Getallen in het Albanees

Getallen in het Albanees

Spelling en uitspraak van getallen in Albanees

Getallen in het Albanees, beslaat het overgrote deel van ons dagelijks leven. Zelfs als je met de andere mensen praat; We moeten het in veel velden gebruiken, zoals telefoonnummers, geldbedragen, datums, enz. Het is belangrijk om een ​​goed accent te hebben naast het kennen van de cijfers. Daarom moeten we getallen met het juiste accent leren.

Om Albanees nummers op de snelste manier te leren, moet je oefenen door de nummers die we je een voor een aanbieden te lezen en te beluisteren. U kunt ook de inhoud van de video die we hebben voorbereid volgen en beluisteren, zodat u de cijfers gemakkelijk kunt leren. Als resultaat van constant luisteren, zul je in zeer korte tijd Albanees nummers leren!

Getallen in het Albanees en hun uitspraken worden beschouwd als een van de belangrijkste kwesties die in eerste instantie moeten worden geleerd voor Albanees taaltraining. Om deze reden moet je heel goed leren om het taalonderwijs naar behoren af ​​te ronden.

Onderstaande Getallen in het Albanees worden gegeven van 1 tot 100 voor jou. Door de cijfers elke dag regelmatig te volgen, kunt u uw taalonderwijs gemakkelijk versterken dankzij de video die we voor u hebben voorbereid.

0
zero
nul
1
njё
een
2
dy
twee
3
tre
drie
4
katёr
vier
5
pesё
vijf
6
gjashtё
zes
7
shtatё
zeven
8
tetё
acht
9
nёntё
negen
10
dhjetё
tien
11
njёmbёdhjetё
elf
12
dymbёdhjetё
twaalf
13
trembёdhjetё
dertien
14
katёrmbёdhjetё
veertien
15
pesёmbёdhjetё
vijftien
16
gjashtёmbёdhjetё
zestien
17
shtatёmbёdhjetё
zeventien
18
tetёmbёdhjetё
achttien
19
nёntёmbёdhjetё
negentien
20
njёzet
twintig
21
njёzetenjё
eenentwintig
22
njёzetedy
tweeëntwintig
23
njёzetetre
drieëntwintig
24
njёzetekatёr
vierentwintig
25
njёzetepesё
vijfentwintig
26
njёzetegjashtё
zesentwintig
27
njёzeteshtatё
zevenentwintig
28
njёzetetetё
achtentwintig
29
njёzetenёntё
negenentwintig
30
tridhjetё
dertig
31
tridhjetёenjё
eenendertig
32
tridhjetёedy
tweeëndertig
33
tridhjetёetre
drieëndertig
34
tridhjetёekatёr
vierendertig
35
tridhjetёepesё
vijfendertig
36
tridhjetёegjashtё
zesendertig
37
tridhjetёeshtatё
zevenendertig
38
tridhjetёetetё
achtendertig
39
tridhjetёenёntё
negenendertig
40
dyzet
veertig
41
dyzetenjё
eenenveertig
42
dyzetёedy
tweeënveertig
43
dyzetёetre
drieënveertig
44
dyzetёekatёr
vierenveertig
45
dyzetёepesё
vijfenveertig
46
dyzetёegjashtё
zesenveertig
47
dyzetёeshtatё
zevenenveertig
48
dyzetёetetё
achtenveertig
49
dyzetёenёntё
negenenveertig
50
pesёdhjetё
vijftig
51
pesёdhjetёenjё
eenenvijftig
52
pesёdhjetёedy
tweeënvijftig
53
pesёdhjetёetre
drieënvijftig
54
pesёdhjetёekatёr
vierenvijftig
55
pesёdhjetёepesё
vijfenvijftig
56
pesёdhjetёegjashtё
zesenvijftig
57
pesёdhjetёeshtatё
zevenenvijftig
58
pesёdhjetёetetё
achtenvijftig
59
pesёdhjetёenёntё
negenenvijftig
60
gjashtёdhjetё
zestig
61
gjashtёdhjetёenjё
eenenzestig
62
gjashtёdhjetёedy
tweeënzestig
63
gjashtёdhjetёetre
drieënzestig
64
gjashtёdhjetёekatёr
vierenzestig
65
gjashtёdhjetёepesё
vijfenzestig
66
gjashtёdhjetёegjashtё
zesenzestig
67
gjashtёdhjetёeshtatё
zevenenzestig
68
gjashtёdhjetёetetё
achtenzestig
69
gjashtёdhjetёenёntё
negenenzestig
70
shtatёdhjetё
zeventig
71
shtatёdhjetёenjё
eenenzeventig
72
shtatёdhjetёedy
tweeënzeventig
73
shtatёdhjetёetre
drieënzeventig
74
shtatёdhjetёekatёr
vierenzeventig
75
shtatёdhjetёepesё
vijfenzeventig
76
shtatёdhjetёegjashtё
zesenzeventig
77
shtatёdhjetёeshtatё
zevenenzeventig
78
shtatёdhjetёetetё
achtenzeventig
79
shtatёdhjetёenёntё
negenenzeventig
80
tetёdhjetё
tachtig
81
tetёdhjetёenjё
eenentachtig
82
tetёdhjetёedy
tweeëntachtig
83
tetёdhjetёetre
drieëntachtig
84
tetёdhjetёekatёr
vierentachtig
85
tetёdhjetёepesё
vijfentachtig
86
tetёdhjetёegjashtё
zesentachtig
87
tetёdhjetёeshtatё
zevenentachtig
88
tetёdhjetёetetё
achtentachtig
89
tetёdhjetёenёntё
negenentachtig
90
nёntёdhjetё
negentig
91
nёntёdhjetёenjё
eenennegentig
92
nёntёdhjetёedy
tweeënnegentig
93
nёntёdhjetёetre
drieënnegentig
94
nёntёdhjetёekatёr
vierennegentig
95
nёntёdhjetёepesё
vijfennegentig
96
nёntёdhjetёegjashtё
zesennegentig
97
nёntёdhjetёeshtatё
zevenennegentig
98
nёntёdhjetёetetё
achtennegentig
99
nёntёdhjetёenёntё
negenennegentig
100
njёqind
honderd