Бројеви на немачком

Бројеви на немачком

Правопис и изговор бројева на немачки

Бројеви на немачком

Бројеви на немачком, заузима велику већину нашег свакодневног живота. Чак и када разговарате са другим људима; Морамо га користити у многим пољима, као што су бројеви телефона, новчани износи, датуми итд. Важно је имати одговарајући акценат осим познавања бројева. Због тога морамо научити бројеве са тачним нагласком.

Да бисте на најбржи начин научили немачки бројеве, морате вежбати читајући и слушајући бројеве које вам нудимо један по један. Такође можете пратити и слушати садржај на видео снимку који смо припремили тако да бројеве можете лако научити. Као резултат сталног слушања научићете <ем>немачки бројеве за врло кратко време!

Бројеви на немачком и њихови изговори сматрају се једним од најважнијих питања која се у почетку морају научити за језичку обуку на немачки. Из тог разлога морате да научите врло добро да бисте правилно завршили језичко образовање.

Испод Бројеви на немачком дати су од 1 до 100 за вас. Редовним праћењем бројева свакодневно, лако можете ојачати своје језичко образовање захваљујући видеу који смо припремили за вас.

0
Null
нула
1
Eins
један
2
Zwei
два
3
Drei
три
4
Vier
четири
5
Fünf
пет
6
Sechs
шест
7
Sieben
седам
8
Acht
осам
9
Neun
девет
10
Zehn
десет
11
Elf
једанаест
12
Zwölf
дванаест
13
Dreizehn
тринаест
14
Vierzehn
четрнаест
15
Fünfzehn
петнаест
16
Sechzehn
шеснаест
17
Siebzehn
седамнаест
18
Achtzehn
осамнаест
19
Neunzehn
деветнаест
20
Zwanzig
двадесет
21
Einundzwanzig
двадесет и један
22
Zweiundzwanzig
двадесет и два
23
Dreiundzwanzig
двадесет три
24
Vierundzwanzig
двадесет и четири
25
Fϋnfundzwanzig
двадесет и пет
26
Sechsundzwanzig
двадесет и шест
27
Siebenundzwanzig
двадесет и седам
28
Achtundzwanzig
двадесет и осам
29
Neunundzwanzig
двадесет и девет
30
Dreißig
тридесет
31
Einunddreißig
тридесет и један
32
Zweiunddreißig
тридесет и два
33
Dreiunddreißig
тридесет и три
34
Vierunddreißig
тридесет и четири
35
Fϋnfunddreißig
тридесет и пети
36
Sechsunddreißig
тридесет и шест
37
Siebenunddreißig
тридесет и седам
38
Achtunddreißig
тридесет и осам
39
Neununddreißig
тридесет и девет
40
Vierzig
четрдесет
41
Einundvierzig
четрдесет и један
42
Zweiundvierzig
четрдесет два
43
Dreiundvierzig
четрдесет и три
44
Vierundvierzig
четрдесет и четири
45
Fϋnfundvierzig
четрдесет и пет
46
Sechsundvierzig
четрдесет и шест
47
Siebenundvierzig
четрдесет и седам
48
Achtundvierzig
четрдесет и осам
49
Neunundvierzig
четрдесет и девет
50
Fϋnfzig
педесет
51
Einundfϋnfzig
педесет један
52
Zweiundfϋnfzig
педесет два
53
Dreiundfϋnfzig
педесет три
54
Vierundfϋnfzig
педесет четврти
55
Fϋnfundfϋnfzig
педесет и пет
56
Sechsundfϋnfzig
педесет и шест
57
Siebenundfϋnfzig
педесет и седам
58
Achtundfϋnfzig
педесет и осам
59
Neunundfünfzig
педесет и девет
60
Sechzig
шездесет
61
Einundsechzig
шездесет и један
62
Zweiundsechzig
шездесет и два
63
Dreiundsechzig
шездесет и три
64
Vierundsechzig
шездесет и четири
65
Fϋnfundsechzig
шездесет и пет
66
Sechsundsechzig
шездесет и шест
67
Siebenundsechzig
шездесет и седам
68
Achtundsechzig
шездесет и осам
69
Neunundsechzig
шездесет и девет
70
Siebzig
седамдесет
71
Einundsiebzig
седамдесет и један
72
Zweiundsiebzig
седамдесет и два
73
Dreiundsiebzig
седамдесет и три
74
Vierundsiebzig
седамдесет и четири
75
Fϋnfundsiebzig
седамдесет и пет
76
Sechsundsiebzig
седамдесет и шест
77
Siebenundsiebzig
седамдесет и седам
78
Achtundsiebzig
седамдесет и осам
79
Neunundsiebzig
седамдесет и девет
80
Achtzig
осамдесет
81
Einundachtzig
осамдесет и један
82
Zweiundachtzig
осамдесет и два
83
Dreiundachtzig
осамдесет и три
84
Vierundachtzig
осамдесет и четири
85
Fϋnfundachtzig
осамдесет и пет
86
Sechsundachtzig
осамдесет и шест
87
Siebenundachtzig
осамдесет и седам
88
Achtundachtzig
осамдесет и осам
89
Neunundachtzig
осамдесет и девет
90
Neunzig
деведесет
91
Einundneunzig
деведесет и један
92
Zweiundneunzig
деведесет и два
93
Dreiundneunzig
деведесет и три
94
Vierundneunzig
деведесет и четири
95
Fϋnfundneunzig
деведесет и пет
96
Sechsundneunzig
деведесет и шест
97
Siebenundneunzig
деведесет и седам
98
Achtundneunzig
деведесет и осам
99
Neunundneunzig
деведесет и девет
100
Hundert
сто