Getallen in het Noors

Getallen in het Noors

Spelling en uitspraak van getallen in Noors

Getallen in het Noors

Getallen in het Noors, beslaat het overgrote deel van ons dagelijks leven. Zelfs als je met de andere mensen praat; We moeten het in veel velden gebruiken, zoals telefoonnummers, geldbedragen, datums, enz. Het is belangrijk om een ​​goed accent te hebben naast het kennen van de cijfers. Daarom moeten we getallen met het juiste accent leren.

Om Noors nummers op de snelste manier te leren, moet je oefenen door de nummers die we je een voor een aanbieden te lezen en te beluisteren. U kunt ook de inhoud van de video die we hebben voorbereid volgen en beluisteren, zodat u de cijfers gemakkelijk kunt leren. Als resultaat van constant luisteren, zul je in zeer korte tijd Noors nummers leren!

Getallen in het Noors en hun uitspraken worden beschouwd als een van de belangrijkste kwesties die in eerste instantie moeten worden geleerd voor Noors taaltraining. Om deze reden moet je heel goed leren om het taalonderwijs naar behoren af ​​te ronden.

Onderstaande Getallen in het Noors worden gegeven van 1 tot 100 voor jou. Door de cijfers elke dag regelmatig te volgen, kunt u uw taalonderwijs gemakkelijk versterken dankzij de video die we voor u hebben voorbereid.

0
null
nul
1
én
een
2
to
twee
3
tre
drie
4
fire
vier
5
fem
vijf
6
seks
zes
7
sju
zeven
8
åtte
acht
9
ni
negen
10
ti
tien
11
elleve
elf
12
tolv
twaalf
13
tretten
dertien
14
fjorten
veertien
15
femten
vijftien
16
seksten
zestien
17
sytten
zeventien
18
atten
achttien
19
nitten
negentien
20
tjue
twintig
21
tjueén / én og tyve
eenentwintig
22
tjueto
tweeëntwintig
23
tjuetre
drieëntwintig
24
tjuefire
vierentwintig
25
tjuefem
vijfentwintig
26
tjueseks
zesentwintig
27
tjuesju
zevenentwintig
28
tjueåtte
achtentwintig
29
tjueni
negenentwintig
30
tretti
dertig
31
trettien
eenendertig
32
trettito
tweeëndertig
33
trettitre
drieëndertig
34
trettifire
vierendertig
35
trettifem
vijfendertig
36
trettiseks
zesendertig
37
trettisju
zevenendertig
38
trettiåtte
achtendertig
39
trettini
negenendertig
40
førti
veertig
41
førtien
eenenveertig
42
førtito
tweeënveertig
43
førtitre
drieënveertig
44
førtifire
vierenveertig
45
førtifem
vijfenveertig
46
førtiseks
zesenveertig
47
førtisju
zevenenveertig
48
førtiåtte
achtenveertig
49
førtini / ni og førti
negenenveertig
50
femti
vijftig
51
femtién / en og femti
eenenvijftig
52
femtito
tweeënvijftig
53
femtitre
drieënvijftig
54
femtifire
vierenvijftig
55
femtifem
vijfenvijftig
56
femtiseks
zesenvijftig
57
femtisju
zevenenvijftig
58
femtiåtte
achtenvijftig
59
femtini
negenenvijftig
60
seksti
zestig
61
sekstien
eenenzestig
62
sekstito
tweeënzestig
63
sekstitre
drieënzestig
64
sekstifire
vierenzestig
65
sekstifem
vijfenzestig
66
sekstiseks
zesenzestig
67
sekstisju
zevenenzestig
68
sekstiåtte
achtenzestig
69
sekstini
negenenzestig
70
sytti
zeventig
71
syttien
eenenzeventig
72
syttito
tweeënzeventig
73
syttitre
drieënzeventig
74
syttifire
vierenzeventig
75
syttifem
vijfenzeventig
76
syttiseks
zesenzeventig
77
syttisju
zevenenzeventig
78
syttiåtte
achtenzeventig
79
syttini
negenenzeventig
80
åtti
tachtig
81
åttien
eenentachtig
82
åttito
tweeëntachtig
83
åttitre
drieëntachtig
84
åttifire
vierentachtig
85
åttifem
vijfentachtig
86
åttiseks
zesentachtig
87
åttisju
zevenentachtig
88
åttiåtte
achtentachtig
89
åttini
negenentachtig
90
nitti
negentig
91
nittien
eenennegentig
92
nittito
tweeënnegentig
93
nittitre
drieënnegentig
94
nittifire
vierennegentig
95
nittifem
vijfennegentig
96
nittiseks
zesennegentig
97
nittisju / syv og nitti
zevenennegentig
98
nittiåtte
achtennegentig
99
nittini / ni og nitti
negenennegentig
100
hundre
honderd