Tal på Gujarati

Tal på Gujarati

Stave og udtale af tal på Gujarati

Tal på Gujarati, indtager langt størstedelen af ​​vores daglige liv. Selv når man taler med de andre mennesker; Vi er nødt til at bruge det på mange områder såsom telefonnumre, pengebeløb, datoer osv. Det er vigtigt at have en ordentlig accent udover at kende numrene. Derfor er vi nødt til at lære tal med korrekt accent.

For at lære Gujarati tal på den hurtigste måde, skal du øve dig ved at læse og lytte til de numre, vi tilbyder dig en efter en. Du kan også følge og lytte til indholdet på den video, vi har udarbejdet, så du nemt kan lære numrene. Som et resultat af konstant lytning lærer du Gujarati tal på meget kort tid!

Tal på Gujarati og deres udtale betragtes som et af de vigtigste emner, der indledningsvis skal læres for Gujarati sprogundervisning. Af denne grund skal du lære meget godt for at gennemføre sprogundervisningen ordentligt.

Nedenfor Tal på Gujarati gives fra 1 til 100 for dig. Ved at følge numrene regelmæssigt hver dag kan du nemt styrke din sprogundervisning takket være den video, vi har forberedt dig.

0
શૂન્ય
nul
1
એક
et
2
બે
to
3
ત્રણ
tre
4
ચાર
fire
5
પાંચ
fem
6
seks
7
સાત
syv
8
આઠ
otte
9
નવ
ni
10
દસ
ti
11
અગિયાર
elleve
12
બાર
tolv
13
તેર
tretten
14
ચૌદ
fjorten
15
પંદર
femten
16
સોળ
seksten
17
સત્તર
sytten
18
અઢાર
atten
19
ઓગણિસ
nitten
20
વીસ
tyve
21
એકવીસ
enogtyve
22
બાવીસ
toogtyve
23
તેવીસ
treogtyve
24
ચોવીસ
fireogtyve
25
પચ્ચીસ
femogtyve
26
છવીસ
seksogtyve
27
સત્તાવીસ
syvogtyve
28
અઠ્ઠાવીસ
otteogtyve
29
ઓગણત્રીસ
niogtyve
30
ત્રીસ
tredive
31
એકત્રીસ
enogtredive
32
બત્રીસ
toogtredive
33
તેત્રીસ
treogtredive
34
ચોત્રીસ
fireogtredive
35
પાંત્રીસ
femogtredive
36
છત્રીસ
seksogtredive
37
સડત્રીસ
syvogtredive
38
અડત્રીસ
otteogtredive
39
ઓગણચાલીસ
niogtredive
40
ચાલીસ
fyrre
41
એકતાલીસ
enogfyrre
42
બેતાલીસ
toogfyrre
43
ત્રેતાલીસ
treogfyrre
44
ચુંમાલીસ
fireogfyrre
45
પિસ્તાલીસ
femogfyrre
46
છેતાલીસ
seksogfyrre
47
સુડતાલીસ
syvogfyrre
48
અડતાલીસ
otteogfyrre
49
ઓગણપચાસ
niogfyrre
50
પચાસ
halvtreds
51
એકાવન
enoghalvtreds
52
બાવન
tooghalvtreds
53
ત્રેપન
treoghalvtreds
54
ચોપન
fireoghalvtreds
55
પંચાવન
femoghalvtreds
56
છપ્પન
seksoghalvtreds
57
સત્તાવન
syvoghalvtreds
58
અઠ્ઠાવન
otteoghalvtreds
59
ઓગણસાઠ
nioghalvtreds
60
સાઈઠ
tres
61
એકસઠ
enogtres
62
બાસઠ
toogtres
63
ત્રેસઠ
treogtres
64
ચોસઠ
fireogtres
65
પાંસઠ
femogtres
66
છાસઠ
seksogtres
67
સડસઠ
syvogtres
68
અડસઠ
otteogtres
69
અગણોસિત્તેર
niogtres
70
સિત્તેર
halvfjerds
71
એકોતેર
enoghalvfjerds
72
બોતેર
tooghalvfjerds
73
તોતેર
treoghalvfjerds
74
ચુમોતેર
fireoghalvfjerds
75
પંચોતેર
femoghalvfjerds
76
છોતેર
seksoghalvfjerds
77
સિત્યોતેર
syvoghalvfjerds
78
ઇઠ્યોતેર
otteoghalvfjerds
79
ઓગણાએંસી
nioghalvfjerds
80
એંસી
firs
81
એક્યાસી
enogfirs
82
બ્યાસી
toogfirs
83
ત્યાસી
treogfirs
84
ચોર્યાસી
fireogfirs
85
પંચાસી
femogfirs
86
છ્યાસી
seksogfirs
87
સિત્યાસી
syvogfirs
88
ઈઠ્યાસી
otteogfirs
89
નેવ્યાસી
niogfirs
90
નેવું
halvfems
91
એકાણું
enoghalvfems
92
બાણું
tooghalvfems
93
ત્રાણું
treoghalvfems
94
ચોરાણું
fireoghalvfems
95
પંચાણું
femoghalvfems
96
છન્નું
seksoghalvfems
97
સત્તાણું
syvoghalvfems
98
અઠ્ઠાણું
otteoghalvfems
99
નવ્વાણું
nioghalvfems
100
સો
hundrede