод Бројеви на казахстанском дати су од 1 до 100 за вас. Редовним праћењем бројева свакодневно, лако можете ојачати своје језичко образовање захваљујући видеу који смо припремили за вас.

0
нөл
нула
1
бір
један
2
екі
два
3
үш
три
4
төрт
четири
5
бес
пет
6
алты
шест
7
жеті
седам
8
сегіз
осам
9
тоғыз
девет
10
он
десет
11
он бір
једанаест
12
он екі
дванаест
13
он үш
тринаест
14
он төрт
четрнаест
15
он бес
петнаест
16
он алты
шеснаест
17
он жеті
седамнаест
18
он сегіз
осамнаест
19
он тоғыз
деветнаест
20
жиырма
двадесет
21
жиырма бір
двадесет и један
22
жиырма екі
двадесет и два
23
жиырма үш
двадесет три
24
жиырма төрт
двадесет и четири
25
жиырма бес
двадесет и пет
26
жиырма алты
двадесет и шест
27
жиырма жеті
двадесет и седам
28
жиырма сегіз
двадесет и осам
29
жиырма тоғыз
двадесет и девет
30
отыз
тридесет
31
Отыз бір
тридесет и један
32
Отыз екі
тридесет и два
33
отыз үш
тридесет и три
34
Отыз төрт
тридесет и четири
35
Отыз бес
тридесет и пети
36
отыз алты
тридесет и шест
37
Отыз жеті
тридесет и седам
38
Отыз сегіз
тридесет и осам
39
Отыз тоғыз
тридесет и девет
40
қырық
четрдесет
41
Қырық бір
четрдесет и један
42
қырық екі
четрдесет два
43
қырық үш
четрдесет и три
44
қырық төрт
четрдесет и четири
45
қырық бес
четрдесет и пет
46
Қырық алты
четрдесет и шест
47
қырық жеті
четрдесет и седам
48
қырық сегіз
четрдесет и осам
49
қырық тоғыз
четрдесет и девет
50
елу
педесет
51
елу бір
педесет један
52
елу екі
педесет два
53
елу үш
педесет три
54
елу төрт
педесет четврти
55
елу бес
педесет и пет
56
елу алты
педесет и шест
57
елу жеті
педесет и седам
58
елу сегіз
педесет и осам
59
елу тоғыз
педесет и девет
60
алпыс
шездесет
61
Алпыс бір
шездесет и један
62
алпыс екі
шездесет и два
63
алпыс үш
шездесет и три
64
Алпыс төрт
шездесет и четири
65
алпыс бес
шездесет и пет
66
Алпыс алты
шездесет и шест
67
Алпыс жеті
шездесет и седам
68
алпыс сегіз
шездесет и осам
69
Алпыс тоғыз
шездесет и девет
70
жетпіс
седамдесет
71
жетпіс бір
седамдесет и један
72
жетпіс екі
седамдесет и два
73
жетпіс үш
седамдесет и три
74
жетпіс төрт
седамдесет и четири
75
жетпіс бес
седамдесет и пет
76
жетпіс алты
седамдесет и шест
77
жетпіс жеті
седамдесет и седам
78
жетпіс сегіз
седамдесет и осам
79
жетпіс тоғыз
седамдесет и девет
80
сексен
осамдесет
81
сексен бір
осамдесет и један
82
сексен екі
осамдесет и два
83
сексен үш
осамдесет и три
84
сексен төрт
осамдесет и четири
85
сексен бес
осамдесет и пет
86
сексен алты
осамдесет и шест
87
сексен жеті
осамдесет и седам
88
сексен сегіз
осамдесет и осам
89
сексен тоғыз
осамдесет и девет
90
тоқсан
деведесет
91
тоқсан бір
деведесет и један
92
тоқсан екі
деведесет и два
93
тоқсан үш
деведесет и три
94
тоқсан төрт
деведесет и четири
95
тоқсан бес
деведесет и пет
96
тоқсан алты
деведесет и шест
97
тоқсан жеті
деведесет и седам
98
тоқсан сегіз
деведесет и осам
99
тоқсан тоғыз
деведесет и девет
100
жүз
сто