Getallen in het Portugees

Getallen in het Portugees

Spelling en uitspraak van getallen in Portugees

Getallen in het Portugees

Getallen in het Portugees, beslaat het overgrote deel van ons dagelijks leven. Zelfs als je met de andere mensen praat; We moeten het in veel velden gebruiken, zoals telefoonnummers, geldbedragen, datums, enz. Het is belangrijk om een ​​goed accent te hebben naast het kennen van de cijfers. Daarom moeten we getallen met het juiste accent leren.

Om Portugees nummers op de snelste manier te leren, moet je oefenen door de nummers die we je een voor een aanbieden te lezen en te beluisteren. U kunt ook de inhoud van de video die we hebben voorbereid volgen en beluisteren, zodat u de cijfers gemakkelijk kunt leren. Als resultaat van constant luisteren, zul je in zeer korte tijd Portugees nummers leren!

Getallen in het Portugees en hun uitspraken worden beschouwd als een van de belangrijkste kwesties die in eerste instantie moeten worden geleerd voor Portugees taaltraining. Om deze reden moet je heel goed leren om het taalonderwijs naar behoren af ​​te ronden.

Onderstaande Getallen in het Portugees worden gegeven van 1 tot 100 voor jou. Door de cijfers elke dag regelmatig te volgen, kunt u uw taalonderwijs gemakkelijk versterken dankzij de video die we voor u hebben voorbereid.

0
Zero
nul
1
Um
een
2
Dois
twee
3
Três
drie
4
Quatro
vier
5
Cinco
vijf
6
Seis
zes
7
Sete
zeven
8
Oito
acht
9
Nove
negen
10
Dez
tien
11
Onze
elf
12
Doze
twaalf
13
Treze
dertien
14
Catorze
veertien
15
Quinze
vijftien
16
Dezasseis
zestien
17
Dezassete
zeventien
18
Dezoito
achttien
19
Dezanove
negentien
20
Vinte
twintig
21
Vinte e um
eenentwintig
22
Vinte e dois
tweeëntwintig
23
Vinte e três
drieëntwintig
24
Vinte e quatro
vierentwintig
25
Vinte e cinco
vijfentwintig
26
Vinte e seis
zesentwintig
27
Vinte e sete
zevenentwintig
28
Vinte e oito
achtentwintig
29
Vinte e nove
negenentwintig
30
Trinta
dertig
31
Trinta e um
eenendertig
32
Trinta e dois
tweeëndertig
33
Trinta e três
drieëndertig
34
Trinta e quatro
vierendertig
35
Trinta e cinco
vijfendertig
36
Trinta e seis
zesendertig
37
Trinta e sete
zevenendertig
38
Trinta e oito
achtendertig
39
Trinta e nove
negenendertig
40
Quarenta
veertig
41
Quarenta e um
eenenveertig
42
Quarenta e dois
tweeënveertig
43
Quarenta e três
drieënveertig
44
Quarenta e quatro
vierenveertig
45
Quarenta e cinco
vijfenveertig
46
Quarenta e seis
zesenveertig
47
Quarenta e sete
zevenenveertig
48
Quarenta e oito
achtenveertig
49
Quarenta e nove
negenenveertig
50
Cinquenta
vijftig
51
Cinquenta e um
eenenvijftig
52
Cinquenta e dois
tweeënvijftig
53
Cinquenta e três
drieënvijftig
54
Cinquenta e quatro
vierenvijftig
55
Cinquenta e cinco
vijfenvijftig
56
Cinquenta e seis
zesenvijftig
57
Cinquenta e sete
zevenenvijftig
58
Cinquenta e oito
achtenvijftig
59
Cinquenta e nove
negenenvijftig
60
Sessenta
zestig
61
Sessenta e um
eenenzestig
62
Sessenta e dois
tweeënzestig
63
Sessenta e três
drieënzestig
64
Sessenta e quatro
vierenzestig
65
Sessenta e cinco
vijfenzestig
66
Sessenta e seis
zesenzestig
67
Sessenta e sete
zevenenzestig
68
Sessenta e oito
achtenzestig
69
Sessenta e nove
negenenzestig
70
Setenta
zeventig
71
Setenta e um
eenenzeventig
72
Setenta e dois
tweeënzeventig
73
Setenta e três
drieënzeventig
74
Setenta e quatro
vierenzeventig
75
Setenta e cinco
vijfenzeventig
76
Setenta e seis
zesenzeventig
77
Setenta e sete
zevenenzeventig
78
Setenta e oito
achtenzeventig
79
Setenta e nove
negenenzeventig
80
Oitenta
tachtig
81
Oitenta e um
eenentachtig
82
Oitenta e dois
tweeëntachtig
83
Oitenta e três
drieëntachtig
84
Oitenta e quatro
vierentachtig
85
Oitenta e cinco
vijfentachtig
86
Oitenta e seis
zesentachtig
87
Oitenta e sete
zevenentachtig
88
Oitenta e oito
achtentachtig
89
Oitenta e nove
negenentachtig
90
Noventa
negentig
91
Noventa e um
eenennegentig
92
Noventa e dois
tweeënnegentig
93
Noventa e três
drieënnegentig
94
Noventa e quatro
vierennegentig
95
Noventa e cinco
vijfennegentig
96
Noventa e seis
zesennegentig
97
Noventa e sete
zevenennegentig
98
Noventa e oito
achtennegentig
99
Noventa e nove
negenennegentig
100
Cem
honderd