Бројеви на Латински

Бројеви на Латински

Правопис и изговор бројева на латински

Бројеви на Латински, заузима велику већину нашег свакодневног живота. Чак и када разговарате са другим људима; Морамо га користити у многим пољима, као што су бројеви телефона, новчани износи, датуми итд. Важно је имати одговарајући акценат осим познавања бројева. Због тога морамо научити бројеве са тачним нагласком.

Да бисте на најбржи начин научили латински бројеве, морате вежбати читајући и слушајући бројеве које вам нудимо један по један. Такође можете пратити и слушати садржај на видео снимку који смо припремили тако да бројеве можете лако научити. Као резултат сталног слушања научићете <ем>латински бројеве за врло кратко време!

Бројеви на Латински и њихови изговори сматрају се једним од најважнијих питања која се у почетку морају научити за језичку обуку на латински. Из тог разлога морате да научите врло добро да бисте правилно завршили језичко образовање.

Испод Бројеви на Латински дати су од 1 до 100 за вас. Редовним праћењем бројева свакодневно, лако можете ојачати своје језичко образовање захваљујући видеу који смо припремили за вас.

0
nihil
нула
1
ūnus
један
2
duo
два
3
trēs
три
4
quattuor
четири
5
quīnque
пет
6
sex
шест
7
septem
седам
8
octō
осам
9
novem
девет
10
decem
десет
11
ūndecim
једанаест
12
duodēcim
дванаест
13
trēdecim
тринаест
14
quattuordecim
четрнаест
15
quīndecim
петнаест
16
sēdecim
шеснаест
17
septendecim
седамнаест
18
duodēvīgintī
осамнаест
19
ūndēvīgintī
деветнаест
20
vīgintī
двадесет
21
vīgintī ūnus
двадесет и један
22
vīgintī duo
двадесет и два
23
vīgintī trēs
двадесет три
24
vīgintī quattuor
двадесет и четири
25
vīgintī quīnque
двадесет и пет
26
vīgintī sex
двадесет и шест
27
vīgintī septem
двадесет и седам
28
vīgintī octō
двадесет и осам
29
vīgintī novem
двадесет и девет
30
trīgintā
тридесет
31
trīgintā ūnus
тридесет и један
32
trīgintā duo
тридесет и два
33
trīgintā trēs
тридесет и три
34
trīgintā quattuor
тридесет и четири
35
trīgintā quīnque
тридесет и пети
36
trīgintā sex
тридесет и шест
37
trīgintā septem
тридесет и седам
38
trīgintā octō
тридесет и осам
39
trīgintā novem
тридесет и девет
40
quadrāgintā
четрдесет
41
quadrāgintā ūnus
четрдесет и један
42
quadrāgintā duo
четрдесет два
43
quadrāgintā trēs
четрдесет и три
44
quadrāgintā quattuor
четрдесет и четири
45
quadrāgintā quīnque
четрдесет и пет
46
quadrāgintā sex
четрдесет и шест
47
quadrāgintā septem
четрдесет и седам
48
quadrāgintā octō
четрдесет и осам
49
quadrāgintā novem
четрдесет и девет
50
quīnquāgintā
педесет
51
quīnquāgintā ūnus
педесет један
52
quīnquāgintā duo
педесет два
53
quīnquāgintā trēs
педесет три
54
quīnquāgintā quattuor
педесет четврти
55
quīnquāgintā quīnque
педесет и пет
56
quīnquāgintā sex
педесет и шест
57
quīnquāgintā septem
педесет и седам
58
quīnquāgintā octō
педесет и осам
59
quīnquāgintā novem
педесет и девет
60
sexāgintā
шездесет
61
sexāgintā ūnus
шездесет и један
62
sexāgintā duo
шездесет и два
63
sexāgintā trēs
шездесет и три
64
sexāgintā quattuor
шездесет и четири
65
sexāgintā quīnque
шездесет и пет
66
sexāgintā sex
шездесет и шест
67
sexāgintā septem
шездесет и седам
68
sexāgintā octō
шездесет и осам
69
sexāgintā novem
шездесет и девет
70
septuāgintā
седамдесет
71
septuāgintā ūnus
седамдесет и један
72
septuāgintā duo
седамдесет и два
73
septuāgintā trēs
седамдесет и три
74
septuāgintā quattuor
седамдесет и четири
75
septuāgintā quīnque
седамдесет и пет
76
septuāgintā sex
седамдесет и шест
77
septuāgintā septem
седамдесет и седам
78
septuāgintā octō
седамдесет и осам
79
septuāgintā novem
седамдесет и девет
80
octōgintā
осамдесет
81
octōgintā ūnus
осамдесет и један
82
octōgintā duo
осамдесет и два
83
octōgintā trēs
осамдесет и три
84
octōgintā quattuor
осамдесет и четири
85
octōgintā quīnque
осамдесет и пет
86
octōgintā sex
осамдесет и шест
87
octōgintā septem
осамдесет и седам
88
octōgintā octo
осамдесет и осам
89
octōgintā novem
осамдесет и девет
90
nōnāgintā
деведесет
91
nōnāgintā ūnus
деведесет и један
92
nōnāgintā duo
деведесет и два
93
nōnāgintā trēs
деведесет и три
94
nōnāgintā quattuor
деведесет и четири
95
nōnāgintā quīnque
деведесет и пет
96
nōnāgintā sex
деведесет и шест
97
nōnāgintā septem
деведесет и седам
98
nōnāgintā octō
деведесет и осам
99
nōnāgintā novem
деведесет и девет
100
centum
сто